Pełnopłatne 30-dniowe zwolnienia lekarskie m.in. dla policjantów. Jest projekt noweli

Polska
Pełnopłatne 30-dniowe zwolnienia lekarskie m.in. dla policjantów. Jest projekt noweli
Polsat News

30-dniowe zwolnienia lekarskie policjantów, strażników granicznych, strażaków oraz funkcjonariuszy BOR mają być płatne w 100 proc., w policji będzie mogło działać kilka związków zawodowych, a nie - jak teraz - tylko jeden - wynika z projektu noweli ustawy o policji.

Projekt noweli, która trafiła do Komitetu Stałego Rady Ministrów, przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Zakłada on wprowadzenie zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu należnego w okresie choroby, osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. W myśl projektu, łączne - nie dłuższe niż 30-dniowe - zwolnienia lekarskie w roku kalendarzowym ma być płatne w 100 proc.

 

Dotychczas 80 proc. uposażenia

 

Od 2014 roku funkcjonariusze służb mundurowych i specjalnych przebywający na zwolnieniu lekarskim - co do zasady - otrzymują 80 proc. uposażenia.

 

- Zmiany te wynikają z potrzeby zachowania profesjonalnego charakteru służby i jej efektywnego wymiaru, co wskutek zmian dokonanych ustawą z 24 stycznia 2014 r. (...) jest znacząco utrudnione - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

 

Jak napisano w OSR, w wyniku zmiany dokonanej w powyższej ustawie, funkcjonariusze niejednokrotnie przychodzą do pracy chorzy albo wykorzystują urlopy wypoczynkowe (za które zachowują 100 proc. uposażenia) zamiast brać zwolnienia.

 

- W efekcie służbę pełnią zmęczeni i chorzy funkcjonariusze, którzy nie korzystają z pełnej rekonwalescencji i przysługującego im konstytucyjnego prawa do odpoczynku. Taki negatywny efekt przeprowadzonej nowelizacji należy zmienić, zwłaszcza że służby te mają dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w tych okolicznościach staje się to utrudnione - dodano.

 

Zadania w godzinach nadliczbowych

 

Autorzy zmiany wskazali, że wskutek nowelizacji z 2014 r. środki odebrane funkcjonariuszom z uwagi na pomniejszenie ich uposażenia w trakcie choroby do 80 proc., przeznaczane są na fundusz nagród i zapomóg w danej jednostce. Środki te - jak napisano w OSR - w intencji projektodawcy miały stanowić czynnik motywacyjny dla funkcjonariuszy, którzy w wyniku nieobecności chorego mieli być obciążeni dodatkowymi zadaniami służbowymi.

 

- Należy wskazać, jak podkreślała strona związkowa, że charakter służby często uniemożliwia wykonywanie w zastępstwie zadań za chorego funkcjonariusza. Tym samym funkcjonariusz po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, tak czy inaczej musi wykonać te zadania osobiście pomimo potrącenia uposażenia, często w ramach godzin nadliczbowych, za które nie dostaje wynagrodzenia - podkreślono w OSR.

 

Jako przykład podano sytuację, w której policjanci prowadzący dochodzenie nie przekazują swoich zadań innym policjantom w przypadku choroby.

 

- Tylko czynności niecierpiące zwłoki mogą być wykonywane przez innego funkcjonariusza w danej jednostce. Przed nowelizacją funkcjonariusze czynili to na zasadzie wzajemności, nie licząc na dodatkowe uposażenie - dodano.

 

Organizacje związkowe

 

Projekt zakłada także możliwość zakładania w policji więcej niż jednej organizacji związkowej.

 

- Przyjęcie powyższego rozwiązania, które funkcjonuje już obecnie, np. w stosunku do strażaków, pozwoli w pełni zrealizować zasadę wolności zrzeszania się i tym samym może zapobiec ewentualnym zarzutom co do "preferowania" jednych związków i tym samym dyskryminowania innych związków - czytamy w OSR.

 

Projektowana regulacja zakłada, że to Policja (a nie sami funkcjonariusze) miałaby pokrywać koszty zakwaterowania policjantów przenoszonych do służby w innej miejscowości. Takim funkcjonariuszom - prponuje MSWiA może zostać przyznany lokal zastępczy "według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny".

 

- Z uwagi na fakt, że jednostki policji mają na względzie maksymalne wykorzystanie rezerw kadrowych na potrzeby służby (w szczególności wiedzy, umiejętności i doświadczenia policjantów posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe), zasadne jest zrekompensowanie takim policjantom dodatkowych finansowych obciążeń, jakie są następstwem takiej decyzji - dodano w uzasadnieniu.

 

Przepis ma dotyczyć policjantów, którzy w chwili wejścia w życie zmiany do ustawy o policji mają przydzieloną kwaterę tymczasową, pełniąc służbę w innej miejscowości w wyniku przeniesienia z urzędu.

 

"Regulacja nie będzie miała wpływu na budżet państwa"

 

Z przedstawionych wyliczeń w OSR wynika, że obciążenia wynikające z przejęcia pełnych kosztów kwater tymczasowe policjantów wyniosą w pierwszym roku 1 mln 762 tys. zł. W kolejnych latach - jak podano - wysokość kosztów ma być podobna.

 

W pozostałym zakresie "projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego".

 

Z danych przedstawionych w OSR wynika, że zmiany będą dotyczyć 103 tys. 370 policjantów, w tym 73 osoby w kwestii przydzielonych tymczasowo kwater, a także 15 tys. 653 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 30 tys. 505 - strażaków oraz 2 tys. 210 funkcjonariuszy BOR.

 

Według projektu, nowe przepisy miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia z wyjątkiem przepisu dotyczącego przejęcia przez policję opłat za kwatery tymczasowe policjantów. Ten miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

 

PAP

mta/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie