Ziobro: w Sądzie Najwyższym powstanie izba dyscyplinarna

Polska
Ziobro: w Sądzie Najwyższym powstanie izba dyscyplinarna
PAP/Marcin Obara

Powołanie w Sądzie Najwyższym izby dyscyplinarnej, która zajmowałaby się przewinieniami dyscyplinarnymi sędziów i prokuratorów - zapowiedział minister sprawiedliwości po spotkaniu z premier Szydło. Zbigniew Ziobro poinformował też o planach zaostrzenia kar za najbrutalniejsze przestępstwa. Chodzi o planowaną reformę Kodeksu Karnego. Kolejną propozycją jest zmiana zasad wyboru sędziów do KRS.

Na konferencji prasowej Ziobro ocenił, że dla podniesienia standardów etycznych w sądownictwie, prokuraturze i innych zawodach prawniczych konieczne jest wprowadzenie zmian systemowych.

 

- Dlatego pomyśleliśmy o rozwiązaniu, które w moim przekonaniu będzie tutaj skuteczne, mianowicie powołaniu w Sądzie Najwyższym dodatkowej izby - izby dyscyplinarnej, do której trafią ludzie o niekwestionowanej uczciwości, pryncypialności i która to izba byłaby sądem odwoławczym w sprawach dyscyplinarnych prokuratorskich, ale też i w sprawach sędziów - zapowiedział minister sprawiedliwości.

 

Prawo do występowania przed tą izbą - zapowiedział Ziobro - mieliby nie tylko rzecznicy dyscyplinarni, ale także prokuratorzy wskazani przez prokuratora generalnego lub krajowego.

 

Obecnie w Sądzie Najwyższym są izby karna, cywilna, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wojskowa.

 

Jawność oświadczeń majątkowych ma być "rozszerzona"

 

Ziobro powiedział też, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce "rozszerzyć kwestię" jawnych oświadczeń majątkowych sędziów o "precyzyjne informacje na temat wszystkich źródeł dochodów" w ramach innych zajęć niż orzekanie. Ponadto, ministerstwo zamierza ograniczyć możliwość angażowania sędziów do innych zadań niż praca w sądach.

 

 

- Jeżeli sędziowie zajmują się wieloma innymi zadaniami, szkoleniami, wykładami, udziałem w rozmaitych sympozjach, komisjach egzaminacyjnych, to kiedy oni mają czas na orzekanie? Chcemy to zjawisko istotnie ograniczyć - mówił.

 

- Rolą sędziego jest orzekać, a jego status majątkowy jest całkiem dobry, biorąc pod uwagę perspektywę emerytalną - jest ona bardzo dobra na tle większości obywateli, nawet więcej niż bardzo dobra, w związku z tym można tutaj od sędziów też więcej wymagać - argumentował Ziobro.

 

Większa odpowiedzialność prezesów

 

Ziobro zapowiedział też, że prezesi sądów "będą w dużo większym stopniu odpowiadać przed ministrem sprawiedliwości".

 

- Prezesi sądów muszą zajmować się profesjonalnie sferą zarządzenia sądów. Oni będą powoływani przez ministra sprawiedliwości. Będą odpowiadać przed ministrem sprawiedliwości w dużo większym stopniu niż ma to miejsce teraz - powiedział.

 

Nawiązał do sprawy toczącego się w rzeszowskiej prokuraturze regionalnej śledztwa ws. nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zarzuty w tym śledztwie usłyszał m.in. dyrektor sądu. Według Ziobry, zarzuty mogą zostać postawione także prezesowi SA w Krakowie.

 

- Nie może być tak, że minister sprawiedliwości, który ma odpowiadać za administrację sądową, jest ubezwłasnowolniony, musi czekać na zgodę na odwołanie takiego prezesa czy powołanie. Musi tu być element zaufania związany z zarządzaniem sądów. Ten mechanizm, jaki jest dzisiaj, nie działa jak należy i wprowadzimy rozwiązania, które są w tym zakresie skuteczne; gdzie jest jasna odpowiedzialność w tym obszarze - dodał szef resortu sprawiedliwości.

 

Ostrzejsze kary za brutalne przestępstwa

 

Będziemy zaostrzać kary za najbrutalniejsze przestępstwa i adekwatnie reagować na drobne występki - zapowiedział także Ziobro.

 

Wskazał m.in. na poważną reformę Kodeksu karnego.

 

- Chodzi o nowelizację Kodeksu karnego materialnego tak, aby można było w większym stopniu uelastycznić politykę karną, z jednej strony pozwalając na nawet łagodniejsze, a w każdym razie adekwatne reagowanie na drobne występki popełniane przez sprawców jednorazowych - mówił Ziobro.

 

Jak dodał, z drugiej strony "istotne jest też zaostrzenie odpowiedzialności karnej za te najbrutalniejsze ciężkie przestępstwa z użyciem przemocy wymierzonej w ludzkie zdrowie i życie".

 

- Tego typu przestępczość będzie dużo radykalniej ścigana, bo na to zasługuje społeczeństwo, by w sposób skuteczny chronić je przed groźnymi, niepoprawnymi bandytami - podkreślił minister.

 

Jednocześnie Ziobro odniósł się do planów legislacyjnych dotyczących sądownictwa.

 

 

- Zmiany w obszarze sądownictwa wymagają rozwagi i przemyślanego wprowadzania, tak, aby nie spowodować niepotrzebnych ubocznych następstw, ale spowodować te wycelowane zamierzenia, które leżą u podstaw reformy, dlatego że wszyscy życzymy sobie tego, żeby sądy działały sprawne i cieszyły się rosnącym zaufaniem opinii publicznej - powiedział.

 

Jak zaznaczył "nie jest to zadanie łatwe, wielu się go podejmowało".

 

- Przed nami stoi trud reformy w tym obszarze - ocenił.

 

"W Polsce jest za dużo sędziów"

 

- Przygotowaliśmy szereg zmian, które będą przeprowadzone na przestrzeni kilku lat. Gros ustaw zapewne zostanie uchwalonych w tym roku - powiedział Ziobro.

 

- Zdiagnozowaliśmy tutaj wiele nieprawidłowości i zjawisk, których wyeliminowanie, w naszej ocenie, spowoduje realną poprawę efektywności pracy sędziów. W Polsce jest za dużo sędziów. Mamy armię 10 tysięcy sędziów - powiedział Ziobro.

 

Jak podkreślił, w sądach jest ogromna liczba stanowisk funkcyjnych.

 

- Bilsko 4 tysiące sędziów pełni jakieś funkcje, z czym wiążą się wyższe dodatki i pieniądze, ale też łączy się (to) z oderwaniem od głównej roli, zadania sędziego, czyli od orzekania. Chcemy ogromną większość tych ludzi przywrócić do tej roli, która została im powierzona, aby w imieniu państwa sprawowali sprawiedliwość - powiedział Ziobro.

 

 

Minister sprawiedliwości zapowiedział także uproszczenie procedur mających wpływ na postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych.

 

- Chcemy też odbarczyć sędziów od zadań związanych z orzekaniem tam, gdzie uważamy, iż inne organa mogą, w pierwszej instancji, podejmować decyzje. Na przykład organa skarbowe. Warto przenieść pewne obowiązki związane z egzekucją należności na rzecz Skarbu Państwa, na rzecz organów skarbowych, które mogą to realizować i być bardziej skuteczne od sądów - mówił Ziobro.

 

Przygotowana zmiana ustawy o KRS

 

- Przygotowaliśmy zmianę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która ma kluczowe znaczenie w zakresie decyzji o wprowadzeniu do zawodu sędziego, jak również ma znaczenie dla decyzji o ewentualnym awansie dla sędziów - powiedział Ziobro na konferencji prasowej.

 

Jak poinformował, projektowana nowela w sposób zasadniczy zmienia zasady wyboru sędziów do KRS.

 

- Wybór sędziów do KRS będzie dokonywany przez parlament, tak jak to ma miejsce w przypadku wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Będzie poprzedzony pozyskaniem informacji, wskazań, ze strony środowiska sędziowskiego, organizacji sędziowskich, ale decyzje będą należeć do parlamentu - mówił Ziobro.

 

- To jest demokratyczna legitymacja i prawo parlamentu do współdecydowania o tym, kto w przyszłości będzie tworzył kadry sędziowskie - ocenił.

 

Ziobro powiedział, że rozważane jest powołanie dwóch izb w KRS - sędziowskiej i izby, w skład której będą wchodzić: I prezes SN i NSA, minister sprawiedliwości, przedstawiciele prezydenta i parlamentu. "Te dwa gremia powinny ze sobą współpracować, po to, aby wyłonić dwóch kandydatów, co do których prezydent podejmie decyzję powierzając im zaszczytną rolę w obszarze trzeciej władzy w Polsce" - powiedział minister

 

PAP

 

 

mta/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie