Zamieszanie wokół pieniędzy z OFE. Przeniosą, podzielą

Biznes
Zamieszanie wokół pieniędzy z OFE. Przeniosą, podzielą
Polsat News

Przekazanie reszty pieniędzy z OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej i zapisanie ich na indywidualnych kontach w ZUS - zaproponował rządowi resort pracy. Jednak w piątek ministerstwo finansów oświadczyło, że to tylko wersja "robocza" i należy ją interpretować jako zgodną z koncepcją Programu Budowy Kapitału, autorstwa Mateusza Morawieckiego. Wicepremier chce przekazać do Funduszu 25% aktywów OFE.

W Otwartych Funduszach Emerytalnych jest obecnie ok. 147 ml zł.

 

Pieniądze w OFE kuszą polityków

 

Trzy lata temu rząd PO-PSL przeniósł ponad 150 mld zł do ZUS, a ich równowartość zapisał na wirtualnych kontach w ZUS.

 

4 lipca tego roku wicepremier Morawiecki zaproponował "przebudowę modelu funkcjonowania OFE" w ramach Programu Budowy Kapitału. Pieniądze miałyby trafiać do Funduszu Rezerwy Demograficznej i do III filaru. Według wicepremiera, to reforma Otwartych Funduszy a nie ich nacjonalizacja - co zarzucają krytycy pomysłu.

 

Zgodnie z ustawą o funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych co trzy lata dokonywany jest przegląd systemu emerytalnego. Na zlecenie ministerstwa pracy ZUS przeprowadził go w okresie od czerwca do września. Zakład przygotował dwie publikacje: Zieloną Księgę - podsumowanie wypowiedzi podczas 27 debat i Białą Księgę - rekomendacje proponowanych podczas przeglądu zmian.

 

Obie trafiły do resortu pracy i na ich podstawie oraz własnych analiz, przygotowano propozycję stanowiska rządu w sprawie zmian w systemie emerytalnym.

 

W środę ten projekt resort przekazał do konsultacji międzyresortowych i strono dialogu społecznego, które mają 14 dni na zgłaszanie uwag i opinii o projekcie.

 

"Aktywa zapisać na subkontach w ZUS"

 

W dotyczącej OFE części projektu proponuje się, aby rozważyć przekazanie środków pozostających jeszcze w OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej, "a kwoty środków wynikających z wysokości aktywów zgromadzonych na rachunkach w OFE zapisać na subkontach w ZUS".

 

W ocenie resortu, który przygotował stanowisko, "propozycja ta realizuje zarówno potrzeby rynku finansowego: aktywa będą inwestowane nadal na giełdzie, jak i ubezpieczonych, których aktywa zgromadzone w OFE zostaną zapisane na subkontach w ZUS".

 

Pomysł resortu zakłada też m.in. przeanalizowanie włączenia do systemu ubezpieczeniowego osób na umowach o dzieło oraz uczniów i studentów zatrudnionych na umowy zlecenia.

 

Emerytura przeliczana tylko raz

 

Resort uznał, że spośród działań proponowanych w Białej Księdze "rozważenia wymagają": wprowadzenie zasady przechodzenia na emeryturę tylko raz w życiu - brak możliwości ponownego przeliczania emerytur oraz wprowadzenie reguły, że po osiągnięciu wieku emerytalnego nie będzie można uzyskać prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Do rozważenia jest też - zdaniem resortu - uzależnienie prawa do najniższego świadczenia po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego (60/65 lat), od opłacania składki - przynajmniej od płacy minimalnej - przez 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

 

Resort wpisał też do projektu proponowaną w Białej księdze zasadę, że wypłata comiesięcznej emerytury przysługiwałaby osobom z przynajmniej pięcioletnim stażem pracy, i tylko, gdy wyliczone świadczenie przewyższa jedną trzecią najniższej gwarantowanej emerytury. W innej wersji do wypłaty takiego comiesięcznego świadczenia konieczny byłby co najmniej 15-20 letni staż pracy.

 

W Białej księdze jest propozycja, aby osobom, które nie osiągną takiego minimum dla comiesięcznej emerytury przysługiwało jednorazowe "świadczenie zwrotne" na podstawie stanu aktywów emerytalnych - kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek za okres od 1999 r. do dnia wejścia w życie zmiany.

 

Minimalna emerytura po 15 latach

 

Zdaniem resortu należy rozważyć co najmniej 15-letni okres składkowy dla nabycia minimalnego świadczenia emerytalnego gwarantowanego przez państwo (od 1 marca 2017 roku ma to być 1000 zł - PAP).

 

Według projektu stanowiska rządu "słusznym kierunkiem zaproponowanym w Białej księdze" są działania zmierzające do optymalizacji kosztów administracyjnych systemu ubezpieczeń społecznych. Część tych rozwiązań już zaproponowano w przygotowanych nowelizacjach,  m.in. jedno wspólne konto płatnika dla wszystkich rodzajów składek, który jednocześnie będzie numerem identyfikacyjnym przedsiębiorców.

 

Nowym rozwiązaniem proponowanym w projekcie stanowiska jest stała kwota, która będzie można dorobić do emerytury zamiast obecnego procentowo określonego odsetka przeciętnego wynagrodzenia.

 

Uszczelnić system poboru składek

 

Projekt rekomendacji zawiera zapis, że ze względu na zakładany stały deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uzupełniany z budżetu państwa należy uszczelnić prawnie system pod kątem poboru składek oraz ponoszonych wydatków na świadczenia. Wśród tych działań projekt wymienia m.in. możliwość kumulacji tytułów, z których podlega się ubezpieczeniu społecznemu, w miejsce obecnej hierarchizacji.

 

Według projektowanych rekomendacji należy zastanowić się też nad celowością obecnych wyłączeń z ubezpieczenia emerytalnego zleceniobiorców - uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia. Analizowane powinny też być zasady ubezpieczenia społecznego twórców i artystów oraz zasady podlegania ubezpieczeniu osób na umowach o dzieło.

 

"Wysokość podstawy wymiaru składki, jak i występujący obecnie szereg wyłączeń wymaga osobnego szczegółowego przeglądu i analizy" - zaznaczono w projekcie stanowiska.

 

"Szczególną uwagę należy zwrócić na edukację społeczeństwa w kierunku zmian postaw wobec emerytury i konieczności dobrowolnego oszczędzania z myślą o emeryturze" - zaznacza resort w przygotowanych rekomendacjach.

 

Zachęty do zatrudniania osób 50+

 

Jako zachętę do dalszego zatrudnienia pracowników po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego projekt zakłada m.in. edukowanie pracodawców, jak wykorzystać potencjał osób między 50. a 60. rokiem życia np. przy prowadzeniu mentoringu dla młodszego pokolenia.

 

Ze strony przyszłego emeryta zachętą do dalszego zatrudnienia - zapisano w projekcie - będzie bieżąca informacja z ZUS o prognozowanej wysokości emerytury albo umożliwiający jej bieżące obliczanie dostępny kalkulator emerytalny.

 

Część wpisanych do projektu dokumentu zmian jest de facto już wprowadzana w życie, jak np. wprowadzenie minimalnej emerytury w wysokości 1000 zł i ustalenie minimalnej kwoty waloryzacji przy dorocznej waloryzacji świadczeń.

 

"To tylko robocza wersja"

 

W piątek ukazał się jednak "wspólny komunikat" resortów finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej ws. "prac i analiz dotyczących funkcjonowania OFE".


"W ostatnich miesiącach prowadzone były analizy efektywności systemu Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz możliwych wariantów ich reformy. Koncepcja przedstawiona 4 lipca br. w ramach Programu Budowy Kapitału (PBK) przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej dr hab. Marcina Zielenieckiego oraz prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa spotkała się z pozytywną, konstruktywną reakcją uczestników rynku" - głosi komunikat.

 

"W tym kontekście, przygotowana przez MRPPS, robocza wersja Informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP (...) powinna być interpretowana jako zgodna z koncepcją przedstawioną w ramach Programu Budowy Kapitału, tj. przekazaniem  25% aktywów OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej a pozostałej części do systemu III filarowego. Ww. dokument będzie obecnie uzgadniany, co będzie okazją do doprecyzowania i wyjaśnienia jego zapisów.

 

W środę Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy obniżającej od 1 października 2017 r. wiek emerytalny - do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Obecnie wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany do 67 lat - kobiety miały go osiągnąć w 2040 r. a mężczyźni w 2020 r. Ustawa trafiła do Senatu.

 

PAP, polsatnews.pl

po/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie