Amnesty International o prawach obywatelskich w Polsce. Apeluje do rządu o zmiany

Świat
Amnesty International o prawach obywatelskich w Polsce. Apeluje do rządu o zmiany
Flickr/Metropolico.org

Należy rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, zaprzestać prób wywierania nacisków na sędziów i prokuratorów oraz szanować uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa, w tym jej nominacje sędziowskie - apeluje do polskich władz Amnesty International. To jej odpowiedź na sprawozdanie, które Polska przedstawiła ONZ ws. tego, jak realizuje prawa obywatelskie i polityczne.

Sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych rozpatrywał 17-18 października Komitet Praw Człowieka ONZ. Interesował się przede wszystkim brakiem publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, tzw. ustawą o równym traktowaniu, ściganiem przestępstw z nienawiści oraz dostępem do aborcji.

 

Zalecenia w zakresie przestrzegania postanowień Paktu Komitet przedstawi Polsce 4 listopada, po zakończeniu obrad.

 

Raport alternatywny (shadow report), w którym zaprezentowała swoje uwagi do odpowiedzi rządu RP, opublikowała Amnesty International. Omówiła w nim proces dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości oraz szereg decyzji, które podjął rząd, a które mogą godzić w praworządność oraz prawa człowieka.

 

Obszerna lista zaleceń

 

W kwestii Trybunału Konstytucyjnego organizacja zarekomendowała polskim władzom rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego poprzez zastosowanie się do sugestii Komisji Europejskiej z 27 lipca; respektowanie, publikację i wcielenie w życie wszystkich wyroków TK, w tym tych z 9 marca i 11 kwietnia; a także respektowanie niezależności i spójności Trybunału.

 

W sprawie ochrony praw człowieka Amnesty International zaapelowała do rządu o zapewnienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiednich środków do "samodzielnego i efektywnego funkcjonowania".

 

Amnesty International postuluje też zmiany w ochronie mniejszości. Do parlamentu powinna trafić ustawa zakładająca poprawki w kodeksie karnym, na mocy której przestępstwa motywowane dyskryminacją na każdym polu, m.in. w kwestii wieku, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej czy statusie ekonomicznym, byłyby rozpatrywane jako zbrodnie nienawiści. Autorzy raportu chcą także, aby w Polsce funkcjonował urząd zajmujący się zapobieganiem dyskryminacji rasowej i ksenefobii.

 

W myśl raportu w Polsce powinna być legalna aborcja w sposób, który zagwarantowano na mocy ustawy z 1993 roku, rząd powinien respektować wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestii dostępu do aborcji, a obywatel powinien mieć odpowiednio szybką ścieżkę dochodzenia swoich spraw w razie odmowy aborcji. Ponadto odrzucone powinny zostać wszystkie projekty ustaw zaostrzające prawo aborcyjne. Amnesty International przypomina w tym kontekście m.in. projekt Ordo Iuris.

 

Amnesty International rekomenduje ponadto rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, aby zapobiegać nadużyciom, zaprzestanie prób wywierania naciksów na sędziów i prokuratorów oraz szanowanie prerogatyw Krajowej Rady Sądownictwa - w tym jej nominacji sędziowskich przez prezydenta.

 

polsatnews.pl

pr/dro/grz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie