Raport: kryzys w Europie uderzyłby polski eksport. "Kluczowe będą wybory we Francji i w Niemczech"

Biznes
Raport: kryzys w Europie uderzyłby polski eksport. "Kluczowe będą wybory we Francji i w Niemczech"
Flickr/Tristan Taussac/CC BY-ND 2.0

Potencjalny kryzys w Europie bezpośrednio uderzyłby w Polskę poprzez eksport i inwestycje zagraniczne - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte i banku DNB. "Kluczowe dla przyszłości UE - w tym zwłaszcza strefy euro - będą wybory prezydenckie we Francji i parlamentarne w Niemczech" - stwierdzono w opracowaniu.

Według raportu "Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress-testy polskiej gospodarki w 2017 roku" na ewentualnych zawirowaniach gospodarczych w Niemczech, Włoszech i we Francji ucierpiałby polski sektor motoryzacyjny. Wynika z nigo też, że niemal wszystkie analizowane sektory polskiej gospodarki wydają się odporniejsze na pogorszenie koniunktury niż podczas ostatniego kryzysu, z czego handel detaliczny - w mniejszym stopniu.

 

W ocenie autorów raportu, po referendum w sprawie Brexitu oraz wyborach prezydenckich w USA, globalna sytuacja polityczna jest nadal bardzo dynamiczna.

 

"Kluczowe dla przyszłości UE - w tym zwłaszcza strefy euro - będą wybory prezydenckie we Francji i parlamentarne w Niemczech, które odbędą się odpowiednio: wiosną i jesienią br. Nie można również wykluczyć przedterminowych wyborów parlamentarnych w innych państwach, w tym zwłaszcza we Włoszech. Spory polityczne koncentrują się wokół koncepcji federalizacji UE i dalszego napływu imigrantów, zwłaszcza z krajów islamskich, ale także zacieśniania więzów z Rosją" – napisano w raporcie.

 

Podkreślono, że obok problemów UE, globalne zagrożenia wiążą się też z Turcją czy Rosją, w związku z konfliktem w Syrii i na Ukrainie. Niepokój budzą przemiany w strategii politycznej i militarnej Chin, a dodatkowo - ryzyko wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA.

 

Najważniejsze Niemcy

 

Autorzy raportu wskazują, że nasza gospodarka powiązana jest z Unią Europejską głównie przez handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Eksport - według danych za 2015 rok - stanowi obecnie ponad 51 proc. PKB, z czego 79 proc. kierowane jest na rynki UE.

 

Jak wskazano w raporcie, "spośród krajów, z których negatywne szoki na polską gospodarkę zostały uwzględnione w symulacjach", najważniejszą rolę odgrywają Niemcy (27 proc. eksportu, 28 proc. importu), Wielka Brytania (7 proc. eksportu, 3 proc. importu), Francja (6 proc. eksportu, 4 proc. importu) i Włochy (po 5 proc.). Rola Rosji jest niewielka - 3 proc. eksportu, 7 proc. importu, podobnie waga bezpośredniej wymiany z USA czy Chinami - udział w eksporcie odpowiednio 2 proc. i 1 proc., a w imporcie 2 proc. i 7 proc.

 

"Nasze analizy pokazują, że biorąc pod uwagę wielkości nominalne eksportu, ewentualny kryzys gospodarczy w Niemczech, jak również we Włoszech i Francji byłby szczególnie dotkliwy dla naszego sektora motoryzacyjnego. Z kolei kryzys w Niemczech czy Wielkiej Brytanii w największym stopniu odczułyby także branże związane z produkcją żywności. Wartość sprzedaży żywności do Rosji, Chin i USA jest relatywnie niewielka, a najmniejsza na Ukrainę" – stwierdził cytowany w raporcie prezes DNB Bank Polska Artur Tomaszewski.

 

Ewentualny kryzys pogorszy inwestycje

 

Autorzy raportu powołują się na dane Narodowego Banku Polskiego, z których wynika, że średnio w roku do Polski napływa ok. 40 mld zł z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (łącznie ok. 501 mld zł w latach 2004-2015, tj. równowartość 15 proc. nakładów inwestycyjnych w gospodarce). Pochodziły niemal wyłącznie z UE (96 proc.) i przewyższyły otrzymane w tym okresie środki unijne strukturalne i spójności. Jednocześnie napływające inwestycje to w coraz większym stopniu reinwestycje osiąganych w Polsce zysków (60 proc.).

 

"Spośród analizowanych w raporcie krajów w największym stopniu napływ/odpływ zysków z Polski mógłby ucierpieć w przypadku zaistnienia kryzysu w Niemczech i Francji (udział na poziomie odpowiednio 22 proc. i 12 proc. ogółu), ale jeśli wziąć pod uwagę bilans samego roku 2015, istotny negatywny wpływ na strumień inwestycji miałby - oprócz Niemiec - także kryzys w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Spośród analizowanych branż niemała część inwestycji kierowana była do sektora motoryzacyjnego (9 proc., 2010-2015) oraz handlu hurtowego (9 proc.) i detalicznego (6 proc.), zatem w przypadku kolejnego globalnego kryzysu branże te mogłyby szczególnie odczuć wstrzymanie dopływu i/lub odpływ kapitału zagranicznego" – wynika z raportu.


Kryzys gospodarczy najbardziej grozi Hiszpanii, Włochom i Ukrainie

 

Według twórców raportu w roku 2017 spośród analizowanych państw najmniejsze ryzyko wystąpienia kryzysu wykazują: USA, Rosja, Turcja i Chiny, a największe: Hiszpania, Włochy, Ukraina. Średnie ryzyko kryzysu, na bardzo zbliżonym poziomie, występuje w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji.

 

"Z uwzględnienia dodatkowo wyników stress-testów (w postaci skumulowanej reakcji polskiej gospodarki na negatywny impuls z danego kraju w okresie siedmiu pierwszych lat) wynika, że silnie oddziałujący na Polskę szok z USA jest najmniej prawdopodobny, ale nieco tylko mniej silny szok z Hiszpanii, czy Włoch stanowi obecnie relatywnie duże ryzyko. Ewentualny kryzys na Ukrainie, choć o dość wysokim prawdopodobieństwie zdarzenia, w 7-letniej perspektywie byłby źródłem pozytywnego szoku dla polskiej gospodarki" – wskazano w opracowaniu.

 

Jak zauważyła ekonomistka, współautor raportu Katarzyna Piętka-Kosińska z Deloitte Consulting, stress-testy dla polskiej gospodarki wskazują, że najsilniejsze i najdłużej utrzymujące się odchylenie w dół dynamiki polskiego PKB od ścieżki bazowej nastąpiłoby w wyniku negatywnego impulsu z gospodarek globalnych, czyli USA i Chin.

 

PAP, polsatnews.pl

 

 

ptw/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie