Część uchodźców z Mariupola otrzymała azyl

Polska
Część uchodźców z Mariupola otrzymała azyl
Polsat News

Część uchodźców ewakuowanych z Mariupola i Donbasu, przebywających obecnie w ośrodkach w Rybakach i Łańsku (warmińsko-mazurskie), otrzymała decyzje azylowe. To osoby, które nie mogą udokumentować pochodzenia polskiego, a są np. małżonkami osób posiadających Kartę Polaka.

Od listopada ub. roku w ośrodkach w Rybakach i Łańsku przebywa grupa 188 uchodźców z Mariupola i Donbasu. Wobec 135 osób, które miały ważną Kartę Polaka, na początku marca wydano decyzje dotyczące zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Karty Stałego Pobytu pozwalają uchodźcom podjąć pracę i naukę, umożliwiają rejestrację w urzędach pracy osób bezrobotnych. Dzięki Karcie Stałego Pobytu mieszkańcy ośrodka w Rybakach i Łańsku mogą podróżować po krajach strefy Schengen.

 

Wiekszość z decyzją o azylu

 

W Rybakach mieszka także grupa 53 osób, które nie mają Karty Polaka. To np. członkowie rodzin, którzy nie mogą udokumentować polskiego pochodzenia. Te osoby ubiegały się o azyl w Polsce. Jak podała Aldona Szparak, kierownik oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, wobec większości - bo wobec 46 osób - wydano już decyzję azylową. Decyzję taką wydał Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

Jak dodała Szparak, dało to podstawę do wydania przez wojewodę warmińsko-mazurskiego tym uchodźcom zezwoleń na pobyt stały w Polsce. Wojewoda podpisał do tej pory 35 zezwoleń na pobyt stały. W kolejnych dniach wydawane będą następne. Zezwolenia dają możliwość wydania Kart Stałego Pobytu w Polsce wobec tych osób.

 

188 uchodźców ze wschodniej Ukrainy

 

Przebywająca od listopada ub.r. w ośrodku Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach grupa 188 osób z Mariupola i Donbasu jest drugą grupą uchodźców ze wschodniej Ukrainy.

 

Tak jak w przypadku pierwszej grupy, podczas ponad 6-miesięcznego pobytu w Rybakach i Łańsku i w oczekiwaniu na propozycję pracy oraz mieszkań uczą się polskiego, a dzieci i młodzież uczęszczają do szkół.

 

Na stronie internetowej MSWiA działa zakładka Bank Ofert, w którym gromadzone są informacje o wszelkich formach pomocy dla osób ewakuowanych, mające na celu znalezienie dla nich warunków do osiedlenia się na terytorium Polski.

 

Samorządy przyjmą uchodźców

 

Jak podał  w poniedziałek wydział prasowy MSWiA, zarejestrowano zgłoszenia od 86 gmin, 3 starostw powiatowych, fundacji oraz kilku firm. Niektóre samorządy są gotowe przyjąć nawet kilka rodzin np. Poznań - 10, Warszawa - 10, Wałbrzych - 3, Gdynia - 2, Opole - 3, Gdańsk - 5.

 

Najczęstsze oferty pracy pochodzą z branży budowlanej, gastronomicznej, handlowej i turystycznej. Są także propozycje adresowane do osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, takich jak lekarze czy inżynierowie.

 

Oferty nadsyłane do banku są rejestrowane i przesyłane do właściwych wojewodów, którzy je weryfikują. Potem są przedstawiane i kojarzone z odpowiednimi rodzinami w ośrodkach w Łańsku i Rybakach.

 

PAP

az/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie