Poprawiony projekt ustawy antyterrorystycznej na stronach Rządowego Centrum Legislacji

Polska
Poprawiony projekt ustawy antyterrorystycznej na stronach Rządowego Centrum Legislacji
Polsat News

W czwartek poprawionym projektem zajmie się ponownie Komitet Stały Rady Ministrów. 5 maja ma się nim zająć rząd. Dokument był przedmiotem obrad komitetu, ale wrócił do uzgodnień międzyresortowych. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zapowiedział, że rząd zajmie się projektem w czwartek - 5 maja. W przyszłym tygodniu we wtorek - gdy zwykle spotyka się rząd - przypada święto 3 Maja.

W czwartek poprawionym projektem zajmie się ponownie Komitet Stały Rady Ministrów. 5 maja ma się nim zająć rząd.

 

W poprzedni czwartek dokument był przedmiotem obrad komitetu, ale jego decyzją wrócił do uzgodnień międzyresortowych. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak zapowiedział, że rząd zajmie się projektem w czwartek - 5 maja. W przyszłym tygodniu we wtorek - gdy zwykle spotyka się rząd - przypada święto 3 Maja.

 

Ustawa przygotowywana w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz przez ministra koordynatora służb specjalnych miałaby wejść w życie 1 czerwca. Określa m.in. zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy przy prowadzeniu tych działań.

 

14 dniowy areszt za zgodą sądu

 

Za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym ma odpowiadać w całości szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On będzie też koordynował działania służb w tym zakresie, natomiast minister spraw wewnętrznych ma być odpowiedzialny za przygotowania do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz usuwanie ich skutków.

 

W opublikowanej na stronach RCL wersji z 27 kwietnia dopisano m.in. zobowiązanie operatorów telekomunikacyjnych do instalowania w trakcie imprez masowych tymczasowych urządzeń pozwalających na zapewnienie łączności, szczególnie z telefonami alarmowymi. Takie urządzenia będzie można instalować najwcześniej na 10 dni przed imprezą, a likwidować najpóźniej 30 dni od zainstalowania.

 

Dla postawienia takich instalacji nie trzeba będzie uzyskiwać pozwoleń budowlanych, a do uruchomienia urządzeń wystarczy jedynie zgłoszenie ministrowi środowiska wraz z informacją, że pole elektromagnetyczne nie przekracza dopuszczalnych norm - wynika z nowego projektu.

 

W nowej wersji zapisano, że przedłużenia 14-dniowego aresztu stosowanego bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu wobec osób podejrzanych o działania terrorystyczne będzie można dokonać na ogólnie obowiązujących zasadach, zapisanych w kodeksie postępowania karnego - za zgodą sądu.

 

Blokada danych tylko mających związek ze zdarzeniem terrorystycznym

 

Doprecyzowano, że trwająca do 30 dni blokada danych w internecie może dotyczyć jedynie danych mających związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym i być zarządzona w celu zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania przestępstw o takim charakterze.

 

Zmieniono też zapisy dotyczące planów ochrony budynków urządzeń i instalacji na wypadek zdarzeń terrorystycznych - określono 30-dniowy termin przedstawienia na wniosek ABW tych planów. Karę do 50 tys. zł za nieprzekazanie takiego planu, którą umieszczono w pierwotnym projekcie zamieniono na karę 5 tys. zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu takich planów.

 

Projekt złagodził wymóg wprowadzania czterech stopni zagrożenia - zamiast słowa "wprowadza się" wpisano "można wprowadzić" określony stopień.

 

Odwołania od - wprowadzonego przy trzecim i czwartym poziomie zagrożenia - zakazu imprez masowych i zgromadzeń będzie rozpatrywał sąd okręgowy, a nie, jak w pierwotnym projekcie - wojewódzki sądu administracyjny. Doprecyzowano też, że przy tych stopniach zagrożenia będzie można skorzystać z pomocy wojska, jednak decyzja o użyciu sił zbrojnych nie będzie podlegała ogłoszeniu, informowani o niej będą niezwłocznie prezydent i premier.

 

Konsultacje z MON i MSZ

 

Po zmianach minister spraw zagranicznych - w przypadku zdarzeń terrorystycznych poza granicami kraju - i szef MON - w odniesieniu do działań terrorystycznych wobec żołnierzy, lub mienia polskich sił zbrojnych - będą mogli żądać konsultowania z nimi podejmowanych działań oraz informacji, sprawozdań i wariantów rozwiązań proponowanych przez służby.

 

Za działania antyterrorystyczne ze strony wojska będzie odpowiadał komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej, a nie - jak w pierwotnym projekcie - szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. W nowym tekście dodano też dotyczące wojska zmiany w ustawie o działalności leczniczej i pozwalające medycznemu personelowi wojskowemu udzielać pomocy medycznej podczas Światowych Dni Młodzieży.

 

Wśród innych zapisów dopisano też prawo Straży Granicznej do korzystania z systemu kamer przemysłowych na lotniskach oraz uprawnienie szefa ABW do dostępu do danych, które posiada Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Nowy tekst zawiera też wiele poprawek i doprecyzowań redakcyjnych lub językowych, ale inne merytoryczne zapisy ustawy, mającej wejść w życie 1 czerwca, nie zmieniły się w porównaniu z pierwotnym projektem.

 

PAP

az/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie