Nieprawidłowości w wielkopolskich szpitalach. Odpady medyczne zagrażały ludziom

Polska
Nieprawidłowości w wielkopolskich szpitalach. Odpady medyczne zagrażały ludziom
Pixabay/kropekk_pl/CC BY 2.0

Najwyższa Izba Kontroli uznała, że system unieszkodliwiania odpadów medycznych w szpitalach województwa wielkopolskiego funkcjonuje nieprawidłowo. W związku z wystąpieniem nieprawidłowości w: Gostyniu, Ostrzeszowie, Turku i Wolsztynie, skierowano pięć zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczeń do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.

Szpitale nie wykonują wszystkich ustawowych obowiązków - uznała NIK - w szczególności w zakresie dokumentowania tych odpadów. "Nie przestrzegają własnych przepisów, ani warunków określonych w umowach z usługodawcami" - napisano w raporcie.

 

Postępowanie z odpadami medycznymi zagraża zdrowiu ludzi


NIK zwraca uwagę, że stosowany w wielkopolskich szpitalach sposób postępowania z odpadami medycznymi zagraża zdrowiu ludzi oraz środowisku.


W związku z magazynowaniem skażonych odpadów medycznych z naruszeniem obowiązujących wymagań oraz nieprzechowywaniem dokumentów potwierdzających ich unieszkodliwienie, a także brakiem ewidencji niektórych z tych odpadów, poznańska delegatura NIK skierowała do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczeń.

 

Nieprawidłowości w każdym ze skontrolowanych szpitali


Istotne nieprawidłowości dotyczyły postępowania z odpadami medycznymi zarówno na etapie ich segregowania i magazynowania, jak i ewidencjonowania oraz wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych. Szczególnie niepokojące jest to, że w każdym ze skontrolowanych szpitali wystąpiły zaniedbania. W szpitalach: w Gostyniu, Ostrzeszowie, Środzie Wielkopolskiej oraz w Turku skala oraz charakter stwierdzonych nieprawidłowości uzasadniły sformułowanie oceny negatywnej kontrolowanej działalności.


W szpitalach w Gostyniu i w Wolsztynie - wbrew warunkom określonym w umowach z odbiorcami - dokonywano zapłaty za usługę unieszkodliwienia odpadów pomimo braku udokumentowania tej czynności lub płacono za ilości odpadów medycznych odebranych, a nie za ilości odpadów, których unieszkodliwienie potwierdzone zostało w dokumentach. W szpitalu w Turku - mimo ustawowego zakazu - dopuszczono do unieszkodliwiania odpadów poza obszarem województwa wielkopolskiego. Z kolei szpital w Ostrzeszowie przekazywał nieuprawnionemu podmiotowi odpady, w celu ich transportu do miejsca unieszkodliwienia.

 

Szpitale zapewniły o podjęciu działań


Inne rażące zaniedbania dotyczyły sposobu magazynowania zakaźnych odpadów medycznych, nieprzestrzegania zakazu mieszania odpadów medycznych niebezpiecznych różnych rodzajów lub odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami oraz przekroczenia dopuszczalnego czasu magazynowania przeterminowanych leków.

 

W szpitalu w Turku nie zapewniono bezpiecznego przechowywania kontenera na odpady medyczne, a worki na odpady medyczne były niewłaściwie oznakowane. Z kolei trzy szpitale (z Gostynia, Środy Wielkopolskiej i Ostrzeszowa) w rocznych sprawozdaniach informowały marszałka województwa wielkopolskiego o ilości i rodzajach odpadów medycznych niezgodnie ze stanem faktycznym.

 

Wszystkie objęte kontrolą szpitale zapewniły, że zrealizują wnioski pokontrolne najwyższej Izby Kontroli.

 

polsatnews.pl

grz/hlk/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie