Ponad 340 tys. maturzystów przystąpiło do egzaminu z matematyki

Polska
Ponad 340 tys. maturzystów przystąpiło do egzaminu z matematyki
PAP/Jakub Kamiński

W piątek o godz. 9:00 rozpoczął się obowiązkowy dla wszystkich maturzystów pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu kilku abiturientów napisze egzamin z wiedzy o tańcu.

- Wszystko jest w porządku, jest spokojnie - zapewnił w piątek przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

 

Wśród abiturientów zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 283,9 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostali to abiturienci z wcześniejszych roczników. Większość z nich to osoby, które chcą poprawić swój wynik; są wśród nich zarówno ci, którzy wcześniej nie zdali egzaminu z matematyki, jak i osoby, które zdały egzamin, ale chcą mieć lepszy wynik niż uzyskały wcześniej.

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym

 

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

 

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

 

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

 

Trzeci najczęściej wybierany przedmiot

 

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie we wtorek 9 maja. Chęć przystąpienia do niego zadeklarowało 78,6 tys. abiturientów. Wśród nich 72,4 tys. to tegoroczni absolwenci liceów i techników, czyli 25 proc. tegorocznych absolwentów.

 

Matematyka na poziomie rozszerzonym należy do grupy najchętniej wybieranych przez maturzystów przedmiotów dodatkowych. Zajmuje trzecie miejsce po języku angielskim na poziomie rozszerzonym i geografii.

 

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

 

W piątek po południu przeprowadzony będzie egzamin pisemny z wiedzy o tańcu. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowało w całym kraju tylko sześć osób. Wiedza o tańcu była w grupie przedmiotów do wyboru w formule obowiązującej na maturze w liceach do 2014 r. i w technikach do 2015 r.; zdawali ją głównie absolwenci szkół baletowych. W obecnej formule maturalnej tego przedmiotu już nie ma.

 

Minimum 30 proc. punktów

 

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja, a sesja ustna do 26 maja.

 

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

 

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

 

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

 

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

 

PAP

mta/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie