PAP nieoficjalnie: prezydent zawetuje ustawę o Regionalnych Izbach Obrachunkowych

Polska
PAP nieoficjalnie: prezydent zawetuje ustawę o Regionalnych Izbach Obrachunkowych
Polsat News

Prezydent Andrzej Duda zawetuje nowelizację ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych - dowiedziała się w środę PAP nieoficjalnie w Kancelarii Prezydenta.


Według źródeł PAP w Kancelarii Prezydenta gotowy jest już dokument z uzasadnieniem decyzji prezydenta.

 

Będzie to pierwsza ustawa przygotowana za rządów PiS zawetowana przez prezydenta.

 

Nowelizacja ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, którą przygotował rząd, zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Nowela trafiła do prezydenta pod koniec czerwca.

 

Odmowa podpisania ustawy przez prezydenta oznacza, że trafia ona do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Sejm odrzuca weto prezydenta większością trzech piątych głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 

W przypadku odrzucenia weta przez Sejm prezydent nie ma innej możliwości, jak tylko podpisać ponownie uchwaloną ustawę i zarządzić jej ogłoszenie. Jeżeli weto nie zostanie odrzucone, proces ustawodawczy kończy się i ustawa nie nabierze mocy prawnej.

 

Do tej pory prezydent zawetował cztery ustawy: o mniejszościach narodowych i etnicznych, ustawę o ratyfikacji poprawki dauhańskiej do protokołu z Kioto, nowelę ustawy o lasach oraz o uzgodnieniu płci. Decyzje te podjął w październiku 2015 roku. 

 

Założenia nowelizacji ustawy

 

Nowelizacja ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych wprowadza zmiany w zasadach przeprowadzania konkursu na prezesa izby. Do tej pory kandydata na prezesa wybierało w konkursie kolegium izby spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi. Zgodnie z nowymi przepisami prezesa izby powołuje i odwołuje premier na wniosek szefa MSWiA; kadencja prezesa ma trwać 6 lat.

 

Ponadto nowela daje izbom szersze pole do kontroli. Zgodnie z nią inspektorzy będą badać nie tylko jak dotąd, legalności wydatków, ale też gospodarność "w zakresie tzw. tytułów dłużnych i w oparciu o kryterium rzetelności".

 

Nowela daje premierowi prawo zawieszenia organów jednostek samorządu terytorialnego i ustanowienia zarządu komisarycznego na okres do dwóch lat w razie "nierokującego szybkiej poprawy i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu przez nie zadań publicznych".

 

Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) to państwowe organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych. Do ich zadań należy m.in. nadzór nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego wskazuje na ewentualne nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych.

 

PAP

zdr/kar/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie