Polska w czasie zaborów i nadanie statusu uchodźcy. Test dla gimnazjalistów z wiedzy humanistycznej zakończony

Polska
Polska w czasie zaborów i nadanie statusu uchodźcy. Test dla gimnazjalistów z wiedzy humanistycznej zakończony
CKE

W poniedziałek o godzinie dziewiątej uczniowie III klas gimnazjów w całej Polsce przystąpili do egzaminu z wiedzy humanistycznej, na który złożyły się dwa bloki zadań - jeden z historii i wiedzy o społeczeństwie, a drugi języka polskiego.

Arkusz testu z historii i wiedzy o społeczeństwie Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej. Na rozwiązanie go uczniowie mieli 60 minut. Test z języka polskiego został udostępniony o godzinie czternastej, także na witrynie CKE. Ta częśc egzaminu, która rozpoczęła się po przerwie o godzinie jedenastej, trwała 90 minut.

 

Od encykliki Pawła III do uprawnień prezydenta

 

Egzamin z historii i WOS zawierał 25 zadań, z czego 20 dotyczyło tematyki historycznej. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

 

Zadania z historii odnosiły się m.in. do cytowanego w arkuszu fragmentu encykliki "Sublimus Dei" papieża Pawła III (uczniowie mieli ocenić czy umieszczone przy nim tezy są prawdziwe, czy fałszywe - przyp. red.), fragmentu pieśni Jana Ursyna Niemcewicza (trzeba było odpowiedzieć, do jakiego wydarzenia się ona odnosi - przyp. red.) czy fragmentu eseju Johna Stuarta Milla "O wolności" (należało podać, jakiej ideologii główne założenia w nim przedstawiono - przyp. red.).

 

Korzystając z zamieszczonej mapy i fragmentów "Dziejów" Herodota trzeba było wskazać ziemię Hellenów i Asyryjczyków. Inne zadania z mapą dotyczyły państwa Karola Wielkiego czy podziału dzielnicowego.

 

W jeszcze innym zadaniu, posługując się drzewem genealogicznym Jagiellonów i Wazów oraz wykresem pokazującym liczbę mieszkańców Krakowa w XV-XVII wieku, należało wyjaśnić, za czasów panowania którego króla najwięcej ludzi mieszkało w Krakowie. Zadania dotyczyły też sejmu walnego, działalności braci Józefa i Andrzeja Załuskich, Rzeczpospolitej w czasach zaborów.

 

Wśród zadań z wiedzy o społeczeństwie znalazły się zadania, w których trzeba było m.in. odpowiedzieć, jakie są uprawnienia prezydenta, jakie są zgodnie z konwencją genewską przesłanki do nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, jakie są zasady realizacji dwuinstancyjności postępowania sądowego i kiedy przyjęto Polskę do Unii Europejskiej.

 

Test bez zakłóceń

 

- W poniedziałek po godzinie trzynastej zakończył się egzamin dla gimnazjalistów sprawdzający ich wiedzę humanistyczną. Przebiegł spokojnie - poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

 

Prace uczniów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

 

Egzamin z wiedzy humanistycznej jest jedną z trzech części egzaminu gimnazjalnego. We wtorek uczniowie będą pisać drugą jego część - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w środę trzecią - ze znajomości języka obcego. Arkusze z zadaniami z kolejnych dni będą publikować codziennie Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek i środę, to będzie go pisać w drugim terminie - 1, 2 i 3 czerwca.

 

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum - odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami.

 

PAP

pr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie