W poniedziałek pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach

Polska
W poniedziałek pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach
Polsat News

Sejm w poniedziałek na pierwszym po wakacjach posiedzeniu zajmie się m.in. wnioskiem PO o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Posłowie powołają też prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; kandydatem na to stanowisko jest Marcin Cichy.

Według wstępnego harmonogramu posiedzenie ma być jednodniowe.

 

Posłowie rozpoczną prace od rozpatrzenia wniosku PO ws. odwołania marszałka. Debata ma się zacząć o godz. 11 i potrwać ok. dwóch godzin; przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów. Dyskusję nad tym punktem ma zakończyć głosowanie.

 

Kuchciński nie dopuszczał do zadawania pytań

 

Wniosek o odwołanie Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu klub PO złożył pod koniec lipca - na ostatnim przed przerwą wakacyjną posiedzeniu - w związku z sytuacją, do jakiej doszło podczas głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

 

Marszałek Sejmu wielokrotnie mówił wówczas pod adresem zabierających głos posłów opozycji, że ich wystąpienia nie są wnioskami formalnymi oraz pytaniami do głosowanych w danej chwili poprawek oraz że w ten sposób "utrudniają prowadzenie obrad". W pewnym momencie Kuchciński zdecydował, że nie dopuści do zadawania kolejnych pytań i zgłaszania wniosków formalnych do końca tego głosowania.

 

W reakcji posłowie PO ocenili, że Kuchciński knebluje opozycję i odbiera jej prawo do reprezentowania wyborców i złożyli wniosek o odwołanie go z funkcji marszałka Sejmu. Szef klubu PO Sławomir Neumann przedstawiając w lipcu wniosek swego klubu wyraził nadzieję, że we wrześniu - jak mówił - "będziemy mogli skończyć ten żenujący spektakl, który funduje polskiemu parlamentowi marszałek Kuchciński".

 

Rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek powiedziała, że wniosek Platformy o odwołanie Kuchcińskiego jest "absurdalny" i "nie ma najmniejszych szans powodzenia". - To kolejna awantura polityczna ze strony Platformy, nie mająca nic wspólnego z merytoryczną oceną pracy marszałka Kuchcińskiego - podkreśliła.

 

Według dotychczasowych deklaracji, wniosek PO ws. odwołania Kuchcińskiego poprzeć ma PSL i prawdopodobnie Nowoczesna. Przeciw jest PiS; posłowie Kukiz'15 mają głosować według własnego uznania.

 

Sejm odwołuje marszałka na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów i imiennie wskazujący kandydata na kolejnego marszałka. Neumann zapowiedział już w lipcu, że jego klub zaproponuje na nowego marszałka posła PO Rafała Grupińskiego. Sejm odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie marszałka Sejmu i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż w terminie 45 dni od tego dnia.

 

Marek Cichy kandydatem na szefa UKE

 

W popołudniowym bloku głosowań przewidziane jest powołanie przez Sejm prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Premier Beata Szydło skierowała do Sejmu wniosek o powołanie Marcina Cichego na to stanowisko. - Przedstawiając kandydaturę Marcina Cichego na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej kieruję się priorytetami rządu w obszarze telekomunikacji, do których należą przede wszystkim kwestie ochrony konsumentów oraz rozwoju infrastruktury i usług szerokopasmowych - napisała w uzasadnieniu premier Beata Szydło.

 

Cichy jest absolwentem m.in. Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów w zakresie Analiz Makroekonomicznych SGH. W latach 2005-2013 był pracownikiem URTiP, następnie UKE, w którym współtworzył analitykę rynku telekomunikacyjnego. W latach 2013-2016 pracował na stanowisku eksperta UPC Polska. Od marca 2016 r. jest dyrektorem biura analiz w Ministerstwie Cyfryzacji.

 

W lipcu ze stanowiska szefowej UKE odwołana została Magdalena Gaj. Wnioskowała o to premier Beata Szydło, w związku z rezygnacją Gaj. Zgodnie z art. 190 prawa telekomunikacyjnego prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Kadencja prezesa UKE trwa pięć lat.

 

Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

 

Posłowie prawdopodobnie będą też kontynuowali pracę nad rządowym projektem ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, który przewiduje ułatwienie w komunikacji elektronicznej dla obywateli, przedsiębiorców i administracji. Projekt pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii.

 

Kolejny punkt posiedzenia Sejmu to sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Główne założenia projektu, to: jasne i przejrzyste zasady zawierania umów koncesji na roboty budowlane i usługi, najlepszy możliwy stosunek jakości do ceny koncesji i zwiększenie swobody zamawiającego. Ustawa ma wdrożyć do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej ws. udzielania koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Sejm zajmie się ponadto poselskim projektem nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który przewiduje stworzenie ministrom właściwym do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej, instrumentów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań.

 

Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu

 

Posłowie rozpatrzą również sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt przewiduje, że dom dziecka nie może być w jednym budynku z izbą wytrzeźwień, domem pomocy społecznej, hospicjum czy ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy - uchwalona przez Sejm 22 lipca - ma poprawić rozwiązania dotyczące funkcjonowania placówek działających w tym obszarze.

 

Posłowie wysłuchają również informacji: o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka oraz informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku.

 

PAP

zdr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie