Projekt powołujący Rzecznika Praw Pasażera Kolei przyjęty przez rząd

Polska
Projekt powołujący Rzecznika Praw Pasażera Kolei przyjęty przez rząd
Polsat News

Projekt powołujący Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Urzędzie Transportu Kolejowego i wprowadzający inne ułatwienia w polubownym rozwiązywaniu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami przyjął we wtorek rząd.

Chodzi o projekt ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich, który wdraża unijną dyrektywę w sprawie tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution). Polska powinna była ją implementować do 9 lipca 2015 r., ale prace nad nowymi regulacjami, przygotowanymi przez UOKiK, przeciągały się i w tej, i w poprzedniej kadencji. Założenia do nowej ustawy w marcu zeszłego roku zatwierdził jeszcze poprzedni rząd.


Dyrektywa ADR zakłada stworzenie - we wszystkich państwach członkowskich - systemu pozasądowego rozstrzygania sporów, który obejmie swym zakresem wszelkie zaistniałe na rynku unijnym spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikające z zawartych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym także umów zawartych za pośrednictwem internetu oraz umów transgranicznych.


UOKiK liczy, że liczba zgłaszanych spraw wzrośnie dwukrotnie


Jak napisano w uzasadnieniu do polskiej ustawy, celem projektowanych przepisów jest "zapewnienie konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania".


Spory konsumenckie dotyczą najczęściej niewielkich sum - średnio wartość przedmiotu sporu to ok. 1000 zł, ale w przeważającej większości to kwoty rzędu 200-300 zł (chodzi zazwyczaj o skargi związane z wadliwym obuwiem, a także transportem pasażerskim). Z tego powodu, a także m.in. licznych formalności, sprawy te rzadko trafiają do sądu, a sądownictwo polubowne i mediacje nadal są u nas mało rozpowszechnione. UOKiK ma nadzieję, że to się zmieni, a liczba zgłaszanych spraw wzrośnie nawet dwukrotnie.


Ma być łatwiej o mediację


Projekt proponuje stworzenie mieszanego, publiczno-prywatnego systemu instytucji mediacyjnych, który będzie oparty w większości na już funkcjonujących ciałach, przede wszystkim sądach polubownych przy Inspekcji Handlowej, mediatorach działających przy regulatorach rynku, takich jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, a także podmiotach niepublicznych, jak np. Arbiter Bankowy, działający przy Związku Banków Polskich. Dodatkowo powołany zostanie natomiast Rzecznik Praw Pasażera przy Urzędzie Transportu Kolejowego.


Ewentualne „luki” branżowe i terytorialne miałaby wypełnić Inspekcja Handlowa, przy której już teraz działają Polubowne Sądy Konsumenckie, a jej wojewódzcy inspektorzy pełnią także rolę mediatorów w sporach konsument-przedsiębiorca. Te prerogatywy Inspekcji zostaną jeszcze rozszerzone. Spod nowego prawa wyłączone zostaną tylko te dziedziny, które wyklucza unijna dyrektywa, tj. przede wszystkim usługi medyczne i edukacyjne świadczone przez państwo.


W kwestii prawie wszystkich pozostałych sporów konsumenckich ma być znacznie łatwiej o mediację. Postępowanie to ma być dla konsumentów nieodpłatne lub dostępne za opłatą o nieznacznej wysokości. Nie wyklucza się jednak konieczności uiszczenia opłat, które powstaną w toku załatwiania sporu, chodzi np. o koszty związane z powołaniem biegłego.


Europejska platforma internetowa służąca rozwiązywaniu sporów


"Dostęp do tanich i efektywnych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich będzie korzystny także dla przedsiębiorców, którzy uzyskają instrument pozwalający na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych w sytuacjach spornych z konsumentami" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu. Jak podaje UOKiK, przy pozasądowych metodach spór rozstrzygnięty zostaje zazwyczaj w ciągu 90 dni.


Zgodnie z projektem ustawy, postępowanie ADR ma być prowadzone w postaci papierowej lub elektronicznej.


Urząd szacuje, że nowe rozwiązania będą dotyczyć 730 tys. przedsiębiorców, a liczba rozpatrywanych spraw wzrośnie - od obecnego poziomu - ponad dwukrotnie. Ma się to stać m.in. dzięki propagowaniu wiedzy o dostępie do mediacji.


To konsument będzie, jeżeli zechce, inicjatorem polubownego postępowania, ale uczestnictwo w mediacjach ma być dla przedsiębiorcy dobrowolne. Zdaniem części ekspertów może to spowodować, że nowe prawo nie przyniesie istotnej poprawy w rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


Stworzenie w Polsce spójnego systemu polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich, ma dać podstawę do włączenia go w paneuropejski system rozwiązywania takich konfliktów. W UE zaczęła już funkcjonować platforma internetowa służąca temu celowi, tzw. ODR (Online Dispute Resolution), ale nie uwzględnia ona jeszcze wszystkich krajów. Oprócz Polski brakuje także Hiszpanii, Luksemburga i Rumunii.

 

PAP

prz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie