Nie było nieprawidłowości w Muzeum II Wojny Światowej. Postępowanie zlecone przez resort kultury umorzone

Polska
Nie było nieprawidłowości w Muzeum II Wojny Światowej. Postępowanie zlecone przez resort kultury umorzone
Muzeum II Wojny Światowej/Facebook.com

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych nie dopatrzył się naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłą już dyrekcję Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i umorzył postępowanie w tej sprawie wszczęte na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego. - Chcę wyrazić wielką satysfakcję - powiedział były dyrektor muzeum, Paweł Machcewicz.

O umorzeniu wszczętego 3 marca br. postępowania wyjaśniającego przez - działającego przy Międzyresortowej Komisji Orzekającej Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, poinformowali były dyrektor MIIWŚ Paweł Machcewicz oraz jego b. zastępca - Janusz Marszalec.

 

Z wydanego przez rzecznika postanowienia wynika, że nie dopatrzył się on złamania prawa w żadnym z kilku zarzutów, jakie w swoim wniosku do rzecznika (złożonym 15 grudnia ub.r.) sformułowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarzuty te były m.in. efektem prowadzonej w ub.r. w MIIWŚ kontroli zleconej przez resort kultury.

 

Rzecznik wskazywał na błędną interpretację przepisów przez resort

 

Zarzuty dotyczyły m.in. nieprawidłowości w prowadzeniu inwestycji budowlanej oraz w zarządzaniu i nadzorze nad instytucją. Resort podnosił m.in. niewłaściwe konstruowanie umów z wykonawcami prac budowlanych i dostawcami sprzętu oraz niekorzystne, zdaniem resortu, dla placówki - zmiany dokonywane w tych umowach a także przeprowadzanie w niewłaściwy sposób postępowań dotyczących zamówień publicznych.

 

W postanowieniu o umorzeniu swojego postępowania opatrzonym datą 11 kwietnia br. rzecznik poinformował, że - opierając się na wyjaśnieniach byłych dyrektorów MIIWŚ - Pawła Machcewicza oraz Janusza Marszalca, a także dostarczonych przez nich dokumentach, uznał m.in. że "że wyjaśnienia te zasługują w pełni na uwzględnienie". W kilku przypadkach rzecznik wskazał też na błędną - w jego opinii - interpretację przepisów dokonaną przez resort kultury.

 

Jak zaznaczył rzecznik w swoim postanowieniu, "zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego przysługuje zawiadamiającemu oraz osobie, wobec której było ono wszczęte".

 

- Zażalenie wnosi się na piśmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, do Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, za pośrednictwem rzecznika dyscypliny, który wydał postanowienie - przypomniał rzecznik.

 

Machcewicz: kontrola miała na celu dyskredytację

 

- Chcę wyrazić wielką satysfakcję. Decyzja rzecznika nie jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ wiedziałem, że nasze działania były zgodne z prawem. Zostało to zresztą potwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli, która w grudniu 2015 r. wydała swój końcowy raport po kontroli w placówce. Raptem kilka miesięcy później zaczęła się kontrola z ministerstwa, która dotyczyła właściwie tych samych rzeczy - powiedział w środę Machcewicz.

 

Dodał, że - w jego opinii - "kontrola ministerstwa miała na celu tylko i włącznie zdyskredytowanie jego samego i Muzeum II Wojny Światowej".

 

- Uważam, że było absolutnie niestosowne formułowanie przez ministra i jego urzędników publicznych oskarżeń pod moim adresem. One wszystkie okazały się nieprawdziwe - powiedział Machcewicz dodając, że "teraz należałyby mu się publiczne przeprosiny ze strony ministra Glińskiego i ministra Sellina (wiceminister kultury - red.) za wielomiesięczną kampanię i dyskredytowanie".

 

Powołanie nowej dyrekcji

 

Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku rozpoczęła się w sierpniu 2012 r. Placówka została otwarta w marcu br.

 

Wiosną ub.r. ministerstwo kultury zapowiedziało, że planuje połączyć to muzeum z - powołanym przez siebie w grudniu 2015 r. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. Decyzji tej sprzeciwiły się dyrekcja MIIWŚ a także władze lokalne i część środowiska naukowego oraz kulturalnego: złożono w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA skargi jeszcze nie rozpatrzył, ale - do tego momentu - wstrzymał połączenie placówek.

 

Od decyzji WSA wstrzymującej czasowo połączenie muzeów skutecznie odwołał się do NSA resort kultury i na początku kwietnia br. ministerstwo wydało decyzję o połączeniu placówek. Automatycznie w MIIWŚ powołano nowego dyrektora, a dotychczasowa dyrekcja przestała pełnić swoje funkcje.

 

PAP

mta/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie