Ustawy o obrocie ziemią rolną i podatku od marketów także podpisane

Polska
Ustawy o obrocie ziemią rolną i podatku od marketów także podpisane
Marcin Białek/CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

Prezydent Andrzej Duda w sobotę - poza ustawą o Trybunale Konstytucyjnym - podpisał jeszcze m.in. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o o aktywizacji przemysłu okrętowego. Kancelaria Dudy poinformowała o podpisaniu ustaw podczas czuwania w Brzegach, w którym bierze udział prezydent.

Wprowadzenie dwóch stawek podatku od sprzedaży detalicznej - 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie - to główne założenia ustawy o podatku od marketów.

 

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Nie przewiduje się opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

 

Ustawa ma wejść w życie od 1 września tego roku.

 

Ważne zmiany dla właścicieli ziemi

 

Właściciel gruntu oraz bank będą wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego - stanowi podpisana w sobotę przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Rozwiązanie to ma ułatwić finansowanie inwestycji na gruntach rolnych.

 

Podpisana przez prezydenta nowelizacja wprowadza zmiany, ułatwiające realizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która weszła w życie 30 kwietnia.

 

Chodziło o rozwiązanie problemu, jaki powstał po wejściu w życie nowych przepisów ws. obrotu ziemią rolną w Polsce. Banki zaczęły odmawiać kredytowania inwestycji na gruntach rolnych, których zabezpieczeniem miałaby być hipoteka ustanowiona na nieruchomości rolnej.

 

Zdaniem banków ograniczenie sumy hipoteki do wartości rynkowej nieruchomości rolnych powoduje, że nie mogą odpowiednio zabezpieczyć swoich wierzytelności z tytułu udzielanych kredytów.

 

Obowiązujący dotychczas przepis mówił, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości, ustalonej przez sąd na podstawie dołączonego do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Zyskują stocznie

 

Zwolnienie stoczni z podatku VAT oraz wybór między CIT a zryczałtowanym 1-proc. podatkiem od wartości sprzedanej produkcji - to główne zapisy podpisanej w sobotę przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego.

 

Ustawa stwarza dogodniejsze warunki dla rozwoju przemysłu stoczniowego - ma uruchomić masową produkcję statków w polskich stoczniach, w szczególności w stoczni w Szczecinie i w Gdyni.

 

Podpisane przez prezydenta przepisy przewidują stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających (zgodnie z dyrektywą UE w sprawie VAT). Rozszerzenie preferencji podatkowej dotyczyć będzie takich statków jak np. holowniki i lodołamacze pełnomorskie.

 

Nowe prawo przewiduje też zwiększenie katalogu nowych statków objętych zerową stawką VAT. Zaoszczędzone w ten sposób środki przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać na inne cele.

 

Zmian jest więcej

 

Ponadto kancelaria poinformowała jeszcze o podpisaniu nowelizacji Prawa o aktach stanu cywilnego, których odpisy będą od teraz wydawane szybciej. Z kolei nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje dofinansowanie TVP i Polskiego Radia kwotą do 20 mln zł w tym roku.

 

Środki na dofinansowanie mediów publicznych mają pochodzić z Funduszu Reprywatyzacji. To państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister skarbu państwa. Na jego rachunku gromadzone sąśrodki pochodzące ze sprzedaży 5 proc. akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków - z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

 

Z kolei ułatwienie procesu składania wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" jest celem podpisanej w sobotę przez prezydenta ustawy dot. rozwoju sektora rybackiego.

 

Ponadto prezydent podpisał w sobotę ustawę zezwalającą na ratyfikację Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry. Po ratyfikacji przez wszystkie kraje należące do NATO, Czarnogóra zostanie 29. członkiem Sojuszu.

 

PAP

pr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie