Coraz więcej przestępstw przeciwko zwierzętom. Raport MSWiA

Polska
Coraz więcej przestępstw przeciwko zwierzętom. Raport MSWiA
Pixabay/Winsker

Systematycznie rośnie liczba przestępstw przeciwko zwierzętom - wynika z raportu MSWiA. W Polsce za łatwo można zostać właścicielem zwierzęcia, więc bywa, że trafiają one do nieodpowiednich osób - wskazuje Cezary Wyszyński z Fundacji Viva! Akcja dla Zwierząt.

Jak wynika z najnowszego raportu MSWiA dotyczącego bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r., liczba stwierdzonych przestępstw przeciwko zwierzętom rośnie od 2004 r., kiedy to policja stwierdziła ich ponad 990. W 2015 r. stwierdzono już 1859 przestępstw wobec zwierząt, czyli o 23,1 proc. więcej niż w roku 2014 r. (wówczas było ich 1501).

 

Zdaniem Wyszyńskiego przestępstwa wobec zwierząt można podzielić na dwie grupy. - Pierwsza dotyczy celowego znęcania się nad zwierzętami. To są sytuacje, kiedy ludzie po prostu czerpią przyjemność z zadawania bólu zwierzętom - powiedział Wyszyński.

 

Druga grupa to jego zdaniem przestępstwa wynikające z zaniedbania. Jak zaznaczył, tego typu zdarzeń jest zdecydowanie więcej. - Są to sytuacje, kiedy ktoś ma dużo zwierząt, np. kilkanaście kotów, które rozmnożył i nie leczy ich, powodując cierpienie lub nie karmi w dostateczny sposób. Czasami ludzie po prostu ze zwykłego wygodnictwa nie zapewniają zwierzętom właściwych warunków, co może się skończyć dla nich nawet śmiercią - podkreślił Wyszyński.

 

Coraz więcej organizacji chroniących zwierząt

 

Zwrócił uwagę, że coraz więcej jest organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, co także może się przekładać na większą liczbę ujawnianych spraw związanych ze znęcaniem się nad nimi.

 

- Polska ustawa o ochronie zwierząt daje nam możliwość wykonywania uprawnień pokrzywdzonego, czyli bycia oskarżycielem posiłkowym, a co za tym idzie, składania zażaleń na niekorzystne wyroki lub umorzenia - wyjaśnił Wyszyński. - Prokuratura z reguły umarza postępowanie i dopiero nasze zażalenie powoduje, że podejrzanemu stawiane są zarzuty - dodał.

 

Wskazał, że ostatnio zmienia się stosunek sądów do spraw związanych z przestępstwami wobec zwierząt. - Coraz częściej wobec osób podejrzanych o takie przestępstwa stosowany jest areszt - powiedział Wyszyński.

 

W poniedziałek na karę 8 miesięcy bezwzględnego więzienia pucki sąd (Pomorskie) skazał dwóch mężczyzn, oskarżonych o brutalne znęcanie się nad psem i próbę jego zabicia. Podobny wyrok zapadł w lutym w Łodzi, gdzie sąd skazał mężczyznę na 6 miesięcy więzienia za usiłowanie zabójstwa psa.

 

2229 postępowań, 705 osób z zarzutami w 2015 roku

 

Z raportu MSWiA wynika, że w 2015 r. policja wszczęła 2229 postępowań przygotowawczych o przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt, co oznacza wzrost w stosunku do 2014 r. (2214).

 

W 2015 r. zarzuty popełnienia przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt przedstawiono 705 podejrzanym, co oznacza spadek ich liczby o 13 proc. w porównaniu z 2014 r., kiedy to ustalono 818 podejrzanych.

 

Według danych Służby Więziennej - na 31 grudnia 2015 r. - wykonywano 26 orzeczeń za przestępstwa wynikające z ustawy o ochronie zwierząt (wszystkie orzeczenia były prawomocne). Ponadto wykonywano 22 orzeczenia za przestępstwa wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym (wszystkie prawomocne).

 

Z kolei dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w 2015 r. zanotowała 230 przypadków kłusownictwa. Oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 19 proc. kiedy było ich 287. Gatunki zwierząt, które najczęściej padały ofiarą kłusowników to: jelenie (80 szt.), sarny (55), dziki (36), daniele (15), łosie (9), a także lisy, zające oraz ryby. Zarejestrowano także przypadki nielegalnego odłowu (97 kg) ryb ze stawów hodowlanych należących do Lasów Państwowych.

 

Ujawniono 78 przypadków kłusownictwa z użyciem broni palnej (w 2014 r. było ich 92, w 2013 r. 151 przypadków, a w 2012 r. 142 przypadki).

 

Dane w raporcie MSWiA dotyczące przestępstw wobec zwierząt opracowane zostały na podstawie informacji z policji, Lasów Państwowych i Służby Więziennej.

 

Do 2 lat pozbawienia wolności

 

Obecnie ustawa o ochronie praw zwierząt stanowi, że za zabicie lub znęcanie się nad zwierzęciem grozi do dwóch lat więzienia, a przypadku czynów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem - do trzech lat. W razie skazania sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem; może też orzec zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10, a jeśli był to czyn popełniony ze szczególnym okrucieństwem - orzeka obligatoryjnie. Może tez orzec nawiązkę od 500 zł do 100 tys. zł na cel związany z ochroną zwierząt.

 

Sąd może też orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.

 

Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt zaostrzający kary za znęcanie się nad zwierzętami - do trzech lata więzienia ma wzrosnąć dopuszczalna kara za znęcanie się nad zwierzęciem, a w przypadku szczególnego okrucieństwa - do pięciu lat.

 

Resort chce też wprowadzić obligatoryjne (w każdym przypadku skazania) orzekanie nawiązki od 1 tys. zł do 100 tys. zł na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, na cele związane z ochroną zwierząt.

 

PAP

mr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie