CBOS: spadły notowania wojska, Kościoła, Trybunału Konstytucyjnego i NFZ

Polska
CBOS: spadły notowania wojska, Kościoła, Trybunału Konstytucyjnego i NFZ
Polsat News

Opinie o policji, związkach zawodowych, ZUS i IPN pozostają stabilne, pogorszyły się ostatnio notowania wojska, NFZ, Kościoła i Trybunału Konstytucyjnego - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej z początku marca.

W ciągu ostatnich dwóch lat oceny funkcjonowania Kościoła rzymskokatolickiego jako instytucji pozostają w miarę stabilne, jednak - zauważa CBOS - od poprzedniego pomiaru (we wrześniu ubiegłego roku) minimalnie się pogorszyły; obecne notowania należą do najsłabszych od blisko dwudziestu lat.

 

Pozytywnie o działalności Kościoła wypowiada się ponad połowa Polaków (52 proc., od września 2016 roku spadek o 3 punkty procentowe), a krytykuje ją ponad jedna trzecia (35 proc - wzrost o 4 punkty).

 

Związki zawodowe źle ocenia 1/3 badanych

 

Stabilne pozostają rozpoznawalność i wizerunek związków zawodowych. Działalność NSZZ "Solidarność" dobrze ocenia ponad jedna czwarta (28 proc.), a źle ponad jedna trzecia (36 proc.) ankietowanych.

 

Funkcjonowanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych negatywnie odbiera jedna czwarta (26 proc.), a pozytywnie jedna piąta (20 proc.) badanych. Negatywne opinie przeważają także w ocenie Forum Związków Zawodowych - 20 proc. wobec 11 proc. Znaczna część ankietowanych (w przypadku OPZZ i FZZ - większość) nie ma wyrobionego zdania o funkcjonowaniu głównych central związkowych, a wśród pozostałych opinie na ten temat są zróżnicowane, choć częściej negatywne.

 

Zróżnicowane pozostają opinie o funkcjonowaniu ZUS. Podobnie jak sześć miesięcy wcześniej, dobrze ocenia je niespełna dwie piąte (37 proc.), a źle - ponad dwie piąte (43 proc.) ankietowanych.

 

Notowania NFZ spadły

 

Pogorszyły się notowania Narodowego Funduszu Zdrowia, zbliżając się do stanu sprzed poprawy zarejestrowanej pół roku temu - wskazuje CBOS. Funkcjonowanie NFZ negatywnie oceniają w najnowszym sondażu dwie trzecie - 67 proc. - jego uczestników (o 6 pkt. proc. więcej niż we wrześniu), a pozytywnie jedna czwarta (25 proc., spadek o 6 punktów).

 

- W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyraźnie pogorszył się wizerunek wojska. Ubyło respondentów dobrze oceniających funkcjonowanie polskich sił zbrojnych - zwraca uwagę CBOS. Od września ub.r. pozytywne notowania spadły z 69 proc. do 60 procent. Dwukrotnie wzrosła grupa osób wystawiających oceny negatywne - z 6 proc. do 12 procent.

 

Policja i CBA na plus, BOR na minus

 

Bez istotnych zmian pozostają notowania policji. Siedmiu na dziesięciu pytanych przesz CBOS (70 proc.) pozytywnie ocenia pracę policjantów, co szósty (16 proc.) ma o niej negatywną opinię.

 

Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest częściej aprobowana (39 proc.) niż krytykowana (13 proc.). Działalność Służby Celnej cieszy się aprobatą jednej trzeciej (33 proc.) respondentów, trzech na stu (3 proc.) ocenia ją negatywnie.

 

Po raz pierwszy CBOS poddało ocenie respondentów działalność Biura Ochrony Rządu. Ponad dwie piąte - 43 proc. - wyraziło opinię negatywną; pozytywnie oceniła BOR z górą jedna piąta (22 proc.) uczestników sondażu.

 

Na stałym poziomie sądy i prokuratury

 

Oceny o działalności sądów i prokuratury pozostały zbliżone do ubiegłomiesięcznych. Dobre opinie o działalności sądów wyraża niespełna jedna trzecia (29 proc.), a złe - niemal połowa (46 proc.) ankietowanych (od lutego spadek o 3 pkt. proc.). Funkcjonowanie prokuratury pozytywnie ocenia jedna czwarta (25 proc.), a krytykuje je ponad dwie piąte (43 proc.) respondentów.

 

Od roku - jak zauważa CBOS - "na raczej stabilnym poziomie" utrzymują się opinie o IPN. Działalność Instytutu dobrze ocenia blisko połowa (48 proc.), a negatywnie jedna piąta (21 proc.) pytanych.

 

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy o 5 pkt proc. ubyło pozytywnych ocen działalności Trybunału Konstytucyjnego. "Obecne notowania tej instytucji są rekordowo niskie" - zwraca uwagę CBOS. Dobrze ocenia TK 19 proc. badanych; na stałym poziomie utrzymuje się odsetek respondentów niezadowolonych z funkcjonowania Trybunału - 46 procent.

 

Bez zdania o RPO i NIK

 

Znaczna część respondentów - po 42 proc. - nie ma wyrobionego zdania na temat funkcjonowania takich instytucji jak Rzecznik Praw Obywatelskich i Najwyższej Izby Kontroli. Wśród pozostałych cieszą się one na ogół zaufaniem.

 

Najwyższą Izbę Kontroli pozytywnie ocenia ponad dwie piąte (43 proc.), a negatywnie blisko jedna siódma (15 proc.) respondentów.

 

Opinie o RPO są minimalnie gorsze niż sześć miesięcy temu, jednak przychylne przeważają nad negatywnymi (42 proc. wobec 16 proc.).

 

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 2 a 9 marca br. na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

mr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie