W Polsce będzie łatwiej o pracę. Pracodawcy deklarują wzrost zatrudnienia

Biznes
W Polsce będzie łatwiej o pracę. Pracodawcy deklarują wzrost zatrudnienia
Flickr/USDA/CC BY 2.0

Polska znalazła się na 4. miejscu wśród krajów Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA), gdzie o pracę w trzecim kwartale będzie najłatwiej - wynika z raportu ManpowerGroup. 88 proc. pracodawców w kraju deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację liczby etatów w swoich firmach.

Dodatnia prognoza dla Polski odnotowywana jest 13. kwartał z rzędu - podaje ManpowerGroup.


Jak wynika z raportu, pracodawcy w Polsce podchodzą optymistycznie co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia wzrosła o 9 proc. W ujęciu kwartalnym wynik dla trzeciego kwartału pozostaje na zbliżonej pozycji w stosunku do wcześniejszego, natomiast w ujęciu rocznym wzrasta o 4 punkty proc. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5 proc. zamierza redukować etaty, a 70 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.


Dodatnia prognoza zatrudnienia


- Optymistycznemu trendowi sprzyja nie tylko dobra koniunktura gospodarcza, ale również okres około wakacyjny, który wiąże się ze wzrostem popytu na prace sezonowe. Jak pokazują nasze prognozy, najlepszej sytuacji w nadchodzących miesiącach mogą spodziewać się przedsiębiorcy i pracownicy z sektora produkcji przemysłowej - skomentowała wyniki raportu dyrektor ManpowerGroup w Polsce Iwona Janas. Jak oceniła, "z racji obaw przed zagrożeniami terrorystycznymi w innych krajach, wzrostu liczby miejsc pracy należy spodziewać się również w polskiej turystyce i w związanych z nią usługami".


Dane z raportu pokazują, że w III kw. - w dziewięciu z dziesięciu badanych sektorów - prognoza zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą notę uzyskał sektor produkcji przemysłowej (wzrost o 20 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowały się  transport/logistyka/komunikacja - z 19 proc. wzrostem oraz budownictwo - wzrost o 18 proc. Najniższą notę uzyskał sektor energetyka/gazownictwo/wodociągi - spadek o 2 proc.


Największy optymizm w centrum kraju


Z kolei w ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w pięciu sektorach. Największy wzrost, o 8 punktów procentowych, odnotowano w branży rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo. W sektorach budownictwa, handlu detalicznego i hurtowego oraz kopalni/przemysłu wydobywczego prognoza utrzymuje się na podobnej pozycji, licząc kwartał do kwartału. Występuje jednak pogorszenie prognoz dla energetyki/gazownictwa/wodociągów oraz restauracji/hoteli (spadek o 4 punkty proc. dla obu).


W ujęciu rocznym nastąpiła poprawa w ośmiu sektorach. Największe wzrosty odnotowano w produkcji przemysłowej i budownictwie - odpowiednio o 12 i o 10 punktów proc. Jedyny spadek - o 4 pkt proc. - odnotowano w branży finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi.
We wszystkich badanych regionach Polski, jak wynika z danych, prognoza netto zatrudnienia dla III kw. 2016 r. jest dodatnia. Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu południowo-zachodniego - wzrost o 13 proc. Zauważalny optymizm panuje także w centrum i na wschodzie kraju - po 10 proc., a także na północy Polski - wzrost o 9 proc. W ujęciu kwartalnym prognoza wzrosła jedynie w regionie centralnym (wzrost o 6 proc.). W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców wystąpił w czterech regionach Polski. Najlepszy wynik ponownie odnotowano w regionie centralnym Polski - wzrost o 9 proc.


Rumunia liderem


W badaniu przedstawiono również podział ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: duże, średnie, małe oraz mikro. Pracodawcy we wszystkich wymienionych grupach zadeklarowali dodatnią prognozę netto zatrudnienia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw (wzrost o 26 proc.), a najniższe wyniki mają małe i mikro przedsiębiorstwa (wzrost o 3 proc.).


W ujęciu światowym, zdaniem wielu respondentów, ogólne tempo wzrostu będzie bardziej umiarkowane niż w poprzednim kwartale i w analogicznym okresie ubiegłego roku. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia poprawiły się w 14 z 43 badanych krajów, w 7 pozostały bez zmian, a w 21 uległy pogorszeniu. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 13 krajach, brak zmian w pięciu, a w 24 spadek. Polska, z 9 proc. wzrostem, znalazła się na 4. miejscu krajów EMEA (Europe, the Middle East and Africa), w których w nadchodzącym kwartale o pracę będzie najłatwiej. Pierwsze miejsce przypadło Rumunii (wzrost o 16 proc.).


Dane pochodzą z raportu "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia", który jest badaniem mierzącym intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Raport dla III kw. br. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 20 kwietnia do 3 maja 2016 r. W Polsce badanie zostało przeprowadzone po raz 34.

 

PAP

prz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie