Będzie łatwiej o skuteczne egzekwowanie alimentów. Prezydent podpisał ustawę

Polska
Będzie łatwiej o skuteczne egzekwowanie alimentów. Prezydent podpisał ustawę
PAP/Bartłomiej Zborowski

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płacenia - podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z nowelizacją do roku więzienia grozić ma osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie "równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych".

 

Wyższa kara - do dwóch lat więzienia - ma grozić osobie, która nie płacąc alimentów, naraża osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

 

Uniknięcie kary za dobrowolne wyrównanie zaległości

 

Obecnie Kodeks karny zawiera ogólną formułę, że "kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

 

Ministerstwo sprawiedliwości argumentowało, że obiektywne kryterium określania zaległości alimentacyjnych - w odróżnieniu od obecnego zapisu o "uporczywym" uchylaniu się od płacenia alimentów - zwiększy skuteczność prawa.

 

Zgodnie ze zmianą, dłużnicy alimentacyjni będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości. Zapisano bowiem, że nie będzie podlegał karze sprawca uchylający się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego, jeśli "nie później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty".

 

MS przekonuje, że norma karna nie będzie dotyczyła sytuacji, w których obiektywnie, ponad wszelką wątpliwość, rodzic nie jest w stanie spełnić obowiązku alimentacyjnego - od takich przypadków jest Fundusz Alimentacyjny.

 

Nowe odznaczenie państwowe

 

Kancelaria Prezydenta poinformowała również, że prezydent podpisał szereg innych ustaw. Jedną z nich jest ustawa o readmisji między Polską a Kazachstanem. Głównym jej celem jest określenie zasad współpracy między Polską a Kazachstanem w zakresie readmisji, czyli odsyłania cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

 

Prezydent podpisał także ustawę ustanawiającą nowe odznaczenie: Krzyż Zachodni, który ma być przyznawany cudzoziemcom, którzy nieśli pomoc Polakom represjonowanym m.in. przez reżim hitlerowski i władze komunistyczne.

 

Andrzej Duda złożył swój podpis również pod nowelizacją ustawy dotyczącej  zatrudniania pracowników tymczasowych. Wprowadza ona większą ochronę ciężarnych wykonujących pracę tymczasową. Ustawa zakłada, że ich umowy będą przedłużane przez daną agencję pracy tymczasowej do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej dwumiesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Dzięki temu taka pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Nowe przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego.

 

Zaostrzenie kar dla piratów drogowych  

 

Kolejną ustawą podpisaną przez prezydenta jest nowelizację ustawy o miarach, która przewiduje m.in. powołanie Rady Metrologii. Rada ta będzie m.in. opiniować strategiczny plan działania Głównego Urzędu Miar. Zdaniem Kancelarii Prezydenta zmiany mają na celu reformę systemu metrologii instytucjonalnej w Polsce.

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał również nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich. Nowela zakłada, że od 2018 r. fundacja programów pomocy dla rolnictwa (FAPA) straci funkcję jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Nowe przepisy zwiększają wpływ ministra rolnictwa na kształt polityki rolnej, m.in. dają one upoważnienie do pełnienia funkcji jednostki centralnej wyłącznie jednostce sektora finansów publicznych.

 

Prezydent podpisał także nowelizację Kodeksu Karnego, która przewiduje zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym, m.in. podniesienie do 2 lat dolnej granicy więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości. Natomiast świadoma ucieczka przed pościgiem policji będzie teraz przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (obecnie jest wykroczeniem, za które grozi grzywna i kara do 30 dni aresztu).

 

PAP

dk/luq/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie