Senat zajmie się dziś m.in. nowelizacją ustawy o ochronie przyrody

Polska
Senat zajmie się dziś m.in. nowelizacją ustawy o ochronie przyrody
PAP/Leszek Szymański

W środę po godz. 11. Senat rozpoczął zaplanowane na dwa dni posiedzenie. Zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która ma zaostrzyć obowiązujące od nowego roku liberalne zasady usuwania drzew z prywatnych posesji.

Na początku posiedzenia marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że porządek obrad został uzupełniony o ustawę ws. stopni naukowych, nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz nowelizację ustawy o systemie informacji oświatowej.

 

Senat zajmie się też, zgodnie z planem, przepisami dot. wycinki drzew. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia br. przepisami dot. wycinki drzew na prywatnym gruncie, właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji - bez względu na ich obwód - o ile taka wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą. Przepisy te wzbudziły jednak społeczne protesty.

 

Zgłoszenie chęci wycinki

 

Na początku kwietnia Sejm znowelizował ustawę o ochronie przyrody, która zaostrza obowiązujące od nowego roku prawo. Jedna ze zmian nakazuje właścicielowi nieruchomości zgłoszenie chęci wycinki drzew do urzędu gminy. Zgodnie z nowelą będzie musiał on zgłosić wycinkę szybko przyrastających drzew, jeśli na wysokości 130 cm ich obwód będzie przekraczał 100 cm oraz drzew szlachetnych, jeśli ich obwód przekraczać będzie 50 cm.

 

Zgodnie z nowelą urzędnik w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia chęci wycinki będzie musiał dokonać oględzin działki i sprawdzić stan faktyczny - np. czy drzewa nie są chronione lub czy nie mają znamion pomników przyrody. Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki (tzw. milcząca zgoda), to wtedy będzie można ją przeprowadzić.

 

Gmina będzie mogła zakazać wycinki, jeśli drzewo będzie np. cenne przyrodniczo - posiadało znamiona drzewa pomnikowego. Kryteria, na podstawie których urzędnik będzie mógł wydać taki zakaz, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra środowiska.

 

Inwestycje związane z torem Świnoujście - Szczecin

 

Senat na posiedzeniu zajmie się także ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która przewiduje zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego.

 

W porządku obrad jest też ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Określa ona niektóre warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra.

 

Senat zajmie się również przepisami regulującymi czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej, według których pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy na statku będzie wliczane do czasu pracy. Chodzi o czas np. podczas postoju statku w związku z nieplanowanymi pracami konserwacyjnymi i remontami, w trakcie oczekiwania statku na śluzowanie oraz załadunek lub rozładunek.

 

Nowe odznaczenie - Krzyż Zachodni

 

Senatorowie zajmą się także ustawą ustanawiającą nowe odznaczenie - Krzyż Zachodni. Miałoby być ono nadawane cudzoziemcom, którzy nieśli pomoc Polakom represjonowanym m.in. przez reżim hitlerowski lub władze komunistyczne.

 

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje ona, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Teraz są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych.

 

Ustawa przewiduje także m.in. wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami przez zrównanie - pod względem prawnym - zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

 

PAP

 

mta/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie