CBOS: najwięcej Polaków na strajkach i demonstracjach od 1988 roku

Polska
CBOS: najwięcej Polaków na strajkach i demonstracjach od 1988 roku
Flickr/Piotr Drabik/CC BY 2.0

Aktywni kulturalni i towarzysko, z mniejszą liczbą kredytów, bardziej włączający się w inicjatywy obywatelskie - tacy - według CBOS - byli w 2016 r. Polacy. Skala deklaracji dotycząca udziału w protestach jest najwyższa od 28 lat - dodał ośrodek.

CBOS od 1987 r. cyklicznie pyta w styczniu Polaków o to, co zdarzyło się w ich życiu w poprzednim roku; niektóre z aspektów bada od ponad 20 lat.

 

Dużo internetu, ale nie kosztem książek

 

Z badania wynika, że w 2016 r. Polacy - podobnie jak rok wcześniej - relatywnie często podejmowali aktywność kulturalną i towarzyską: odwiedzali kina, teatry, wystawy, bywali na imprezach sportowych. Do najwyższego poziomu w historii badań wzrosło korzystanie z internetu w celach rozrywkowych i - co podkreślono - nie towarzyszył temu spadek poziomu czytelnictwa książek. Polacy częściej wychodzili też do restauracji i wyjeżdżali na wypoczynek.

 

Najpopularniejszym wśród Polaków rodzajem aktywności kulturalnej było kino - przynajmniej raz była tam w 2016 r. blisko połowa dorosłych Polaków (47 proc.), a 39 proc. - więcej niż raz. Prawie dwie piąte badanych (39 proc.) było na koncercie, nieco mniej (31 proc.) - na wystawie, w galerii czy muzeum. Co piąty respondent był w 2016 r. w teatrze.

 

Podejmowanie aktywności kulturalnych związane jest przede wszystkim z wiekiem, miejscem zamieszkania i wykształceniem - generalnie częstsze jest wśród osób młodszych, lepiej wykształconych i mieszkających w większych miastach.

 

53 proc. przeczytało więcej niż jedną książkę

 

Blisko dwie trzecie dorosłych Polaków (62 proc.) przeczytało książkę dla przyjemności, ponad połowa (53 proc.) - więcej niż jedną. W stosunku do roku 2015 odnotowano wzrost (o 4 punkty procentowe) odsetka korzystających z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową- do 70 proc.

 

Blisko połowa (47 proc.) Polaków wyjeżdżała na wypoczynek - wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do roku 2015; 30 proc. było za granicą.

 

Nieco więcej osób niż przed rokiem było na imprezie sportowej (wzrost o 2 punkty procentowe). Tego rodzaju aktywność podejmowali częściej mężczyźni (46 proc.) niż kobiety (30 proc.).

 

Polacy urządzają przyjęcia i chadzają do restauracji

 

Polacy w minionym roku byli aktywni towarzysko - 71 proc. zadeklarowało, że urządziło przyjęcie dla przyjaciół lub znajomych, w tym prawie dwie trzecie (62 proc) - więcej niż raz. Deklaracje badanych wskazują, że takiej aktywności towarzyskiej sprzyja dobra sytuacja materialna. Kolejny rok odnotowano wzrost popularności wyjść do restauracji - obecnie deklaruje je blisko dwie trzecie badanych (65 proc.) Polaków i jest to rekord - wzrost o 5 punktów proc. w stosunku do roku 2015 i aż o 12 punktów w stosunku do roku 2014.

 

Z badania CBOS wynika też, że zaciągamy mniej pożyczek. Dotyczy to zarówno pożyczek pochodzących ze źródeł instytucjonalnych (17 proc. deklaracji), jak i prywatnych (14 proc) - to najniżej w historii nas pomiarów.

 

W roku 2016, podobnie jak rok wcześniej, większość Polaków angażowała się w jakąś formę działalności dobroczynnej. Zaangażowanie to najczęściej przybierało formę przekazania na cele charytatywne pieniędzy (64 proc.) bądź darów rzeczowych (59 proc.) - podało CBOS.

 

Demonstrują głównie mieszkańcy miast

 

Ośrodek podkreśla, że uwagę zwracają deklaracje Polaków ws. udział w strajku lub demonstracji. Respondentów pytano o sytuacje, w których przynajmniej raz w nich uczestniczyli w danym roku. O ile w minionych latach odsetek osób deklarujących takie zaangażowanie wynosił 1 lub 2, tak w 2016 - 6. To drugi wynik w historii badania; najwyższy (8) odnotowano w 1988 r. Według CBOS, w ubiegłorocznych protestach społecznych częściej w porównaniu z innymi uczestniczyli mieszkańcy co najmniej 100-tysięcznych miast, osoby o wyższym statusie zawodowym oraz badani identyfikujący się z lewicą.

 

Rok 2016 jest kolejnym, w którym notuje się wzrost poczucia bezpieczeństwa na ulicy (wyrażany spadkiem odsetka deklaracji dotyczących braku poczucia bezpieczeństwa na ulicy o 1 punkt procentowy w stosunku do 2015 r.). Trend ten utrzymuje się od roku 2014. Nie zmienił się natomiast odsetek osób, które zostały okradzione (4 proc.).

 

Respondentów spytano także o sytuacje niekomfortowe i tak 24 proc. potwierdziło pobyt w 2016 r. w szpitalu, 12 proc. badanych mówiło o trudnościach z załatwieniem spraw w urzędzie. Jednak blisko połowa Polaków (47 proc.) podała, że miniony rok przyniósł im jakieś szczęśliwe wydarzenie. Deklarowanych nieszczęść było mniej - dotknęły 28 proc. badanych.

 

Badanie zostało przeprowadzone 7-15 stycznia na próbie liczącej 1054 dorosłych Polaków.

 

PAP

 

pam/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie