25 zażaleń na ekshumacje smoleńskie

Polska
25 zażaleń na ekshumacje smoleńskie
Polsat News

Tyle sprzeciwów, zażaleń i wniosków o uchylenie postanowienia ws. ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej wpłynęło jak dotąd do Prokuratury Krajowej - poinformowała jej rzeczniczka prok. Ewa Bialik. Skargi wpłynęły także m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do tej pory na podstawie decyzji PK przeprowadzono ekshumacje ośmiu osób - ofiar katastrofy smoleńskiej: trzy tygodnie temu - pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, następnie Stefana Melaka i Tomasza Merty. Ekshumowano też według nieoficjalnych informacji: Aleksandra Szczygłę, Piotra Nurowskiego, Edwarda Duchnowskiego i Janinę Natusiewicz-Mirer. W najbliższym czasie - jak podawały media - ekshumowane mają być jeszcze dwie osoby. Prokuratura zapowiadała, że do końca tego roku przeprowadzi w sumie 10 ekshumacji.

 

Prokuratura Krajowa nie udziela żadnych informacji na temat ekshumacji, prowadzonych badań i ich dotychczasowych wyników. Z informacji PAP wynika, że poza parą prezydencką, nie pochowano do tej pory ponownie żadnej z ekshumowanych dotąd osób. Prokuratorzy nieoficjalnie mówią, że badania nadal trwają.

 

Są też wnioski o przeprowadzenie ekshumacji

 

Jak powiedziała Bialik składane do Prokuratury Krajowej pisma przyjmują różne formy - są to zarówno zażalenia na ekshumację, jak i sprzeciwy dotyczące decyzji o niej oraz wnioski o jej uchylenie. Zapewniła, że na wszystkie te pisma strony otrzymują sukcesywnie odpowiedzi "w trybie przewidzianym w przepisach postępowania karnego", a także pouczenia o przysługujących im uprawnieniach procesowych.

 

Zaznaczyła, że to nie jedyne pisma, które w tej sprawie wpływają do prokuratury - są też wnioski o przeprowadzenie ekshumacji, a także pisma i prośby o udzielenie bliższych informacji co do terminu i przebiegu czynności.

 

Prokuratura od początku stoi na stanowisku, że przepisy Kodeksu postępowania karnego nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na decyzję o ekshumacjach. Wskazywał na to m.in. podczas specjalnej konferencji w Prokuraturze Krajowej nt. śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. W ubiegłym tygodniu PK odmówiła przyjęcia zażalenia Pawła Deresza, wdowca po Jolancie Szymanek-Deresz.

 

Jak powiedział, odmowę uzasadniono tym, że nie wydano dotychczas postanowienia o zarządzeniu ekshumacji. Deresz - zgodnie z przysługującymi mu prawem - odwołał się od decyzji prokuratury do warszawskiego sądu okręgowego.

 

RPO: na decyzję o ekshumacji można złożyć zażalenie

 

Według PK, ekshumacje 83 ofiar katastrofy smoleńskiej są niezbędne wobec popełnionych wcześniej błędów.

 

Skargi na ekshumacje wpłynęły też do RPO Adama Bodnara. Według niego Kpk przewiduje zażalenie m.in. na "inne czynności" prokuratury, a w tym pojęciu można pomieścić również ekshumację. RPO wskazywał, że zażalenie na postanowienie wydane lub czynność dokonaną w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie.

 

Zleconą przez Prokuraturę Krajową sekcję zwłok i pobranie próbek do badań laboratoryjnych przeprowadza 14-osobowy międzynarodowy zespół ekspertów. Znajdą się w nim m.in. trzy osoby z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie-Genewie (Szwajcaria), jedna z uniwersytetu w Coimbra w Portugalii, oraz dwóch profesorów z Odense (Dania). Resztę zespołu tworzą eksperci z Krakowa, Warszawy, Lublina. Biegli przeprowadzają właśnie sekcje zwłok, tomografię, pobierają próbki do badań DNA, histopatologicznych, toksykologicznych i fizykochemicznych.

 

PAP

ml/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie