Jest porozumienie ws. połączenia KHW i PGG

Polska
Jest porozumienie ws. połączenia KHW i PGG
Polsat News

Większość związków Katowickiego Holdingu Węglowego uzgodniła w nocy z wtorku na środę warunki porozumienia ws. połączenia tej spółki z Polską Grupą Górniczą. Według wiceministra energii warunki te nieco wzmacniają gwarancje pracownicze, wobec uzgodnień przyjętych wcześniej przez pozostałe związki; inne zaakceptowane teraz przez strony kwestie dotyczą kopalń Śląsk i Wieczorek.

Nowe uzgodnienia muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez związki holdingu, które parafowały porozumienie we wcześniejszym brzmieniu w poniedziałek. Jeśli to nastąpi, w środę do godziny 10. w siedzibie PGG powinno nastąpić podpisanie porozumienia w sprawie połączenia przez wszystkie związki KHW.

 

Na podstawie tak zaakceptowanego społecznie porozumienia Ministerstwo Energii chce od środy rozmawiać z inwestorami i instytucjami bankowymi - pozostałymi jego stronami.

 

Osiem godzin obrad

 

W poniedziałek porozumienie oparte na złożonych tego dnia propozycjach ME parafowała tylko część związków, pozostałe negocjowały podczas wtorkowych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach. Rozmowy te dotyczyły postulatów części związków z KHW, m.in. holdingowej Solidarności.

 

Po ponad ośmiu godzinach obrad WRDS, po północy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że ministerstwo zaakceptowało "pewne korekty dotyczące oświadczenia zarządu PGG, które znajdzie się w załączniku (do porozumienia - red.), mówiące o sprawach pracowniczych - wzmacniające pozycje pracownicze w kontekście pracowników i PGG i KHW".

 

- Pojawiły się także sugestie dotyczące pewnych zapisów załącznika, o którym była mowa w kontekście kopalni Wieczorek i kopalni Śląsk” - wskazał Tobiszowski.

 

Dotychczasowe negocjacje uznał za "próbę szukania kompromisu, który nie kompromituje, a zarazem przewiduje przyszłość". - Ważne, żebyśmy umieli tak skonstruować porozumienie, żeby nie było czegoś takiego, że nie będziemy umieli osiągnąć dynamiki rozwoju Polskiej Grupy Górniczej - zastrzegł.

 

Wiceminister energii ocenił, że uzgodnione we wtorek zapisy "nie powinny wywoływać zastrzeżeń u tych, którzy już podpisali porozumienie, bo to nam nie burzy tych założeń, które już przyjęliśmy".

 

- Zapraszamy jutro na godzinę ósmą wszystkie związki zawodowe, aby wyraziły wolę do podpisania tego, co zaproponowały (podczas obrad WRDS - red.) Solidarność i (...) Kadra. My akceptujemy i wczorajsze porozumienie i to, co zostało dzisiaj zaproponowane przez stronę społeczną - zadeklarował Tobiszowski.

 

Bez "holdingowego układu zbiorowego pracy"

 

Jak potwierdzili wiceminister energii oraz jeden z liderów holdingowej Solidarności Piotr Bienek, wynegocjowane zapisy określają m.in., że górnicy z KHW po jego połączeniu z PGG mają być wynagradzani na zasadach obowiązujących w tej drugiej spółce - oznacza to rezygnację z tzw. holdingowego układu zbiorowego pracy.

 

Tobiszowski wskazał, że to założenie zostało we wtorek - zgodnie z postulatem Solidarności - "wzmocnione deklaracją zarządu PGG", która "ma wzmocnić poczucie pewności" obecnych pracowników Holdingu. Dopytywany potwierdził, że deklaracja zawiera gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników KHW.

 

- Wydaje mi się, że dzisiaj doszliśmy do ustalenia treści tego porozumienia; naszym zdaniem treść tę zaakceptowało ministerstwo i zarząd PGG. Udało się zawrzeć jakieś zapisy, które naszym zdaniem są korzystniejsze - dają większą możliwość ochrony naszych pracowników, większe gwarancje tych warunków pracy i płacy, które daje nam PGG. Jednocześnie w innych punktach dają możliwość tym dwóm kopalniom (Śląsk i Wieczorek - red.) możliwość dalszego funkcjonowania - mówił po negocjacjach Bienek.

 

Tobiszowski przekazał, że w kontekście postulatów dotyczących ruchu Śląsk (rudzka część kopalni Wujek; dotąd w KHW), zostanie powołany zespół, który przeanalizuje jeszcze raz możliwość jego technicznego połączenia z ruchem Halemba kopalni Ruda (z PGG). - Jeśli okaże się, że to połączenie byłoby technicznie i ekonomicznie uzasadnione, oczywiście będziemy wprowadzali korektę - zadeklarował wiceminister.

 

- Co do Wieczorka mamy ustalone, że Wieczorek sczerpuje to, co ma do sczerpania i przekazujemy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń tzw. Wieczorek II - bo Wieczorek I idzie tam wcześniej - albo z końcem roku, bądź z końcem 2018 r.; też stosowny zespół ma to przeanalizować. Tu nie było sporów w tej kwestii - dodał.

 

Porozumienie będzie obowiązywać do marca 2018 roku

 

Wiceminister Tobiszowski przekazał ponadto, że wynegocjowane teraz warunki porozumienia społecznego mają obowiązywać do końca marca 2018 r. - do tego czasu ma zostać wypracowany nowy układ zbiorowy w PGG.

 

Już w poniedziałek spośród ośmiu związków będących stronami holdingowego układu zbiorowego porozumienie parafowały dwa, m.in. Sierpień 80. Jego lider w KHW Szczepan Kasiński oceniał wtedy, że "jest to porozumienie dobre, dające stabilność zatrudnienia i wynagrodzenia pracownikom KHW", a także gwarantujące wypłatę załodze holdingu do 3 marca drugiej raty nagrody rocznej za ubiegły rok (tzw. czternastki), która na razie była wypłacona jedynie w niewielkiej części.

 

Warunkiem wypłaty drugiej raty miało być podpisanie porozumienia przez wszystkie związki; wsparcie w wypłacie "czternastki" ma zapewnić holdingowi PGG. Bez połączenia firm zagrożone byłyby też marcowe wypłaty dla górników KHW.

 

Kasiński potwierdzał też, że podpisane przez Sierpień w poniedziałek porozumienie zawiera m.in. zapis o przejściu pracowników KHW na warunki wynagradzania obowiązujące w PGG, co - według danych spółki - ma być korzystniejsze dla górników. Wynagrodzenia części z nich mają wzrosnąć, mniejsze będą natomiast np. odprawy i nagrody jubileuszowe - regulowane dotąd holdingowym układem zbiorowym.

 

Także według wcześniejszych informacji PGG zastąpienie holdingowego układu zbiorowego porozumieniami płacowymi obowiązującymi w Grupie w praktyce oznacza podwyższenie pensji górników z KHW do poziomu wynagrodzeń w PGG, a po połączeniu nastąpi wyrównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia we wszystkich kopalniach spółki do kwoty 6225 zł.

 

Zakładany jest wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla zdecydowanej większości górników z holdingu, w niektórych grupach zawodowych nawet do kilkuset zł. Przykładowo górnik w ścianie ma zarobić o ok. 237 zł więcej niż obecnie.

 

Natomiast załoga PGG ma otrzymać jednorazowe świadczenie, na którego wypłatę mają pozwalać lepsze od zakładanych wyniki spółki (według Solidarności jego wysokość ma być negocjowana w piątek). Związkowcy z PGG, którzy także zgłosili w związku z połączeniem firm swoje postulaty, m.in. gwarancji zatrudnienia i dalszego działania kopalń, mają ustalać te kwestie z zarządem Grupy, gdy zamknięta będzie już sprawa porozumienia ze związkami z KHW.

 

Połączenie KHW i PGG, w formie zbycia majątku holdingu na rzecz Grupy, ma nastąpić na początku kwietnia. Powstanie największa górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach. Planowana jest restrukturyzacja 2,5-miliardowego zadłużenia KHW (m.in. poprzez odroczenie terminów spłaty oraz zamianę części długu na udziały w powiększonej PGG) oraz dokapitalizowanie powiększonej PGG przez inwestorów kwotą ok. 1 mld zł. Docelowo, po restrukturyzacji, firma miałaby trafić na giełdę.

 

PAP

mr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie