Ziemia tylko dla rolników. Sejm uchwalił ustawę o obrocie gruntami rolnymi

Polska
Ziemia tylko dla rolników. Sejm uchwalił ustawę o obrocie gruntami rolnymi
Flickr/Jon Bunting/CC BY 2.0

Sejm ostatecznie przyjął ustawę z poprawkami Senatu. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Wstrzymuje ona sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat. W prywatnym obrocie zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być rolnik indywidualny oraz Kościoły i związki wyznaniowe.

Senackie poprawki nie zmieniły zasadniczo nowych przepisów. Jedna z nich zakłada wyłączenie spod rygoru przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego działek 0,3 hektarowych. Inna dopuszcza do przetargów na zakup ziemi młodych rolników, którzy uzyskali pomoc ze środków unijnych, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

 

Generalnie ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 hektarów oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe.

 

W prywatnym obrocie ziemią ustawa zakłada, że nabywcą gruntów rolnych może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 hektarów, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.

 

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie. Ziemię rolną będą mogły nabywać też Kościoły i związki wyznaniowe.
 
Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia., bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

 

PAP

ptw/grz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie