Naukowcy z UJ krytykują reformę sądownictwa. Wskazują na osiem kwestii

Polska
Naukowcy z UJ krytykują reformę sądownictwa. Wskazują na osiem kwestii
Polsat News

"Obydwa opiniowane projekty zawierają wiele przepisów albo explicite niekonstytucyjnych, albo budzących poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją" - napisali eksperci z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w opinii do projektów nowelizacji ustawy o KRS i Prawo o ustrojów sądach powszechnych.

Do opinii dotarli dziennikarze RMF FM. Na dokumencie widnieje data 28 kwietnia. Według radia, ma zostać ona ostatecznie przyjęta w przyszłym tygodniu.


Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych weszła w życie 4 maja.

 

Projektem nowelizacji ustawy o KRS Komisja Sprawiedliwości ma się zająć na początku maja.


"Doprowadzą do upolitycznienia"


Wątpliwości naukowców z UJ wzbudza przede wszystkim wybór sędziów do KRS przez Sejm, podział KRS na dwa zgromadzenia odrębnie rozpatrujące i oceniające kandydatów na sędziów oraz skrócenie kadencji sędziów wybranych do składu KRS przed wejściem w życie ustawy nowelizującej.


"Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu opiniowanego projektu ustawy rozwiązania te nie doprowadzą do zwiększenia szans sędziów różnych szczebli sądownictwa na ich wybór do składu KRS ani nie spowodują zobiektywizowania trybu tego wyboru, lecz doprowadzą do upolitycznienia organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów" - podkreślono w opinii.


"Podważają zasadę podziału i równowagi władz"


Jak zaznaczono, nowy sposób funkcjonowania KRS i wygaszenie kadencji dotychczasowych członków rady "wprost naruszają art. 179 i art. 186 Konstytucji".


"Projektowane regulacje podważają również zasadę podziału i równowagi władz wyrażoną w art. 10 Konstytucji oraz związaną z nią zasadę niezależności sądów (art. 173 Konstytucji) i niezawisłości sędziów (art. 178 ust. I Konstytucji)" - dodano.


"Nie znajduje oparcia w Konstytucji"


W przypadku nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych krytycznie oceniono nowe zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów, wymogi powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego, przepisy zapewniające ministrowi sprawiedliwości wpływ na ocenę zdolności sędziego do dalszego orzekania oraz prawo do żądania od sądu przedstawienia akt sprawy, a także regulacje rozszerzające zakres informacji objętych oświadczeniem majątkowym sędziów, które podlegają ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


"Zwiększenie roli Ministra Sprawiedliwości w zakresie nadzoru administracyjnego nad sądami w kształcie wynikającym z projektu nie znajduje oparcia w Konstytucji i prowadzi do podważenia konstytucyjnie gwarantowanej odrębności władzy sądowniczej" - podkreślono w opinii.


Jak dodano, "przewidziane w tym projekcie rozwiązania w poważny sposób ograniczają także zasadę niezawisłości sędziowskiej oraz naruszają podstawowe prawa człowieka, takie jak prawo do sądu (art. 45 ust. I Konstytucji), prawo do ochrony prywatności (art. 47 Konstytucji) oraz prawo do ochrony danych osobowych (art. 51 ust. 1 Konstytucji)".

 

RMF FM, polsatnews.pl

prz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie