Nowa opłata paliwowa w wys. około 25 groszy (z VAT-em) za litr punktem debaty. Sejm wznowił posiedzenie

Polska

W środę po godz. 10. Sejm wznowił przerwane w piątek posiedzenie; posłowie zajmą się wnioskiem PSL o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Rozpatrzą też projekt ustawy autorstwa posłów PiS o Funduszu Dróg Samorządowych. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 25 groszy plus VAT za litr.

Pod wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa resortu rolnictwa złożonym 24 czerwca br., oprócz posłów PSL, podpisali się także politycy Platformy Obywatelskiej. Ministrowi zarzucono m.in. "skandaliczną" ustawę o sprzedaży ziemi oraz podwyższenie wieku emerytalnego dla rolników.

 

Sejm będzie w środę głosował nad projektami nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów. Głosowanie nad projektami już kilka razy były zdejmowane z porządku obrad.

 

Fundusz zasilany opłatą

 

Posłowie będą debatować też w środę nad projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych autorstwa posłów PiS, który zakłada dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 25 groszy plus VAT za litr.

 

Z szacunków projektodawców wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy w wysokości ok. 4-5 mld zł rocznie. Połowa kwoty zostanie przeznaczona na Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast reszta wpływów zasili Krajowy Fundusz Drogowy.

 

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński powiedział, że efekt ustawy podnoszącej opłatę paliwową będzie ogromny; ilość pieniędzy, którą pozyskamy, pozwoli nam rzeczywiście pomóc samorządom w budowie i remontach dróg.

 

 

Opozycja: pieniądze na realizację obietnic wyborczych PiS

 

Wiceminister uważa, że projekt ustawy w przyszłym tygodniu może zostać przyjęty przez Sejm. - Chcemy, żeby w tym roku samorządy mogły jeszcze skorzystać z kolejnego rozdania, w przyszłym roku środki byłyby wydatkowane - powiedział Smoliński w poniedziałkowej audycji Radia Gdańsk.

 

Projekt został skrytykowany przez opozycję. Zdaniem Nowoczesnej pieniądze z tzw. opłaty paliwowej trafią na realizację obietnic wyborczych PiS. Za wyższe ceny paliwa zapłacimy wszyscy, nie tylko kierowcy - uważa Ryszard Petru. PO zażądała, by PiS wycofał się z projektu, który podwyższa opłaty za paliwo.

 

Posłowie zajmą się również rządowym projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyjętym przez rząd w ubiegłym tygodniu.

 

Projekt wprowadza nową instytucję, która wspierać ma organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Instytut przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w MRPiPS - obecnie odpowiedzialnego za III sektor. Projekt powołujący Instytut został przygotowany przez biuro pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.

 

Celem projektu - jak podkreślają jego autorzy - jest stworzenie warunków prawnych i instytucjonalnych niezbędnych do powstania instytucji, której wyłącznym zadaniem będzie realizacja programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Według MKiDN wprowadzane projektem zmiany nie pociągają za sobą żadnych nowych zobowiązań, czy też wymogów administracyjno-prawnych, które mogłyby obciążyć lub skrępować działalność organizacji pozarządowych.

 

Projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń

 

Sejm zajmie się także dwoma prezydenckimi projektami ustaw. Pierwszym to projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń, którego celem jest zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych - 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999, poprzez wprowadzenie zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych.

 

Drugi to projekt nowelizacji Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych.

 

PAP

mta/paw/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie