Sędzia Bogusław Nizieński na czele Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Polska
Sędzia Bogusław Nizieński na czele Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
udskior.gov

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wybrała w czwartek swoje władze. Przewodniczącym został prawnik i sędzia, były Rzecznik Interesu Publicznego oraz kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego Bogusław Nizieński.

Funkcje wiceprzewodniczących będą pełnić prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski; prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Ryszard Sobierajski oraz prezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Marian Kazubski.

 

Sekretarzem Rady będzie prezes Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy" Jerzy Pruszyński.

 

Członkowie Rady działają społecznie

 

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych to organ opiniodawczo-doradczy funkcjonujący przy szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jej członków powołuje szef Urzędu spośród kombatantów i osób represjonowanych. W skład Rady wchodzi od 12 do 15 osób. Swoje funkcje wykonują oni społecznie, wyłaniając ze swego grona przewodniczącego, zastępców i sekretarza. Gremium może także powoływać związane z realizacją swoich zadań zespoły i komisje problemowe.

 

Wśród funkcji Rady znajduje się opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, jak również zgłaszanie wniosków lub postulatów w kwestiach ważnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Ma ona także możliwość występowania z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego oraz do władz państwowych i samorządowych.

 

Gremium formułuje swoje opinie w postaci uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Wyjątek stanowią kwestie związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych, wówczas wymagana jest jednomyślność członków Rady.

 

PAP

az/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie