"Nie powinna zostać przyjęta". RPO pisze do marszałka Sejmu ws. nowelizacji ustawy o KRS

Polska
"Nie powinna zostać przyjęta". RPO pisze do marszałka Sejmu ws. nowelizacji ustawy o KRS
Polsat News

"Może narazić państwo polskie nie tylko na sytuację skutkującą naruszeniem prawa każdego do sądu, ale również na konieczność wypłaty ewentualnych odszkodowań zasądzanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka" – napisał rzecznik praw obywatelskich do marszałka Sejmu ws. nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Zdaniem Adama Bodnara,  projekt nowelizacji ustawy o KRS nie powinien zostać przyjęty.

 

"Powodem jest przede zagrożenie efektywności ochrony praw obywatelskich, a w szczególności z punktu widzenia zapewnienia każdej osobie skuteczności realizacji jej konstytucyjnego prawa do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu" – napisał w liście do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

 

Rzecznik przychylił się do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, aby skierować projekt ustawy do Biura Analiz Sejmowych i "opracować szczegółową opinię pod kątem zgodności z konstytucją".

 

Możliwe skargi sędziów oraz kandydatów na sędziów

 

Według Bodnara przyjęcie projektu ustawy w niezmienionym kształcie może narazić Polskę nie tylko na sytuację skutkującą naruszeniem prawa każdego do sądu, ale również na konieczność wypłaty ewentualnych odszkodowań zasądzanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

 

RPO uważa, że odszkodowania mogą być zasądzane na skutek "możliwych skarg kierowanych do tego organu ze strony sędziów oraz kandydatów na sędziów, co do których KRS podejmie negatywną uchwałę, jak również przez obywateli, których sprawy rozstrzygać będą sędziowie wybrani przez nowo utworzoną KRS, wobec których podnoszony może być zarzut braku niezależności od wpływów politycznych".

 

Protestują organizacje sędziowskie

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 14 marca został skierowany do Sejmu.

 

Wzbudził mi.in. zastrzeżenia organizacji sędziowskich, m.in. Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów, Zebrania Sędziów Sądów Apelacyjnych, jak również instytucji międzynarodowych: Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz Biura Instytucji Demokratycznych.

 

RPO przypomniał też, że wątpliwości zgłosił również Komisarz Praw Człowieka Rady Europy,  który skierował do polskiego parlamentu apel o odrzucenie propozycji przedstawionych w projekcie.

 

Co jest w projekcie

 

Projekt przewiduje m.in powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów. Zgodnie z tą propozycja ich następców wybrałby Sejm.

 

Wygaszeniu ulec miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów. W skład Pierwszego Zgromadzenia KRS wejść mają: I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, przedstawiciel powołany przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów.

 

Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli - wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu. Według MS, ma to na celu zobiektywizowanie trybu wyboru kandydatów, bo dotąd o wyborze członków Rady "decydowały w praktyce sędziowskie elity".

 

Według tego projektu, jeżeli obie izby będą miały różne opinie o kandydacie na sędziego, wówczas ta, która wydała o nim opinię pozytywną może wnioskować o decyzję Rady w pełnym składzie. Wówczas za kandydatem musiałoby się opowiedzieć 17 członków Rady: I prezes SN, prezes NSA i członkowie Rady wybrani spośród sędziów.

 

polsatnews.pl

kan/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie