Kukiz’15 chce upublicznienia rejestrów umów jednostek sektora finansów publicznych

Polska
Kukiz’15 chce upublicznienia rejestrów umów jednostek sektora finansów publicznych
Polsat News

Obowiązek upublicznienia rejestrów umów cywilnoprawnych przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, zakłada projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, autorstwa Kukiz'15. Projekt zostanie złożony w Sejmie w przyszłym tygodniu.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) poinformował w piątek, że projekt jest już gotowy i w przyszłym tygodniu zostanie złożony.

 

Projekt - wyjaśnił Tyszka - rozszerza zasadę jawności finansów publicznych, poprzez nałożenie obowiązku publikacji rejestrów umów przez jednostki sektora finansów publicznych.

 

Należą do nich m.in. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe (np. Urzędy Skarbowe), samorządowe zakłady budżetowe (np. Miejskie Zakłady Komunikacji), agencje wykonawcze (np. Agencja Mienia Wojskowego), a także ZUS, KRUS, NFZ, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury (np. biblioteki publiczne).

 

Jak podkreślił Tyszka, chodzi o większą jawność i przejrzystość finansową działania jednostek sektora publicznego. - Umowy powinny być jawne z automatu - ocenił wicemarszałek Sejmu.

 

Znane z ustawodawstwa innych państw Europy


Według wnioskodawców, w rejestrze umów powinno zamieszczać się informacje o umowach zawartych w każdej formie w szczególności: numer, datę i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron, przedmiotu i wartości przedmiotu, informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy, informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, jak również odstąpieniu od niej lub jej wypowiedzeniu.

 

Wnioskodawcy chcą także, aby jednostki sektora finansów publicznych dążyły do udostępniania w rejestrze umów cyfrowych skanów umów; informacje w rejestrze umów zamieszczane mają być bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 

Kukiz'15 podkreśla, że rejestr umów jest instytucją zapewniającą jawność finansów publicznych, znaną ustawodawstwom innych państw Europy.

 

"Poniedziałek Wolności"

 

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji "Poniedziałek Wolności", polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczać biurokrację. Kukiz'15 zgłosił już projekty dotyczące: likwidacji gabinetów politycznych w samorządach, Polskiej Organizacji Turystycznej, wprowadzenia najprostszej deklaracji VAT w Europie, obniżenia VAT na e-booki, e-prasę i ubranka dziecięce, a także zniesienie akcyzy na samochody osobowe.

 

PAP

prz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie