1,2 mln wniosków o ochronę międzynarodową w UE w 2016 roku

Świat
1,2 mln wniosków o ochronę międzynarodową w UE w 2016 roku
Flickr/Tarek/CC BY-ND 2.0

Z najnowszych danych Eurostatu przekazanych w poniedziałek przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że w 2016 roku cudzoziemcy złożyli 1,2 mln wniosków o ochronę międzynarodową. W Polsce zarejestrowano 9,8 tys. wniosków o udzielenie takiej ochrony.

W zeszłym roku cudzoziemcy złożyli w UE o około 50 tys. wniosków mniej niż w 2015 r. Najczęściej o status uchodźcy ubiegali się obywatele Syrii - 335 tys. osób, Afganistanu - 183 tys. oraz Iraku - 127 tys. Najwięcej wniosków o przyznanie statusu uchodźcy zostało złożonych w Niemczech - 722 tys., we Włoszech - 121 tys., Francji - 76 tys., Grecji - 50 tys., Austrii - 40 tys. oraz Wielkiej Brytanii - 38 tys.

 

Z danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) wynika, że w 2016 r. kraje UE+ (28 państw członkowskich oraz Norwegia i Szwajcaria) wydały ponad 1 mln decyzji ws. udzielenia ochrony międzynarodowej. Ponad połowa (57 proc.) spraw zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem - w przypadku obywateli Syrii (98 proc. decyzji pozytywnych), Erytrei (92 proc.), Iraku (61 proc.), Afganistanu (37 proc.).

 

Obecnie około 820 tys. spraw jest w trakcie rozpatrywania.

 

W Polsce głównie obywatele Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu

 

Według danych Eurostatu, w Polsce zarejestrowano 9,8 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Składali je głównie obywatele Rosji (głównie narodowości czeczeńskiej), Ukrainy i Tadżykistanu.

 

W 2016 r. warunki nadania jednej z form ochrony międzynarodowej w Polsce spełniało 390 osób. Najliczniejszymi beneficjentami decyzji przyznających ochronę byli obywatele Rosji - 129 osób, głównie narodowości czeczeńskiej, Ukrainy - 97 osób, Syrii - 43 osób oraz Iraku - 18 osób. Ponadto, 177 cudzoziemców otrzymało zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

 

Kraje UE zmagają się z falą imigrantów, która wywołała w Europie najostrzejszy kryzys migracyjny od II wojny światowej. Tylko w 2015 roku przez Morze Śródziemne do Europy trafiło ponad 1 mln imigrantów i uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu - głównie z Syrii, Afganistanu oraz Iraku. W 2016 roku liczba ta przekroczyła 360 tys.

 

20 tys. imigrantów od początku roku

 

Od początku tego roku do Europy trafiło już prawie 20 tys. imigrantów i uchodźców - wynika z najnowszych danych Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR).

 

Kwestie dotyczące m.in. osiedlania się uchodźców w kraju bezpiecznym reguluje prawo międzynarodowe, w szczególności Konwencja Genewska z 1951 roku. Zgodnie z nią cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

 

PAP

mr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie