Komitet Praw Człowieka ONZ zaniepokojony sytuacją w Polsce, mi.in sporem wokół TK i aborcji

Świat
Komitet Praw Człowieka ONZ zaniepokojony sytuacją w Polsce, mi.in sporem wokół TK i aborcji
Flickr.comMike Steele

Polski rząd powinien natychmiast opublikować i wdrożyć wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zwiększyć swoje wysiłki m.in. na rzecz przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii, dyskryminacji kobiet, przemocy domowej i mowy nienawiści - ocenił Komitet Praw Człowieka. W każdej ze wskazanych kwestii wydał konkretne zalecenia i wezwał do wprowadzenia ich w życie.

Obszerny dokument ws. Polski przyjęty został na posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka 17 i 18 października, ale dopiero w piątek opublikowano go w internecie.

 

Jest reakcją na przedstawiony przez polski rząd w październiku raport o stanie przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Polska jest sygnatariuszem.

 

W zaleceniach szczególną uwagę zwrócono na sprawę Trybunału Konstytucyjnego i fakt, że rząd Beaty Szydło konsekwentnie i niezgodnie z prawem odmawia publikacji wyroków. ONZ wezwało Polskę do zapewnienia poszanowania, niezależności trybunału i jego sędziów.

 

Wzrost rasizmu, ksenofobii, islamofobii i antysemityzmu

 

W piśmie jest także kilka punktów dotyczących praw człowieka. Jest mowa m.in o dostępie do legalnej aborcji. Podkreślone zostało, że są w Polsce regiony, w których nie można dokonać legalnej aborcji i rośnie podziemie aborcyjne. Wskazano, że kobieta chcąca usunąć ciążę musi pokonać wiele kilometrów, a niejednokrotnie wyjeżdżać za granicę.

 

Organ jest także zaniepokojony wzrostem liczby incydentów na tle mowy nienawiści oraz dyskryminacji ze względu na rasę, religię, pochodzenie etniczne i orientację seksualną. Wskazano, że reakcja władz w tym względzie nie jest wystarczająca. Zdaniem Komitetu Polska powinna zwiększyć swoje wysiłki na rzecz przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii, islamofobii i antysemityzmowi.

 

Dyskryminacja kobiet

 

"Komitet wyraża zaniepokojenie z powodu dużej liczby kobiet będących ofiarami przemocy domowej i braku odpowiednich mechanizmów zabezpieczających" – napisano. W tym miejscu skrytykowano zbyt wolną i niedostateczną pomoc na jaką kobiety mogą liczyć, niewystarczającą ilość schronisk i ośrodków specjalistycznej pomocy oraz zbyt małą liczbę śledztw i wyroków w tej sprawie.

 

W kwestii kobiet wskazano również, że zbyt mała jest ich reprezentatywność w życiu społecznym i sektorze prywatnym. "Różnica dot. procentowej liczby kobiet i mężczyzn jest zbyt duża" – uznano.

 

W przypadku stanowiska polskich władz dotyczącego uchodźców wskazano natomiast, że Polska nie powinna utrudniać zdobywania obywatelstwa przez uchodźców wyznających islam. Zdaniem ONZ polskie władze powinny zmienić nastawienie w tej sprawie i wykazać więcej zaangażowania w pomoc osobom ubiegającym sięo azyl.

 

polsatnews.pl

po/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie