Mazowsze wypłaciło ponad miliard złotych z 500+

Polska
Mazowsze wypłaciło ponad miliard złotych z 500+
Polsat News
Minister Elżbieta Rafalska: na Mazowszu jest więcej dzieci niż pierwotnie szacowano.

Samorządy na Mazowszu wydały 385 tys. decyzji przyznania świadczenia z programu 500+ i wypłaciły 2,2 miliona świadczeń o łącznej wysokości ponad 1,1 miliarda złotych. - Samorządy działają sprawnie - oceniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Z informacji przedstawionych we wtorek na konferencji w mazowieckim urzędzie wojewódzkim wynika, że dotychczas na Mazowszu złożono 403 tys. wniosków o świadczenie. Łączenie wydano 385 tys. decyzji, z czego 96,8 proc. było pozytywnych.

 

Na Mazowszu ponad pół miliona dzieci

 

Świadczenie otrzymuje 534,7 tys. dzieci z Mazowsza.

 

Jak podano, spośród wniosków złożonych od kwietnia do lipca 13,5 tys. (3,4 proc.) nie zostało rozpatrzonych przez gminy. Urząd zapewnia, że sprawa jest monitorowania. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera powiedział na konferencji, że największa liczbę niezrealizowanych decyzji ma Warszawa - ponad 7 tys.

 

Obecna na konferencji minister rodziny Elżbieta Rafalska oceniła, że rządowy program rodzina 500 plus jest sprawnie realizowany przez samorządy.

 

 - Najtrudniejszy etap wdrażania jest za nami, ale najważniejsze jest ciągle przed nami. Najważniejsze to osiągnięcie celów, które były zakładane przy realizacji, a więc poprawa dzietności, inwestycja w kapitał ludzki i ograniczenie ubóstwa - powiedziała minister.

 

Poprawia się sytuacja rodzin

 

Ostatni moduł socjalny jest, jej zdaniem, osiągany najszybciej. - Możemy obserwować już poprawę sytuacji materialnej rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych - wskazała.

 

Odnosząc się do danych wojewody, że na Mazowszu jest więcej dzieci niż pierwotnie szacowano, minister Rafalska powiedziała, że szacunki odnosiły się do danych GUS, opartych na miejscu zameldowaniu, a uprawnienie zależy od miejsca zamieszkania, stąd mogą pojawiać się pewne różnice.

 

Dodała, że w ocenie skutków regulacji mówiono, w skali kraju, o 3,7 mln dzieci uprawnionych do świadczeń. - Skala różnic na poziomie 1 czy 1,5 proc. wskazuje na dobre prognozy i dobre szacowanie - oceniła. Minister podkreślała, że program Rodzina 500 plus ma zabezpieczenie finansowe.

 

Szefowa MRPiPS, nawiązując do pojawiających się w mediach opinii o dezaktywizacji zawodowej kobiet w związku z programem Rodzina 500 plus, że byłaby ostrożna w formułowaniu takich ocen. - Byłabym bardzo ostrożna w radykalnych ocenach. To jest wciąż przedwczesne - powiedziała.

 

Większość rodzin właściwie wydaje pieniądze

 

Ostrożność w formułowaniu ocen zalecana jest, zdaniem minister, także w ocenie zjawiska zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe. Mechanizm ten stosowany jest w 0,2 proc. przypadków.

 

- 99,8 proc. rodzin, jak dotąd, wydatkuje środki zgodnie z celem ustawy, przeznaczając je na wydatki na dzieci - wskazała. Jak mówiła minister, rodzice deklarują, że wydatki przeznaczane są na żywność, odzież, a także potrzeby edukacyjne, zdrowotne i rekreacyjne.

 

Zapytana o możliwość rozszerzenia programu o pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego szefowa MRPiPS powiedziała, że program realizowany jest zgodnie z założeniami obowiązującej ustawy. - W tej chwili na 2017 r. nie wprowadzamy żadnych zmian, które rodziłyby wzrost skutków finansowych - dodała.

 

Odpowiadając na pytanie, kiedy będzie możliwość oceny wpływu programu na dzietność, minister Rafalska odparła, że analiza będzie możliwa w pewnej perspektywie. - Program daje większe poczucie stabilności rodziny. (…) Państwo polskie troszczy się i chce mieć swój udział w kosztach wychowania. (…) Najważniejszy jest dochód z zarobków rodziny i wierzymy że rodziny podejmują w sposób odpowiedzialny decyzje o powiększeniu - powiedziała.

 

Świadczenie 500 plus otrzymuje w skali kraju ponad 3 mln 600 tys. dzieci. Do końca lipca rodzice i opiekunowie otrzymali ponad 7 mld na pomoc w wychowywaniu swoich pociech.

 

Większość świadczeniobiorców ze wsi

 

Jak wynika z danych MRPiPS 37,2 proc. ogółu dzieci otrzymujących świadczenie mieszka na wsi. To 1,34 mln dzieci, które otrzymują wsparcie. Taki sam procent i liczba dzieci dotyczy gmin miejskich. Pozostałe 0,92 mln to dzieci z gmin miejsko - wiejskich, co stanowi 25,7 proc. ogółu objętych programem.

Najwięcej dzieci jest objętych wsparciem w woj. mazowieckim (ponad 511 tys.), wielkopolskim (ponad 361 tys.) i śląskim (prawie 350 tys.).

 

Rodzice i opiekunowie złożyli do 31 lipca br. prawie 2,74 mln wniosków o świadczenie w ramach programu "rodzina 500+". Dla 2,55 mln wydano już decyzje.

 

PAP

hlk/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie