Bodnar interweniuje ws. dyskryminacji ze względu na wiek w BOR

Polska
Bodnar interweniuje ws. dyskryminacji ze względu na wiek w BOR
Polsat News

Przepis, na mocy którego funkcjonariusza BOR obligatoryjnie zwalniania się ze służby w związku z osiągnięciem określonego wieku, może prowadzić do dyskryminacji - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar zwrócił się do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka o zmianę przepisów w tej sprawie.

Na mocy ustawy o Biurze Ochrony Rządu funkcjonariusz musi odejść z Biura w kilku określonych przypadkach; jednym z nich jest osiągnięcie określonego wieku: przez podoficera, chorążego i oficera młodszego - 55 lat, oficera starszego - 58 lat, generała - 60 lat.

 

Rozwiązanie to może prowadzić do dyskryminacji funkcjonariuszy BOR ze względu na wiek - wskazał RPO, który wystąpił do ministra spraw wewnętrznych o dokonanie odpowiedniej zmiany przepisów.

 

Zadaniem funkcjonariuszy BOR jest w szczególności ochrona najważniejszych osób i obiektów w państwie, a także delegacji państw obcych oraz polskich przedstawicielstw dyplomatycznych poza granicami kraju. Jak podkreślił RPO, charakter tych zadań wymaga szczególnej sprawności fizycznej.

 

Wiek to nie wszystko

 

Zdaniem Rzecznika, przydatność do służby nie powinna być jednak oceniana wyłącznie pod kątem wieku. "Z punktu widzenia zadań BOR ocena powinna uwzględniać także inne okoliczności, np. stan zdrowia, zdolność fizyczną i psychiczną funkcjonariusza, możliwość wykorzystania doświadczenia funkcjonariusza w pionie szkolenia" - podkreślono.

 

"Wydaje się, że w obecnym stanie prawnym proporcje pomiędzy interesem służby a interesem jednostki zostały zachwiane, co może prowadzić do dyskryminacji ze względu na wiek" - ocenił Bodnar.

 

Rzecznik przywołał dyrektywę UE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającą warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy wprowadzającą zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na wiek w odniesieniu do zatrudnienia i pracy. "Dyrektywa dopuszcza zwolnienie funkcjonariusza służb mundurowych ze służby, ale tylko wtedy, gdy wiek ten faktycznie uniemożliwia wykonywanie zadań, które mogą być powierzone funkcjonariuszowi" - podkreślił Bodnar.

 

Rzecznik wskazuje też, że ustawa o BOR umożliwia zwolnienie funkcjonariusza ze służby w BOR z uwagi na nabycie prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. Emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia ma 55 lat i co najmniej 25 lat służby w BOR.

 

Bez prawa do emerytury

 

Możliwe są więc sytuacje, kiedy funkcjonariusz w ogóle nie nabędzie prawa do emerytury, jeżeli został zatrudniony w BOR po 30. roku życia albo zostanie zwolniony przed uzyskaniem pełnej wysokości świadczenia emerytalnego. Trudno znaleźć uzasadnienie dla takiego rozwiązania" - napisał Bodnar.

 

W MSWiA przygotowywana jest odpowiedź na wystąpienie RPO.

 

Na ten problem zwracała uwagę w marcu 2015 roku ówczesna pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara w piśmie do szefa BOR. Podkreśliła, że ten zapis powoduje, że w 2015 r. obowiązkowemu zwolnieniu ze służby będzie podlegało dziewięć, zaś w roku 2016 - trzy osoby.

 

PAP

 

ml/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze