Sprawa Piniora. Sąd oddalił zażalenie ws. aresztu

Polska
Sprawa Piniora. Sąd oddalił zażalenie ws. aresztu
Polsat News

Józef Pinior pozostanie na wolności - zdecydował we wtorek Sąd Okręgowy w Poznaniu, który rozpatrywał zażalenie prokuratury na niestosowanie aresztu wobec b. senatora, jego asystenta Jarosława Wardęgi i biznesmena Krystiana S. - Wymiar sprawiedliwości jest w tej chwili ostoją rządów prawa w Polsce - powiedział dziennikarzom Pinior po opuszczeniu sali sądu.

Sąd II instancji podkreślił, że na tym etapie postępowania, gdy bada się jedynie kwestię zasadności stosowania aresztu "nie przesądza winy podejrzanego, która musi zostać wykazana na dalszym etapie postępowania".

 

Zarazem sąd uznał, że zebrane dowody wskazują "na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił przestępstwo". Uznał też jednak, że w sprawie nie ma obawy matactwa; Józef Pinior, przebywając na wolności, nie ma wpływu na zabezpieczony w sprawie materiał dowodowy.

 

Dowodem stenogramy z podsłuchów

 

"Podejrzany Józef Pinior odmówił składania wyjaśnień do czego miał prawo. Jednocześnie jednak pozbawił sąd możliwości oceny, czy inna wersja zdarzenia niż prezentowana przez prokuratora jest równie prawdopodobna. Przechodząc do analizy materiału dowodowego w postaci stenogramów z podsłuchów, sąd drugiej instancji doszedł do przekonania, że są to dowody obciążające zarówno ocenianego tutaj podejrzanego Józefa Piniora, jak i Jarosława Wardęgę" - podał sąd.

 

Sąd podkreślił, że Pinior miał "pełną świadomość co do działań Jarosława Wardęgi, a niejednokrotnie inspirował te działania, wymuszał ich kierunek, a czasami wymuszał zachowanie Jarosława Wardęgi w odniesieniu do finansowego wsparcia.

 

"Jestem niewinny"

 

- Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest autonomiczny, niezależny od władzy wykonawczej. Jest w tej chwili ostoją rządów prawa w Polsce i polskiej wolności - pokdreślił Pinior.

 

Na pytanie dziennikarza, jak odnosi się do stwierdzenia sądu o dużym prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa były senator podkreślił, że to "nie przesądza o jego winie". - To jest najważniejsze w tej chwili. Chcę, żeby to postępowanie służyło udowodnieniu tego, że jestem niewinny. Zrobię wszystko, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy. Jestem przekonany o tym, że sądy w Polsce zachowają swoją autonomię i niezależność; będę robił to, co sąd będzie ode mnie oczekiwał w tej sprawie - zadeklarował.

 

Zadowolenie z orzeczenia sądu wyraził adwokat Piniora Jacek Dubois. - Naszą intencją było, by Józef Pinior pozostał na wolności i mógł w warunkach wolnościowych dowodzić swojej niewinności w tej sprawie. Sąd wybrał najrozsądniejsze rozwiązanie nie stosując środka zapobiegawczego - ocenił. 

 

Prokuratura: nie zgadzamy się z orzeczeniem sądu

 

Naczelnik wydziału zamiejscowego PK w Poznaniu Piotr Baczyński komentując mediom tę decyzję sądu podtrzymał, że zdaniem prokuratury obawa matactwa istnieje. - Duża część materiału dowodowego została zgromadzona, jednakże nie zostali przesłuchani istotni świadkowie, nie zostały poddane analizie dokumenty. W naszej ocenie podejrzani będą mieli realną możliwość wpływu na bieg postępowania. Ale nie jest rolą sądu ułatwianie pracy prokuraturze - przyznał.

 

Jak dodał, sąd "podzielił w sposób jednoznaczny" ocenę prokuratury odnośnie do dużego prawdopodobieństwa, że podejrzani mogli dopuścić się zarzucanych przestępstw.

 

- Sąd podzielił w pełni naszą argumentacje co do oceny materiału dowodowego, co do naszej oceny treści rozmów, co do naszej oceny wynikającej z treści zabezpieczonych dokumentów - przede wszystkim przepływów finansowych, co do braków w dokumentacji, potwierdzającej wersję podejrzanych, iż przepływy pieniężne dotyczyły pożyczek a nie przekazów pieniężnych związanych z, naszym zdaniem, przestępczą działalnością - powiedział.

 

Prokuratura chce upublicznienia dowodów

 

Poznańska prokuratura zapowiada wystąpienie do Prokuratora Generalnego o rozważenie upublicznienia dowodów ze sprawy podejrzanego o korupcję byłego senatora Józefa Piniora, jego asystenta i biznesmena - podała we wtorek Prokuratura Krajowa.

 

Uzasadnieniem dla takiej decyzji PG miałby być "ważny interes publiczny, polegający na zobiektywizowanej potrzebie społecznej uzyskiwania rzetelnej informacji o działalności prokuratury".

 

Załatwianie korzystnych spraw i koncesji na wydobywanie kopalin. W zamian łapówka

 

Piniora i dziesięć innych osób CBA zatrzymało 29 listopada. Wszyscy usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym.

 

Pinior jest podejrzany o przyjęcie wiosną zeszłego roku 40 tys. zł za załatwienie w instytucjach państwowych i samorządowych korzystnego rozstrzygnięcia spraw biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. Śledczy zarzucają mu także przyjęcie 6 tys. zł za podjęcie się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin oraz powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych.

 

Zażalenie prokuratury

 

1 grudnia Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto nie uwzględnił wniosków prokuratury ws. aresztów dla trzech podejrzanych. Nie zastosował też wobec nich żadnych innych środków zapobiegawczych. W ocenie sądu brak było przesłanek do stosowania tymczasowego aresztowania.

 

W zażaleniu do Sądu Okręgowego prokuratura zarzuciła SR błędy w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia o odmowie aresztu wobec podejrzanych. W ocenie prokuratury, sąd bezpodstawnie przyjął, że Pinior mógł nie być świadomy udziału w korupcyjnym procederze. Prokuratura wskazała również w zażaleniu, że sąd pierwszej instancji w żaden sposób nie uzasadnił, na jakiej podstawie wykluczył możliwość matactwa ze strony podejrzanych.

 

PAP

po/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie