Prawo jazdy na ciężarówkę dla niesłyszących. Projekt noweli w Sejmie

Polska
Prawo jazdy na ciężarówkę dla niesłyszących. Projekt noweli w Sejmie
pixabay.com/public domain

Umożliwienie osobom niesłyszącym uzyskania prawa jazdy na ciężarówkę i opłacenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego tłumacza języka migowego podczas praktycznego egzaminu na prawo jazdy, zakłada projekt noweli, nad którą będą pracować posłowie.

W środę posłowie komisji ds. petycji rozpatrywali wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami. Komisja zdecydowała o podjęciu takiej inicjatywy.

 

Stały doradca komisji i autor projektu Krzysztof Pater powiedział, że projekt trafi obecnie do biura legislacyjnego Sejmu. Główny specjalista w departamencie transportu drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Piętka poinformował, że resort popiera te rozwiązania.

 

"Przeciwwskazanie wyłącznie do prawa jazdy na autobusy"

 

Pater poinformował, że projekt nowelizacji składa się z dwóch elementów. Pierwszy dotyczy prawa jazdy kategorii C1 - czyli na ciężarówki. - Rozporządzenie ministra zdrowia wydane na podstawie ustawy de facto wyklucza osoby niesłyszące, czy osoby z poważnym ubytkiem słuchu, z możliwości z uzyskania prawa jazdy na ciężarówki - co odbiega od praktyki wielu rozwiniętych krajów świata gdzie takie osoby nie mają żadnego problemu z uzyskaniem tego typu prawa jazdy - powiedział Pater.

 

- Komisja po omówieniu petycji zdecydowała, że wada słuchu czy ubytek słuchu powinny być przeciwskazaniem wyłącznie do uzyskania prawa jazdy na autobusy, gdzie wymagany jest kontakt z pasażerami - dodał.

 

Drugi element zaproponowanych zmian dotyczy kosztów obecności tłumacza języka migowego podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy w WORD. - W chwili obecnej osoby niesłyszące mogą przystąpić do egzaminu z udziałem tłumacza języka migowego, ale koszty tego ponoszą one same. Muszą sobie tego tłumacza sfinansować. W związku z tym komisja zdecydowała, że obecność tłumacza języka migowego powinna być zapewniona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - powiedział Pater.

 

Dodał, że biorąc pod uwagę liczbę kandydatów, koszty takiego rozwiązania nie będą duże. - Powinny się mieścić w kosztach z tytułu opłaty egzaminacyjnej - ocenił.

 

"Opłacenie tłumaczy nie powinno być dużym obciążeniem"

 

Piętka przypomniał, że w części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy od prawie roku pytania tłumaczone są bezpośrednio na komputerze na polski język migowy. - Na bieżąco tłumaczone są pytania egzaminacyjne w tym zakresie. Są przygotowywane tak, żeby były krótsze, zrozumiałe w języku, którym się posługują osoby niesłyszące - dodał.

 

Urzędnik MI zaznaczył, że jego zdaniem z punktu widzenia czystości prawno-legislacyjnej zaproponowane rozwiązania ws. umożliwienia osobom niesłyszącym uzyskania prawa jazdy na ciężarówki powinny znaleźć się w rozporządzeniach, które wydaje minister zdrowia. Delegacja do wydania takich rozporządzeń zapisana jest w ustawie o kierujących pojazdami. Dotyczy ona m.in. otrzymania orzeczenia lekarskiego o spełnianiu wymagań do kierowania pojazdami.

 

Wskazał też, że minister zdrowia w drodze rozporządzenie ustala szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania a także zakres badań lekarskich. Dodał, że opłacenie tłumaczy języka migowego przez WORD-y nie powinno stanowić dla nich dużego obciążenia finansowego.

 

Pater wyjaśnił, że petycja dotyczyła podjęcia zmian w ustawia o kierujących pojazdami.

 

Ustawo o kierujących pojazdami określa m.in. wymagania wobec osób uprawnionych do kierowania pojazdami, zasady uzyskiwania i cofania tych uprawnień, zasady prowadzenia ośrodków doskonalenia techniki jazdy.

 

PAP

 

pam/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie