Prezydent podpisał ustawy reformujące system oświaty

Polska
Prezydent podpisał ustawy reformujące system oświaty
Polsat News

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Oznacza to likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.

Andrzej Duda podkreślił, że konstytucyjny czas 21 dni na decyzję ws. ustaw był dla niego jako prezydenta "trudnym, a zarazem bardzo pracowitym czasem".

 

- Nie ukrywam, że miałem cały szereg wątpliwości i pytań albowiem materia jednej i drugiej ustawy jest materią bardzo rozległą, trudną i niezwykle wrażliwą. Niezwykle wrażliwą z bardzo prostej przyczyny - dotyczy przyszłości naszego kraju, dotyczy przyszłych pokoleń, a przede wszystkim dotyczy dzieci i ich rodziców - podkreślił prezydent.

 

Dodał, że nigdy nie miał "żadnych wątpliwości, że polski system edukacji wymaga naprawy i wymaga zmiany". - Zresztą miliony Polaków od wielu lat mówią to samo - potrzebny jest dłuższy okres kształcenia w poszczególnych szkołach - dodał Duda.

 

"Czuję się współodpowiedzialny za przeprowadzenie reformy"

 

- Dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej ta sprawa nie kończy się absolutnie na moim podpisie pod ustawami, dla mnie ona na tym podpisie w zasadzie się zaczyna - powiedział prezydent po ogłoszeniu decyzji o podpisaniu Prawa Oświatowego i przepisów je wprowadzających.

 

- Czuję się również i współodpowiedzialny za przeprowadzenie tej reformy w sposób jak najbardziej sprawny. Czuję się również współodpowiedzialny za to, aby ta reforma osiągnęła swoje cele - aby polska szkoła była lepsza, aby lepiej kształciła, aby nauczyciel czuł się w tej szkole dobrze, a przede wszystkim żeby dobrze czuł się w tej szkole uczeń, aby rodzic miał jak największą pewność, że ta szkoła kształci dobrze, a przede wszystkim, że dobrze wychowuje - mówił Andrzej Duda.

 

Doradca ds. reformy z Kancelarii Prezydenta

 

Podkreślił, że "czując tę odpowiedzialność" zdecydował się - w uzgodnieniu z premier i minister edukacji - powołać "w ramach kancelarii prezydenta nowego doradcę, pana prof. Andrzeja Waśko", który "z ramienia prezydenta Rzeczypospolitej będzie współpracował z Ministerstwem Edukacji Narodowej w koordynowaniu" realizacji reformy.

 

Dodał, że również w MEN będzie zespół ds. koordynowania wprowadzania reformy. Jak wyjaśnił, zespół ma na bieżąco monitorować - za pośrednictwem kuratorów, przez wszelkie zgłaszane uwagi - sytuację w całym kraju, we wszystkich gminach, we wszystkich powiatach.

 

Jak mówił prezydent, chodzi o to, "byśmy byli w stanie wspólnie przejść przez wszystkie problemy, tak aby wprowadzenie tej reformy było w miarę możliwości jak najmniej dotkliwe i aby została ona wprowadzona w taki sposób, żebyśmy mogli mówić już w najbliższym czasie, że przynosi ona korzyści i polskim rodzinom, i systemowi polskiej edukacji, a przede wszystkim naszym dzieciom".

 

Prezydent zaapelował też do wszystkich organów wdrażających reformę o współpracę.

 

"Oczekuję zarówno od przedstawicieli rządu, jak i przedstawicieli samorządu, którzy te ustawy będą realizowali, te przepisy będą wprowadzali w życie, aby czynili to z jak największążyczliwością, dbałością, starannością i aby czynili to we wzajemnym współdziałaniu" - powiedział Duda.

 

- Najlepszej reformy nie da się wprowadzić (...) jeżeli nie będzie woli porozumienia - podkreślił prezydent.

 

- Kiedy być może będą mieli trudności wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast, kiedy być może na tle nowej, proponowanej siatki szkół będą się tworzyły spory, wymaga to wnikliwego, życzliwego spojrzenia i dialogu ze strony władz lokalnych, wymaga to życzliwego spojrzenia przede wszystkim także ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani minister, ze strony rządu. Czy przede wszystkim wymaga to życzliwego i niezwykle zaangażowanego podejścia ze strony kuratorów, czyli tych, którzy w ramach województw odpowiadają za kwestie związane z oświatą - mówił Andrzej Duda.

 

Kalendarium zmian

 

1 września 2017 r. wrócą 8-letnie szkoły podstawowe i rozpocznie się wygaszanie gimnazjów - stanowią ustawy reformujące system edukacji, które w poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda. Reforma przewiduje też powrót do 4-letnich liceów i 5-letnich techników.

 

Na mocy dwóch ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe obecne, 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi, podobnie 3-letnie licea ogólnokształcące stają się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika stają się 5-letnimi technikami. W systemie edukacji pojawią się dwustopniowe szkoły branżowe.

 

Gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół ze szkołą podstawą lub liceum ogólnokształcącym zostaną włączone do tych szkół. Gimnazja funkcjonujące samodzielnie mogą zostać przekształcone w szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły branżowe lub zlikwidowane; decyzję podejmą gminy.

 

- do 31 marca 2017 r. - rady gmin muszą podjąć uchwały ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju; wcześniej muszą uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, ma on 21 dni na wydanie opinii

 

- do 15 maja 2017 r. - dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej musi pisemnie poinformować nauczycieli o zmianach organizacyjnych wynikających z wygaszania lub przekształcania szkoły, w tym na temat dalszego ich zatrudnienia, przeniesienia w stan nieczynny lub rozwiązania z nim stosunku pracy.

 

- od 1 września 2017 r. - rozpoczyna się przekształcanie 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, a zasadniczych szkół zawodowych w 2-letnie szkoły branżowe I stopnia; nie ma I klas w gimnazjach, jest nowa podstawa programowa w klasach I, IV i VII szkół podstawowych oraz I klasach szkół branżowych

 

- od 1 września 2018 r. w gimnazjach nie ma klas I i II

 

- wiosna 2019 r. ostatni egzamin gimnazjalny dla uczniów III klas gimnazjów; pierwszy egzamin ósmoklasisty (składać się na niego będą trzy obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, języka obcego i matematyki).

 

- wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły średniej. W 2019 r. o przyjęcie do tych szkół równolegle ubiegać się będą dwa pełne roczniki uczniów: ostatni rocznik uczący się w gimnazjach i pierwszy kończący 8-letnią szkołę podstawową.

 

- od 1 września 2019 r. - ruszają 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika (uczyć się w nich będą uczniowie po 8-letniej podstawówce, w tym samym czasie w równoległych klasach będą uczniowie po gimnazjach; ich liceum nadal będzie 3-letnie, a technikum 4-letnie)

 

- 1 września 2019 r. - z systemu edukacji znikają gimnazja

 

- wiosna 2022 r. - ostatni raz w liceach przeprowadzana jest matura na "starych zasadach"

 

- wiosna 2022 r. - pierwsze egzaminy ósmoklasisty w nowej formule (do trzech egzaminów z języka polskiego, języka obcego i matematyki dojdzie jeszcze jeden z przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii)

 

- wiosna 2023 r. - maturę zdawać będzie pierwszy rocznik abiturientów, którzy uczyli się w 4-letnim liceum oraz ostatni rocznik, który uczył się w 4-letnim technikum

 

- wiosna 2024 r. - maturę zdawać będzie drugi rocznik abiturientów z 4-letniego liceum oraz pierwsze roczniki z 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia.

 

PAP

az/zdr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie