Chcą odebrać Maciejowi Laskowi tytuł doktora. Wniosek złożył ekspert smoleński w imieniu "grupy profesorów"

Polska
Chcą odebrać Maciejowi Laskowi tytuł doktora. Wniosek złożył ekspert smoleński w imieniu "grupy profesorów"
Polsat News

Poseł PO Czesław Mroczek ujawnił w poniedziałek na swoim profilu na FB, że wiceszef MON chce, aby WAT odebrała Maciejowi Laskowi stopień doktora. Wieczorem MON zaprzeczyło tej informacji. "Pismo domagające się odebrania tytułu naukowego powstało w kręgach naukowych" - napisała Katarzyna Jakubowska z biura rzecznika prasowego ministerstwa. Rada Wydziału uczelni nie pozbawiła Laska stopnia.

Jak wyjaśniła Jakubowska "nadawanie i odbieranie tytułu doktorskiego znajduje się w kompetencjach jednostek naukowych".

 

"Sprawa odebrania stopnia naukowego doktora nauk technicznych p. Maciejowi Laskowi nie była inicjatywą Wojskowej Akademii Technicznej, lecz grupy profesorów, w imieniu których wniosek złożył prof. Włodzimierz Klonowski" - głosi oświadczenie Rady Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, które w całości poniżej przytaczamy.

 

W zaistniałej sytuacji, Rada Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT na swoim posiedzeniu w dniu 23 listopada rozpatrując przedmiotowy  wniosek, po dokonaniu analizy zarzutów nierzetelności naukowej, zgłoszonych  wobec dr. inż. Macieja Laska w piśmie grupy profesorów oraz stanu prawnego odnośnie możliwości pozbawienia stopnia naukowego doktora, stwierdziła co  następuje:

  1. Polskie prawo nie przewiduje możliwości wszczęcia postępowania w celu pozbawienia stopnia naukowego doktora przez radę, która stopień ten nadała. Pozbawienie stopnia doktora może się realizować jedynie w drodze wznowienia postępowania  o nadanie stopnia doktora.

  2.  Przesłanki do wznowienia postępowania określone są w art. 29 ustawy
    z dnia 14marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.) 

  3. Zarzuty wobec dr. inż. Macieja  Laska nie dotyczą okoliczności wskazujących na to, że stopień doktora został nadany na podstawie dorobku powstałego z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajów w nauce.   Nie zachodzi zatem przesłanka określona
    w art. 29 ust. 2 Ustawy.

  4. Zarzuty wobec dr. inż. Macieja LASKA nie dotyczą przypadków, które  zostały wymienione w art. 145 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), jako podstawa do wznowienia postępowania. Nie zachodzi zatem przesłanka określona w art. 29 ust. 1 Ustawy.

  5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy decyzję w sprawie wznowienia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora podejmuje Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.

  6. Rada nie może procedować przedmiotowej sprawy na podstawie Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, ponieważ „Wytyczne dot. postepowania w sprawach o naruszenie zasad rzetelności w nauce”, stanowiące załącznik 1 w pkt. 5. Kodeksu wskazują jako właściwą, instytucję w której kwestionowane badania naukowe były prowadzone".

 

 

 

Współautor raportu o wybuchach na pokładzie tupolewa

 

Prof. Włodzimierz Klonowski jest m.in. jednym z pięciu autorów raportu "Co wiemy o przyczynach Katastrofy Smoleńskiej" (obok dr Ryszarda Kopieckiego, prof. Jana B. Obrębskiego, dr Jana Pawlikowskiego, prof. Jacka Rońdy).

 

Według tego raportu, zniszczenie Tu-154M nastąpiło "na skutek wcześniejszych wybuchów jakie wystąpiły wewnątrz samolotu na wysokości około 35 nad ziemią i utraty sterowności".

 

Autorzy przekonują, że wnioski podane w Raporcie Komisji Millera "nie znajdują potwierdzenia faktycznego i naukowego".  Teza ta jest zgoda z ustaleniami ekspertów smoleńskiego zespołu parlamentarnego szefa MON Antoniego Macierewicza.

 

Doktorat z mechaniki

 

Maciej Lasek, specjalizujący się w mechanice lotu, w 2002 roku na podstawie rozprawy zatytułowanej Wpływ interferencji aerodynamicznej na ruch zrzucanych z samolotu zasobników uzyskał stopień doktora nauk technicznych z mechaniki.

 

Lasek był w latach 2012-2016 (do września) przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Był też członkiem komisji Millera, która ustaliła, że przyczyną katastrofy smoleńskiej było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, czego konsekwencją było zderzenie samolotu z drzewami, prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji Tu-154M.

 

W kwietniu 2013 roku ówczesny premier Donald Tusk powołał rządowy zespół, którego celem było wyjaśnianie opinii publicznej informacji dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem. Tworzyło go pięć osób, Lasek był jego przewodniczącym. Zespół został rozwiązany przez PiS w październiku ubiegłego roku.

 

polsatnews.pl

dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie