Bardzo dobre wyniki Grupy Cyfrowy Polsat za pierwszy kwartał 2017 roku

Biznes

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za I kwartał 2017 roku. W wyniku konsekwentnej realizacji długoterminowej strategii rozwoju odnotowała wzrost wyników operacyjnych oraz przewyższające oczekiwania analityków wyniki finansowe - przychody grupy osiągnęły blisko 2,4 mld zł, wynik EBITDA wyniósł 929 mln zł, a marża EBITDA wzrosła do 39 proc.

W ramach działań mających na celu regularne oddłużanie Grupy, spółka podjęła decyzję o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji Litenite za kwotę 945 mln zł. Jednocześnie Zarząd, przewidując utrzymanie wysokiego poziomu generowanych wolnych przepływów pieniężnych również w 2017 roku, przedstawił rekomendację wypłaty dywidendy za zeszły rok w wysokości 32 gr na akcję.
 
Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I kwartał 2017 r.

  • Stabilny wzrost nasycenia bazy klientów kontraktowych usługami zintegrowanymi:

- Już 23proc klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty multiplay,
- Ponad 1,3 mln klientów usług zintegrowanych,

- Niski wskaźnik rezygnacji (churn) na poziomie 8,5 proc. w I kwartale br.

  • Stabilna baza klientów kontraktowych – ponad 5,8 mln, którzy posiadają średnio 2,28 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 2,4% rok do roku do 89,1 zł.

· Silny przyrost liczby usług kontraktowych o 593 tys. w ujęciu rok do roku do 13,3 mln. Stanowią one ponad 82% wszystkich świadczonych usług:

 

- W segmencie telefonii komórkowej liczba usług kontraktowych wzrosła rok do roku o 249 tys. Wzrost ten jest efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz przejściowo zintensyfikowanej migracji klientów z segmentu prepaid.


- Dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i płatnych OTT (m.in. subskrypcje pakietów serwisu IPLA), liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła o 226 tys. do blisko 4,8 mln.


- Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się rok do roku o 119 tys. do poziomu blisko 1,8 mln.

  • Statystyki segmentu prepaid pozostawały pod wpływem wdrożenia przepisów ustawy antyterrorystycznej, obligujących klientów do rejestracji przedpłaconych kart SIM:

- Promując przejrzystość standardów raportowania, Grupa Cyfrowy Polsat zdecydowała się całkowicie wykluczyć niezarejestrowane karty SIM ze swoich raportowanych statystyk z początkiem lutego 2017 roku, by w pełni odzwierciedlić efekty obowiązkowej rejestracji kart prepaid w wynikach za I kwartał 2017 r. Na koniec tego kwartału Grupa posiadała 2,83 mln zarejestrowanych przedpłaconych kart SIM, liczonych według dotychczas stosowanej 90-dniowej definicji użyciowej, podczas gdy całkowita liczba RGU prepaid, obejmująca dodatkowo usługi płatnej telewizji, wyniosła 2,88 mln.


- Jednocześnie ARPU segmentu prepaid wzrosło w I kwartale aż o 5,7 proc. r/r i wynosiło 18,7 zł, co w znacznym stopniu jest pochodną podjętej decyzji o wyłączeniu z raportowanej bazy kart niezarejestrowanych.

 

  • Kanały Telewizji Polsat cieszyły się dużym zainteresowaniem w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,3 proc. udziału w oglądalności, na co złożyło się 12,7 proc. kanału głównego POLSAT oraz 11,5 proc. kanałów tematycznych.
  • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły rok do roku dużo szybciej niż cały rynek reklamy TV – w tempie 1,9 proc. vs 0,3 proc. wzrostu rynku i w I kwartale 2017 r. wyniosły 234 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 25,7 proc.
  • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3,5 mln.
  • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:

- przychody: 2,389 mld zł,


- EBITDA: 929 mln zł,


- marża EBITDA: 38,9 proc.,


- wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA obniżył się wyraźnie do poziomu 2,88x.

 

- W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie i skutecznie kontynuujemy realizację obranej przez nas strategii rozwoju, czego wynikiem jest stabilny wzrost nasycenia bazy klientów kontraktowych usługami zintegrowanymi, wzrost średniego przychodu od klienta oraz bardzo niski wskaźnik rezygnacji – churn, świadczący o rosnącej satysfakcji klientów z dostarczanych przez nas usług - powiedział Tobias Solorz, prezes zarządu spółek Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

 

– Cały czas rozwijamy naszą ofertę usług zintegrowanych. Obecnie oferujemy 9 różnych usług i produktów, które można łączyć w ramach programu smartDOM, zyskując wymierne oszczędności - poinformował Tobias Solorz.


- W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej konsekwentnie realizujemy długoterminowe cele. Grupa Telewizji Polsat ponownie była liderem oglądalności w grupie komercyjnej z wynikiem 24,3proc., na co złożyło się 12,7 proc. udziału stacji Polsat oraz 11,5 proc. udziału naszych kanałów tematycznych. Kolejny kwartał z rzędu nasze przychody z reklamy TV i sponsoringu miały wyższą niż cały rynek reklamy TV dynamikę wzrostu - poinformował Maciej Stec, członek zarządu spółek Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. - Wciąż rozwijamy naszą ofertę kanałów tematycznych, na początku roku uruchomiliśmy Super Polsat i Polsat Doku. Szeroka oferta naszych stacji – 24 ciekawe propozycje, w tym 14 w jakości HD - odpowiada na różnorodne potrzeby i zainteresowania naszych widzów - podkreślił Maciej Stec.

   
- Zgodnie z założeniami długoterminowej strategii dążymy do maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do połączonej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, między innymi w ramach programu smartDOM. Ma to odzwierciedlenie w stabilnych przychodach, wzroście wyniku EBITDA i wysokiej marży EBITDA - skomentowała Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych spółek Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. - Dzięki dobrym wynikom finansowym możemy kontynuować proces sukcesywnego oddłużania Grupy, co pozostaje naszym priorytetem także w tym roku. Jednocześnie stabilna kondycja finansowa pozwala nam planować kolejne inwestycje i nowe projekty z myślą o dalszym rozwoju naszych firm.

 

Więcej informacji na stronie korporacyjnej www.grupapolsat.pl.

 

Grupa Cyfrowy Polsat

hlk/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie