CBOS: 54 proc. Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę Dudy. 38 proc. negatywnie o TK

Polska
CBOS: 54 proc. Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę Dudy. 38 proc. negatywnie o TK
PAP/Jacek Turczyk

Prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 54 proc. ankietowanych, negatywnie - 34 proc. - wynika z sondażu CBOS. Krytyczną opinię o Sejmie ma 57 proc. badanych, a pozytywną 26 proc. Zaś 29 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Trybunału Konstytucyjnego; 38 proc. ocenia negatywnie, a 33 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

W porównaniu do poprzedniego sondażu, z lipca, notowania prezydenta Dudy w zasadzie się nie zmieniły. O 2 punkty proc. mniej jest osób wystawiających mu pozytywną ocenę, o tyle samo zwiększyła się grupa negatywnie go oceniająca. Podobnie jak w poprzednim sondażu, również w sierpniu opinii na temat obecnej prezydentury nie przedstawiło 12 proc. badanych.

 

CBOS podaje, że pozytywnie o prezydenturze Dudy relatywnie często wypowiadają się najstarsi respondenci, mieszkańcy wsi, mający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, a także rolnicy, bezrobotni, emeryci, badani z gospodarstw domowych o dochodach poniżej 1400 zł na osobę. Pozytywnie o prezydencie wypowiadały się również osoby niezadowolone z własnej sytuacji materialnej, osoby uczestniczące w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu oraz deklarujące prawicowe poglądy.

 

Niezadowoleni mieszkańcy dużych miast

 

Z kolei największe niezadowolenie z obecnej prezydentury wyrazili mieszkańcy dużych miast (100 tys. mieszkańców i więcej), mający wyższe wykształcenie, członkowie kadry kierowniczej i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy usług, prywatni przedsiębiorcy, a także ankietowani niepracujący a zajmujący się domem.

 

Źle o prezydenturze Dudy wyrażały się też osoby uzyskujące najwyższe dochody (2 tys. zł i więcej na osobę), uczestniczący w praktykach religijnych 1-2 razy w miesiącu lub rzadziej oraz respondenci identyfikujący się z polityczną lewicą lub - rzadziej - centrum.

 

Autorzy badania wskazali, że największy odsetek osób popierających obecnego prezydenta jest wśród zwolenników PiS (93 proc.) oraz Kukiz'15 (61 proc.). Z kolei wśród wyborców PO pozytywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiadało się 34 proc. badanych, a w przypadku zwolenników Nowoczesnej - 15 proc.

 

Spośród osób niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach, dobrą ocenę wystawiło prezydentowi 48 proc., a wśród niezamierzających głosować zebrał on 42 proc. pozytywnych głosów.

 

Eksperci CBOS zwrócili uwagę, że nastawienie do obecnej prezydentury pokrywa się w dużym stopniu z preferencjami z drugiej tury wyborów prezydenckich. "Chwali ją ogromna większość wyborców Andrzeja Dudy (85 proc.), natomiast ci, którzy głosowali wówczas na Bronisława Komorowskiego na ogół są niezadowoleni z działalności głowy państwa (20 proc. ocenia prezydenturę Dudy pozytywnie, a 70 proc. negatywnie)" - napisano w badaniu.

 

Mieszkańcy wsi lepiej oceniają prace Sejmu

 

CBOS sprawdził też jak Polacy oceniają pracę parlamentu. Z sondażu wynika, że w sierpniu - który jest okresem wakacji parlamentarnych - funkcjonowanie Sejmu pozytywnie oceniło 26 proc. ankietowanych (spadek o 5 pkt. proc. w stosunku do sondażu z lipca), a negatywnie - 57 proc. respondentów (wzrost o 4 pkt. proc.).

 

Zdania o pracy Sejmu nie wyraziło 17 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.).

 

W przypadku Senatu, grupa pozytywnie oceniających pracę tej izby parlamentu zmniejszyła się w sierpniu o 4 pkt. proc. (do 27 proc.), a negatywnie oceniających było 46 proc., czyli o 2 pkt. proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Opinii o pracy Senatu nie wyraziło 27 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt. proc.).

 

Wśród zwolenników PiS pozytywnie na temat pracy Sejmu wypowiedziało się 60 proc. badanych, a 24 proc. negatywnie. Wśród wyborców Kukiz'15 było to odpowiednio 18 proc. i 66 proc. Podobny odsetek odnotowano wśród zwolenników PO - 17 proc. badanych pozytywnie oceniło pracę Sejmu, a 75 proc. - negatywnie. Z kolei w przypadku zwolenników Nowoczesnej tylko 5 proc. respondentów oceniło pracę posłów pozytywnie, a 90 proc. negatywnie.

 

Z sondażu wynika ponadto, że działalność Sejmu lepiej oceniają mieszkańcy wsi niż miast. "Pod względem ocen pozytywnych wyróżniają się także respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, rolnicy, badani z gospodarstw domowych o dochodach od 1400 do 1999 zł per capita, uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, zwłaszcza praktykujący kilka razy tygodniowo, a także identyfikujący się z polityczną prawicą" - wskazali autorzy zestawienia.

 

Z kolei niezadowolenie z pracy posłów wyraźnie częściej niż inni deklarują osoby mające od 45 do 54 lat, mieszkańcy dużych miast (100 tys. mieszkańców i więcej), a także prywatni przedsiębiorcy i osoby uzyskujące najwyższe dochody (co najmniej 2 tys. zł na osobę w gospodarstwie domowym). Źle o pracy Sejmu wypowiadali się też ankietowani o lewicowej orientacji politycznej.

 

Trybunał Konstytucyjny w oczach Polaków

 

Jak podkreśla CBOS, konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zaszkodził wizerunkowi tej instytucji. Wprawdzie w ostatnim czasie jej notowania ustabilizowały się i już się nie pogarszają, to jednak trzeci miesiąc z rzędu badani krytykujący funkcjonowanie TK przeważają liczebnie nad tymi, którzy oceniają je pozytywnie. W sierpniu 38 proc. źle oceniało działalność Trybunału, a 29 proc. - dobrze, w lipcu było to 39 proc. wobec 27. proc., w czerwcu - 37 proc. wobec 29 proc. dobrze oceniających TK.

 

Według sondażu, negatywne opinie o Trybunale Konstytucyjnym relatywnie często deklarują mieszkańcy małych miast (poniżej 20 tys. mieszkańców), badani mający wykształcenie zasadnicze zawodowe, źle sytuowani, identyfikujący się z prawicą oraz zamierzający w ewentualnych wyborach głosować na Ruch Kukiz’15 lub PiS.

 

Natomiast z aprobatą o funkcjonowaniu TK częściej niż inni wypowiadają się mieszkańcy dużych miast (100 tys. mieszkańców i więcej), najlepiej wykształceni, badani z gospodarstw o najwyższych dochodach per capita, nieuczestniczący w praktykach religijnych, mający lewicowe poglądy polityczne, jak również popierający Nowoczesną lub PO.

 

50 proc. elektoratu PiS źle o TK

 

Według danych CBOS, 50 proc. elektoratu PiS źle ocenia funkcjonowanie TK; 24 proc. dobrze, a 27 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie. W ocenie 59 proc. wyborców Kukiz 15 TK źle funkcjonuje, przeciwnego zdania było 24 proc., a 17 proc. nie miało na ten temat zdania.

 

Według 62 proc. elektoratu Nowoczesnej TK funkcjonuje dobrze, przeciwnego zdania było 21 proc., a 18 proc. nie miało zdania. Z kolei 41 proc. wyborców PO dobrze ocenia funkcjonowanie tej instytucji, źle - 33 proc., a 26 proc. nie umiało wyrazić opinii w tej sprawie.

 

23 proc. niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach dobrze ocenia działalność TK, przeciwnego zdania jest 36 proc., a 41 proc. nie miało na ten temat zdania.

21 proc. niezamierzających głosować dobrze ocenia działalność TK, przeciwnego zdania było 33 proc., a 46 proc. uznało, ze "trudno powiedzieć".

 

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 17-25 sierpnia tego roku na liczącej 1033 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

jak/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie