Zakaz polowań ze względu na przekonania religijne - rząd rozważy taki zapis

Polska
Zakaz polowań ze względu na przekonania religijne - rząd rozważy taki zapis
Flickr/Wisconsin Department of Natural Resources/CC BY 2.0

Rząd zajmie się we wtorek propozycją zmian w Prawie łowieckim, które umożliwią właścicielom nieruchomości występowanie do sądu o ustanowienie zakazu polowań ze względu na ich przekonania religijne i moralne. Ministrowie omówią też kwestię zwiększenia zatrudnienia wśród osadzonych.

Projekt nowelizacji Prawa łowieckiego, którym zajmie się we wtorek rząd, ma pozwolić właścicielom nieruchomości domagać się odszkodowania, jeżeli objęcie obwodem łowieckim uniemożliwi, bądź istotnie ograniczy dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości. Będą oni mogli też wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowań na swoim terenie, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi i moralnymi.


Zgodnie z projektowanymi przepisami, obwody łowieckie tak jak dotychczas, mają być tworzone w drodze uchwały przez sejmiki województwa. Projekt uchwały będzie przygotowany przez marszałka województwa, który opracowywać będzie go wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz właściwych izb rolniczych.


Nowelizacja ma głównie dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014, który wskazał, iż obecne przepisy niewłaściwie chronią prawa właścicieli nieruchomości, na których ma powstać obwód łowiecki, bądź ma być prowadzone polowanie.

 

Więcej pracujących więźniów. Za darmo


Rząd rozpatrzy także dokument wniesiony w trybie niejawnym przez ministra energii.


Rada Ministrów rozpatrzy projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób osadzonych. Zmiana rozszerza możliwość nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.


Zgodnie z obecnym brzmieniem tego kodeksu "za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje".


Po planowanej zmianie przepis ten zostałby uzupełniony m.in. o prace na cele społeczne na rzecz "podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim", "państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych" oraz "spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa".


Ponadto nowelizacja ma zwiększyć finansowe możliwości Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy poprzez podniesienie potrącenia na ten cel z przysługującego skazanym wynagrodzenia za pracę.

 

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników


Rząd wysłucha też informacji ministra rolnictwa ws. zasadności udzielenia zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Chodzi o wcześniejsze wypłacenie 70 proc. wielkości należnej danemu gospodarstwu dopłaty bezpośredniej. Takie zaliczki rolnicy mieliby otrzymać od 17 października do końca listopada.


Podobne zaliczki w wysokości 50 proc. dopłaty bezpośredniej były wypłacane w 2015 r., ale dotyczyły one tylko części rolników i niektórych dopłat. O ocenie ARiMR jako zaliczki ma być wypłacone ok. 10 mld zł.

 

Rada Ministrów ma też zająć się projektem uchwały w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych".


Program ten ma służyć poprawie standardów otwierania danych publicznych oraz ich jakości, które będą miały wpływ na jak najszersze ponowne wykorzystywanie. Jego podstawowe zasady wyznacza nowa ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, w Polsce od lat podejmowane są inicjatywy sprzyjające otwieraniu i wykorzystywaniu danych, stanowiących cenne źródło dla powstawania innowacyjnych produktów i usług oraz ważny instrument kontroli społecznej nad działalnością państwa.


PAP

grz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie