Bezrobocie w dół, ceny - w górę. Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019

Biznes
Bezrobocie w dół, ceny - w górę. Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019
Polsat News

Zakłada on, że w 2016 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 2,6 proc. PKB, wzrost gospodarczy sięgnie 3,8 proc., a ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną średnio o 0,4 proc. Podstawą wzrostu PKB ma być popyt krajowy wspierany przez program 500+.

Według dokumentu, w 2016 roku bezrobocie wyniesie 6,6, proc., w 2016 roku - 6,2 proc., w 2019 roku - 5,5, proc.

 

Stopa bezrobocia liczona przez GUS na podstawie informacji z urzędów pracy wyniosła w marcu 10 proc. Natomiast mierzona kwartalnie, według metodologii unijnej BAEL wyniosła na koniec ubiegłego roku 6,9 proc. Rząd nie sprecyzował, którą metodologię uwzględnił w planie, ale prawdopodobnie chodzi o BAEL.

 

Wzrost gospodarczy w 2016 roku ma wynieść 3,8 proc. W kolejnych latach tempo wzrostu PKB nadal będzie przyspieszać i wyniesie: 3,9 proc. w 2017 roku, 4,0 proc. w 2018 i 4,1 proc. w 2019.

 

"Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB pozostanie prywatny popyt krajowy, w tym spożycie gospodarstw domowych wspierane przez postępującą poprawę sytuacji na rynku pracy i skutki programu Rodzina 500+. Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzrost gospodarczy będą inwestycje - w związku z oczekiwanym przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych i utrzymującym się na relatywnie niskim poziomie kosztem kapitału" - założył rząd.

 

Od przyszłego roku ceny w górę

 

Rząd  ocenia także, iż "presja inflacyjna w 2016 roku pozostaje bardzo ograniczona. Utrzymujące się niskie ceny surowców energetycznych istotnie ograniczają presję kosztową, poziom cen żywności ciągle pozostaje niski".

 

Dlatego w planie założono, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną w tym roku średnio o 0,4 proc., a w latach kolejnych wskaźnik inflacji wyniesie: 1,3 proc. w 2017 roku, 1,8 proc. w 2018  i 2,2 proc. w 2019.

 

Uszczelnienie systemu podatkowego

 

Rząd przyjął też, że deficyt budżetowy utrzyma się poniżej 3 proc. wymaganych przez UE. W planie zapisano, że w 2016 roku wyniesie 2,6 proc. PKB, a następnie: 2,9 proc. w 2017, 2,0 proc.  w 2018 i 1,3 proc. w 2019 roku.


Według rządu w prognozie sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych "przewidziano także realizację działań mających na celu walkę z oszustwami podatkowymi".

 

„Pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2019 obejmuje w szczególności reformę administracji podatkowej i celnej, uszczelnienie przepisów podatkowych oraz wyposażenie wskazanych instytucji w nowoczesne narzędzia informatyczne do wykrywania i zwalczania wyłudzeń podatków. Wzrost dochodów podatkowych przyczyni się do spadku deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w horyzoncie czasowym wskazanym w Programie” - argumentuje rząd.

 

W dokumencie przedstawiono też aktualne propozycje zmian dotyczące ustawowego wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku dochodowego oraz ich potencjalny wpływ na sektor instytucji rządowych i samorządowych.

 

polsatnews.pl

ptw/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie