CBOS: 51 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku

Polska
CBOS: 51 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku
Flickr/Lukas Plewnia/CC BY 2.0

W maju 51 proc. Polaków uznało, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku (wzrost o 6 punktów proc. w stosunku do kwietnia); 30 proc. (spadek o 7 punktów proc.) było przeciwnego zdania - wynika z sondażu CBOS. Jakość życia politycznego w kraju negatywnie ocenia 45 proc. a pozytywnie 14 proc. badanych; 36 proc. respondentów wskazało, że sytuacja polityczna jest przeciętna.

CBOS podkreśla, że po kilku miesiącach względnej poprawy, w maju odnotowano dość znaczące pogorszenie nastrojów społecznych. Pogłębił się krytycyzm w ocenach ogólnej sytuacji w kraju oraz ocenach sytuacji politycznej. Gorsze niż miesiąc temu są również przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku, a także jakości życia politycznego, stanu gospodarki, kondycji zakładów pracy oraz sytuacji bytowej respondentów i ich rodzin - zaznaczono.


Na początku roku nastroje społeczne nieznacznie, ale systematycznie ulegały poprawie, jednak w maju odsetek respondentów uważających, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku wzrósł do 51 proc. (jest to 6 proc. więcej niż w kwietniu); jednocześnie ubyło optymistów - 30 proc. Polaków jest zdania, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku (to 7 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu). 19 proc. nie miało zdania.


Niezadowoleni mieszkańcy większych miast


Niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w kraju są głównie respondenci o orientacji lewicowej (75 proc. opinii negatywnych) oraz niepraktykujący religijnie (76 proc.). Krytyczne opinie nieco częściej niż inni wyrażają mieszkańcy największych aglomeracji (62 proc.), w grupach zawodowych zaś pracownicy administracyjno-biurowi (64 proc.) oraz osoby zatrudnione w sektorze usług (64 proc.). Pozytywnie o polityce mówi 24 proc. robotników niewykwalifikowanych oraz 21 prac. szczebla średniego.


W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie przeważa nad niezadowoleniem wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości (75 proc. do 10 proc.). Popierający pozostałe partie polityczne najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, szczególnie głosujący na PO i Nowoczesną (odpowiednio 81 i 78 proc.). W przypadku elektoratu Kukiz'15 jest to 62 proc. odpowiedzi negatywnych i 29 proc. zadowolonych.


Renciści i gospodynie domowe krytyczni


Jakość życia politycznego w kraju negatywnie ocenia 45 proc. (o 4 punkty proc. więcej niż w kwietniu), a pozytywnie jedynie 14 proc. 36 proc. respondentów wskazało, że sytuacja polityczna jest przeciętna. 5 proc. nie miało zdania.


Pozytywne opinie o sytuacji politycznej przeważają jedynie wśród osób praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu (40 proc.). Relatywnie częściej niż inni dobrze o sytuacji politycznej w Polsce wypowiadają się również respondenci o prawicowych poglądach politycznych (31 proc.).


Krytycyzm w ocenach najczęściej wyrażają osoby o lewicowych poglądach politycznych (67 proc,), niepraktykujące religijnie (67 proc.), mieszkające w największych miastach (57 proc.), uzyskujące najwyższe dochody per capita (55 proc.) oraz mające wyższe wykształcenie (55 proc.).


W grupach społeczno-zawodowych są to przede wszystkim prywatni przedsiębiorcy (65 proc.), gospodynie domowe (54 proc.) i renciści (53 proc.).


"Przeciętny stan gospodarki"


Oceny sytuacji gospodarczej w kraju nie uległy znaczącej zmianie. Jedynie o 2 punkty proc. spadł odsetek respondentów uważających, że jest ona dobra - obecnie dobrze ocenia gospodarkę 30 proc. badanych; 22 proc. uważa, że jest zła. 42 proc. respondentów, uważa, że stan gospodarki jest przeciętny.


Do najbardziej zadowolonych z kondycji polskiej gospodarki możemy zaliczyć osoby o wyższym wykształceniu oraz osoby z większych miejscowości.


Więcej osób zadowolonych z poziomu życia


58 proc. badanych twierdzi, że im oraz ich rodzinom żyje się dobrze, a jedynie 8 proc. ocenia, że źle. Według CBOS zadowolenie obywateli rośnie wraz z wielkością zarobków, a co za tym idzie z wykształceniem.


51 proc respondentów jest zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (spadek o 4 punkty proc..), 10 proc. jest osób niezadowolonych (wzrost o 3 pkt. proc.). Najlepiej o jakości życia wypowiadają się pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści wyższego i średniego szczebla, prywatni przedsiębiorcy oraz uczniowie i studenci.


W ciągu ostatniego miesiąca minimalnie poprawiła się ocena lokalnych rynków pracy. 53 proc. ankietowanych sądzi, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, w tym jednak 45 proc. ocenia, iż trudno jest o pracę odpowiednią. 33 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę.


Na trudności związane ze znalezieniem pracy narzekają przede wszystkim osoby o najniższych dochodach, najgorzej oceniające swoją sytuację materialną, mieszkające na wsi, z wykształceniem podstawowym oraz mające co najmniej 55 lat, a także bezrobotni i rolnicy.


Pesymistycznie o prognozach


Polacy pesymistycznie wypowiadają się na temat prognozy na najbliższy rok. 31 proc. badanych (wzrost o 4 punkty proc.) uważa, że sytuacja w kraju pogorszy się, a 21 proc. (spadek o 6 punktów proc.) jest zdania, że się poprawi. Według 39 proc. - nie zmieni się.


57 proc. zwolenników PiS uważa, że sytuacja w najbliższym roku poprawi się; przeciwnego zdania jest jedynie 5 proc. głosujących na tę partię. Z kolei zdeklarowani wyborcy PO i Nowoczesnej w większości (po 54 proc.) obawiają się zmian na gorsze.


Do 30 proc. (z 25 proc.) wzrósł odsetek respondentów obawiających się o pogorszenie sytuacji politycznej w kraju, a do 19 proc. (z 23 proc.) zmniejszyła się liczba optymistów. Według 44 proc. sytuacja polityczna nie zmieni się.


Przybyło także badanych sądzących, iż w najbliższym roku sytuacja gospodarcza w kraju się pogorszy (21 proc., wzrost o 4 punkty proc.). O 7 punktów proc. do 22 proc. ubyło tych, którzy wyrażają przeciwną opinię. 47 proc. uważa, że stan gospodarki nie ulegnie zmianie.


20 proc. badanych uważa, że za rok będzie żyło się lepiej


Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące poziomu życia obecnie 20 proc. badanych sądzi, że za rok będzie się żyło lepiej (spadek o 4 punkty proc.); 13 proc. - wzrost o 3 punkty - uważa, że gorzej. 58 proc. uważa, że w tym zakresie nic się nie zmieni.


W prognozach warunków materialnych gospodarstw domowych również zdecydowanie dominuje przekonanie o utrzymaniu status quo (72 proc.), pozostali badani częściej mówią o ich poprawie (18 proc., spadek o 3 punkty) niż pogorszeniu (10 proc., wzrost o 2 punkty).


W stosunku do kwietnia ubyło pracowników uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy się poprawi (o 3 punkty procentowe, do 18 proc.), przy niezmienionej liczbie tych, którzy prognozują, że nie ulegnie ona zmianie (64 proc.) lub spodziewają się jej pogorszenia (10 proc.).


Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 maja 2016 roku na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

prz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie