Prezydent podpisał trzy ustawy o TK

Polska
Prezydent podpisał trzy ustawy o TK
Polsat News

W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek przed północą trzy ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego: o organizacji i trybie postępowania przed TK; o statusie sędziów TK oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy. Podpisał je prezydent Andrzej Duda.

Trzy ustawy autorstwa posłów PiS całościowo regulują postępowanie w TK i status jego sędziów. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK zmienia m.in. zasady wyłaniania kandydatów na prezesa TK i wprowadza jego sześcioletnią kadencję.

 

Ustawa o statusie sędziów TK wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK, zmienia też zasady ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ustawa Przepisy wprowadzające zawiera przepisy przejściowe i końcowe do obu ustaw.

 

Przepisy wprowadzające m.in. z mocy prawa unieważniają wybór z 30 listopada trzech sędziów TK - jako kandydatów dziewięciorga sędziów TK zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym TK - na nowego prezesa Trybunału. Kadencja dotychczasowego prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego wygasa 19 grudnia.

 

Tymczasowo p.o. prezesa TK

 

Według tej ustawy, do czasu powołania nowego prezesa, TK kieruje p.o. prezes. Wybierze go prezydent RP "spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa". P.o. prezes w miesiąc od ogłoszenia ustawy przeprowadzałby procedurę przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa TK.

 

W zwołanym i prowadzonym przez p.o. prezesa Zgromadzeniu Ogólnym w tej sprawie nie obowiązywałby generalny zapis ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, że zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów TK.

 

W tym zgromadzeniu mają uczestniczyć sędziowie, "którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta" (chodzi o wybranych do TK w grudniu ubiegłego roku Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha, których Rzepliński nie dopuszcza do orzekania w TK i do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym).

 

Prezydent zapowiada szybkie działania


Prezydent Duda mówił w telewizji publicznej, że trzeba stworzyć warunki, żeby można było wybrać kandydatów na nowego prezesa Trybunału. Zapowiedział, że natychmiast gdy otrzyma kandydatów wybranych uchwałą Zgromadzenia Ogólnego TK, wskaże prezesa.  - Odchodzący prezes kończy właśnie swoją pracę w TK i trzeba stworzyć warunki do tego, żeby można było wybrać kandydatów na nowego prezesa i to jest niezwykle potrzebne - podkreślił. Jak dodał, "jednym z obowiązków prezydenta jest bycie gwarantem ciągłości władzy państwowej".  - Ciągłość władzy państwowej, to także Trybunał Konstytucyjny, bo jest to element władzy sądowniczej, czy jedna z instytucji władzy sądowniczej - wskazał.

 

Po odejściu Rzeplińskiego, w TK będzie siedmiu sędziów TK wybranych przez obecny Sejm. W grudniu ub.r. Sejm wybrał do TK zgłoszonych przez PiS: Julię Przyłębską, Piotra Pszczółkowskiego, Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha. Trzech ostatnich Rzepliński nie dopuszczał przez ponad rok do orzekania w TK, powołując się na wyroki TK z grudnia ub.r. o tym, że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku ub.r. na podstawie prawnej uznanej przez TK za zgodną z konstytucją - Romana Hausera, Krzysztofa Ślebzaka i Andrzeja Jakubeckiego, od których prezydent nie przyjął ślubowania. W kwietniu br. Sejm wybrał do TK kandydata PiS Zbigniewa Jędrzejewskiego, a w ubiegły czwartek - kandydata PiS Warcińskiego.

 

W TK pozostanie ośmioro sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji: Stanisław Biernat (wiceprezes TK; jego kadencja upływa w czerwcu 2017 r.), Leon Kieres (kończy kadencję w 2021 r.), Małgorzata Pyziak-Szafnicka (kończy kadencję w 2020 r.), Stanisław Rymar (kończy kadencję w 2019 r.), Piotr Tuleja (kończy kadencję w 2019 r.), Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (kończy kadencję w 2019 r.) i Marek Zubik (kończy kadencję w 2019 r.).

 

Ustawy wejdą w życie za 14 dni

 

Ustawa ta stanowi też, że sędzia TK może - w miesiąc od wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK - przejść w stan spoczynku "w związku z wprowadzeniem w trakcie trwania jego kadencji nowych zasad realizacji obowiązków sędziego".

 

Co do zasady wszystkie trzy ustawy wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W dniu po tym ogłoszeniu wchodzą zaś w życie zapisy m.in. o: możliwości powołania p.o. prezesa TK, o nowej procedurze wyboru prezesa TK i o unieważnieniu listopadowego wyboru trzech kandydatów na prezesa. Tego dnia straci też co do zasady moc obecna ustawa o TK z 22 lipca.

 

PAP, polsatnews.pl

 

 

 

ptw/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie