Sąd postanowił o upadłości SKOK Polska

Biznes
Sąd postanowił o upadłości SKOK Polska
Polsat News

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał w środę postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w Warszawie (SKOK Polska) - poinformowała w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

Uzasadniając to rozstrzygnięcie sąd podkreślił - informuje KNF - że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

 

Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Polska będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Zgodnie z prawem gwarantowane wypłaty dla deponentów SKOK Polska realizuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłaty z BFG dla deponentów SKOK Polska odbywają się od 7 marca br. za pośrednictwem Banku Pekao SA. BFG gwarantuje wypłatę depozytów łącznie do równowartości 100 tys. euro w złotych, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

 

Ujemne fundusze własne

 

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska z dniem 25 lutego 2016 r., występując jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy. Od końca lipca ub.r. w SKOK Polska ustanowiony został zarządca komisaryczny, który sporządził informację na temat sytuacji finansowej w kasie na dzień przed ustanowieniem zarządcy komisarycznego. Raport w tej sprawie wpłynął do KNF w lutym br. W związku z faktem, że "aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań", KNF miał obowiązek wydania decyzji w sprawie kasy.

 

SKOK Polska na dzień 28 lipca 2015 roku wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości minus 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 58,14 proc., co - jak stwierdziła KNF w lutowym komunikacie - oznacza głęboką niewypłacalność.

 

- Zarządca komisaryczny ujawnił, że dokonane przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w posiadaniu SKOK Polska były zawyżone - wartość udziałów tych spółek w bilansie SKOK Polska została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł - głosił komunikat KNF.

 

Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem na koniec 2015 roku, kasa miała ujemne fundusze w wysokości minus 92 mln zł, wykazywała bieżącą stratę na poziomie minus 46,2 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości minus 65,9 mln zł. Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

 

Bez możliwości przejęcia

 

W komunikacie poinformowano ponadto, że Kasa Krajowa SKOK odmówiła pomocy SKOK Polska z funduszu stabilizacyjnego, więc 9 lutego br. KNF "jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Polska w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie".

KNF postanowiła też sprawdzić możliwość przejęcia SKOK Polska przez bank, ale żaden nie zgłosił gotowości przejęcia tej kasy.

 

Jak informował niedawno szef KNF Andrzej Jakubiak, obecnie działa 46 kas, w 17 jest postępowanie w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego, 38 ma zobowiązania do przygotowania programu naprawczego, w 10 program jest realizowany, cztery zostały zawieszone, cztery przejęte przez bank, jedna kasa przejęta przez inną kasę, 2015 rok 21 kas skończyło ze stratą, 16 po styczniu ma stratę.

 

PAP

mr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie