Policja inwigilowała 8000 razy w 2015 roku

Polska
Policja inwigilowała 8000 razy w 2015 roku
Polsat News

W ubiegłym roku zarządzono 8000 kontroli operacyjnych, czyli podsłuchów lub tajnego przeglądu korespondencji. 6809 z nich było w trybie zwykłym, a 1191 - to tzw. przypadki niecierpiące zwłoki, gdy policja stosuje kontrolę operacyjną za zgodą prokuratury, a zarazem zwraca się do sądu o akceptację. Sąd odmówił zgody w 18 przypadkach, a prokurator w 234. Rok wcześniej kontrolę zastosowano 7215 razy.

Takie dane zawiera informacja przedłożona Senatowi przez szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Są tam wyłącznie dane statystyczne. Obejmują one tylko policję, (tajne służby również uprawnione są do kontroli operacyjnej - red.).

 

Warunki inwigilowania

 

Zgodnie z ustawą o policji, kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd może na wniosek policji, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jednorazowo przedłużyć kontrolę.

 

W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas kontroli pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd mógł - wg stanu prawnego obowiązującego w ub.r. - dodatkowo przedłużyć taką kontrolę.

 

W informacji podkreślono, że w 2015 r. kontrolą operacyjną objęto 3,7 proc. ogółu przestępstw wobec których policja może stosować kontrolę operacyjną. "Powyższe potwierdza, że kontrola operacyjna jest stosowana w przypadku najpoważniejszych przestępstw, wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o policji, tylko gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo byłyby nieprzydatne" - głosi informacja Błaszczaka.

 

W 2015 r. policja wnioskowała ponadto 945 razy o ujawnienie tajemnicy ubezpieczeniowej lub tajemnicy bankowej (w 2014 r. - 587 ). Sąd w 911 przypadkach zgodził się na udzielenie policji tajemnicy bankowej (w 5 przypadkach odmówił – red.). a w 29 przypadkach - tajemnicy ubezpieczeniowej.

 

Zastrzeżenia Komisji Weneckiej

 

13 czerwca Komisja Wenecka opublikowała tekst opinii na temat noweli ustawy o policji, zmieniającej zasady inwigilacji. Opinię tę organ doradczy Rady Europy przyjął na sesji plenarnej 10 czerwca. Oceniono, że ustawa przyznaje służbom zbyt szerokie uprawnienia do inwigilacji i dlatego potrzebna jest jej korekta.

 

Według ekspertów Komisji Weneckiej za pozytywne należy uznać to, że w nowelizacji ustawy, która weszła w życie na początku lutego br. zastosowano się do rekomendacji Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. Wtedy TK uznał część przepisów o inwigilacji za niezgodne z konstytucją. Komisja stwierdziła: "Jednak proceduralna ochrona i warunki wyznaczone w ustawie o policji, dotyczące prowadzenia tajnej inwigilacji, są wciąż niewystarczające, by zapobiegać nadużyciom i nieusprawiedliwionej ingerencji w prywatność".

 

Po przyjęciu przez Komisję tej opinii rzecznik rządu Rafał Bochenek podkreślił, że uwzględniła ona ponad 20 uwag zgłoszonych przez stronę polską. Dodał, że z wielu zapisów Komisja po rozmowach się wycofała. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński oświadczył, że rząd przeanalizuje opinię Komisji, ale - jak dodał - opinii tej nie podziela.

 

PAP

ml/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie