Polacy rekordowo pewni miejsca pracy. Tak wynika z badania CBOS

Biznes
Polacy rekordowo pewni miejsca pracy. Tak wynika z badania CBOS
Pixabay/kaboompics

Prawie połowa badanych (46 proc.) jest niezadowolona z rozwoju sytuacji w kraju, pozytywnie zachodzące zmiany ocenia 35 proc. ankietowanych, a 19 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z październikowego sondażu CBOS. Rekordowo wysoka jest pewność zatrudnienia.

Według CBOS październik nie przyniósł większych zmian w nastrojach społecznych. We wrześniu przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w "złym kierunku" wyrażało 47 proc. ankietowanych, 37 proc. było przeciwnego zdania, a 16 proc. nie miało opinii.

 

Bez zagrożenia bezrobociem

 

Korzystne zmiany, w porównaniu z wrześniem, to wzrost zadowolenia pracujących z sytuacji w ich zakładach pracy oraz "rekordowo niskie poczucie zagrożenia bezrobociem". Niemal trzy czwarte pracujących (74 proc., od września wzrost o 6 punktów procentowych) deklaruje pewność zatrudnienia, natomiast niespełna jedna czwarta (23 proc., spadek o 7 punktów) liczy się z możliwością utraty pracy.

 

- Obecnie pewność zatrudnienia wyrażana wśród pracujących jest najwyższa od wielu lat - zbliżony poziom notowaliśmy ostatnio na przełomie 2007 i 2008 roku, a więc przed światowym kryzysem gospodarczym - komentuje CBOS.

 

CBOS podaje też, że w październiku nieznacznie poprawiły się oceny sytuacji w zakładach pracy. Przybyło pracujących, którzy uważają, że kondycja firm, w których są zatrudnieni, jest dobra (wzrost o 4 punkty procentowe, do 64 proc.), jednocześnie ubyło pracowników określających ją jako złą (spadek o 3 punkty, do 8 proc.).

 

CBOS nie odnotował w październiku większych zmian w ocenach sytuacji na lokalnych rynkach pracy. "Największe grupy ankietowanych twierdzą, że w ich miejscowości lub okolicy trudno o jakiekolwiek zatrudnienie (30 proc.) albo że można wprawdzie znaleźć pracę, ale niespełniającą oczekiwań (51 proc.). Po 7 proc. badanych wyraża opinie skrajne -że w ich miejscu zamieszkania nie ma żadnej pracy albo że bez większych problemów można znaleźć odpowiednie zatrudnienie" - poinformowano w komunikacie z badań.

 

Negatywna ocena sceny politycznej

 

W ciągu miesiąca w zasadzie nie zmieniły się też opinie na temat funkcjonowania sceny politycznej. Dwie piąte ankietowanych (41 proc.) wyraża niezadowolenie z sytuacji politycznej w Polsce, nieco mniejsza grupa (36 proc.) uznaje ją za przeciętną, a niespełna jedna piąta (19 proc.) - za dobrą.

 

Stabilne pozostały też - według CBOS - oceny sytuacji gospodarczej kraju - dwie piąte respondentów (40 proc.) uważa, że nie jest ona ani dobra, ani zła, jedna trzecia (33 proc.) ocenia ją pozytywnie, a ponad jedna piąta (22 proc.) negatywnie.

 

Porównywalne z wrześniowymi są oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin. Niemal trzy piąte ankietowanych (59 proc.) twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, jedna trzecia (34 proc.) uważa, że przeciętnie, a co czternasty badany (7 proc.) - że źle.

 

Minimalnie gorsze niż we wrześniu są - według CBOS - oceny warunków materialnych gospodarstw domowych respondentów. Obecnie nieco ponad połowa jest nimi usatysfakcjonowana (52 proc., spadek o 3 punkty procentowe), blisko dwie piąte określa je jako przeciętne (39 proc.), a co jedenasty wyraża niezadowolenie (9 proc., wzrost o 3 punkty).

 

Perspektywa pogorszenia sytuacji w Polsce

 

Minimalnie gorsze niż przed miesiącem są też prognozy rozwoju sytuacji w Polsce w najbliższym roku. O 3 punkty procentowe - do 29 proc. - wzrósł odsetek ankietowanych przewidujących pogorszenie sytuacji, jednocześnie ubyło tych, którzy twierdzą, że się ona nie zmieni (o 3 punkty, do 38 proc.). Poprawy, podobnie jak przed miesiącem, oczekuje co czwarty respondent (25 proc.).

 

Jak zauważa CBOS najbardziej zadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są ankietowani deklarujący prawicowe poglądy polityczne oraz częstsze praktyki religijne.

 

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8-19 października 2016 r. na liczącej 937 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

mr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie