Sondaż CBOS: Chrzest Polski "znaczącym i przełomowym wydarzeniem"

Polska
Sondaż CBOS: Chrzest Polski "znaczącym i przełomowym wydarzeniem"
Konferencja inaugurująca obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Fot. chrzest966.pl/Krystian Olszewski

W porównaniu z wynikami badania sprzed trzydziestu lat wiedza o Chrzcie Polski wzrosła. W stosunku do 1987 r. odsetek osób, które mają poprawne skojarzenia z tą datą, zwiększył się z 69 do 74 proc. Prawdopodobnie związane jest to z faktem, że rok 966 w mediach i w kościołach od dłuższego czasu przywoływany jest w związku z zaplanowanymi na najbliższy weekend obchodami 1050-lecia Chrztu Polski.

74 proc. Polaków  Chrzest Polski identyfikuje z rokiem 966. Według CBOS, pośród przedstawionych respondentom nieco bardziej rozpoznawalnymi datami okazały się lata: 1939 (właściwie wydarzenie przypisało do tego roku 82 proc. badanych) oraz 1410 (80 proc. poprawnych odpowiedzi). Rok 966 okazał się lepiej znaną datą w historii Polski, niż rok 1918 (57 proc. poprawnych odpowiedzi), 1989 (57 proc. poprawnych odpowiedzi) czy, tym bardziej, rok 1920 (28 proc. poprawnych odpowiedzi), 1863 (21 proc.) oraz 1791 (13 proc.).

Znajomość innych - istotnych w historii Polski - dat, o które byli pytani respondenci, okazywała się zazwyczaj mniejsza niż w roku 1987.

 

Ci, którzy wiedzą więcej

 

Jak wynika z sondażu CBOS, niemal powszechną znajomością daty Chrztu Polski cechują się osoby z wyższym wykształceniem (96 proc. poprawnych odpowiedzi) i uzyskujące najwyższe dochody per capita (93 proc.). W grupach zawodowych zaś są to przede wszystkim kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (97 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (93 proc.) oraz średni personel, technicy (92 proc.)

 

Z kolei największe problemy z poprawną identyfikacją wydarzenia z 966 roku miały osoby z wykształceniem podstawowym (55 proc. niepoprawnych odpowiedzi) oraz zasadniczym zawodowym (38 proc.), badani o dochodach per capita do 649 zł (42 proc.) lub tylko nieco wyższych (40 proc.), niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej (42 proc.), mający 65 lat i więcej (35 proc.), mieszkańcy wsi (34 proc.), a w grupach zawodowych - robotnicy niewykwalifikowani (47 proc.), rolnicy (42 proc.), gospodynie domowe (39 proc.), renciści (36 proc.) i emeryci (34 proc.).

 

Według CBOS, na znajomość daty Chrztu Polski w ogromnym stopniu wpływa to, jakie znaczenie respondenci przypisują historii. Osoby przekonane, że wiedza o przeszłości jest potrzebna współczesnemu człowiekowi, wyraźnie częściej niż te, które wiedzę historyczną dezawuują, kojarzą rok 966 z Chrztem Polski.

 

"Przyjęcie Chrztu Polski było właściwe"

 

CBOS podkreśla też, że wiedza o wydarzeniu z roku 966 w historii Polski jest niemal powszechna wśród tych, którzy swoje zainteresowanie historią określają jako bardzo duże lub duże (odpowiednio: 93 proc i 92 proc. poprawnych odpowiedzi).

 

Chrzest Polski kojarzy z rokiem 966 również 76 proc. respondentów średnio interesujących się historią, 64 proc. wyrażających niewielkie nią zainteresowanie oraz 26 proc. w ogóle nieinteresujących się historią.

 

Polacy nie mają wątpliwości, że z historycznego punktu widzenia przyjęcie chrztu przez Mieszka I było właściwe - uważa tak 89 proc. badanych, przy czym 50 proc. jest o tym zdecydowanie przekonany. 11 proc. nie potrafi jednoznacznie ocenić znaczenia wydarzeń z 966 roku. W badanej próbie nie było osób, które przyjęcie chrztu przez Mieszka I oceniałyby negatywnie.

 

Badani mający pozytywny stosunek do wydarzeń sprzed 1050 lat podkreślają przede wszystkim religijne znaczenie Chrztu Polski (36 proc.). 33 proc. zwraca w tym kontekście uwagę na fakt, że dzięki temu wydarzeniu Polska stała się krajem chrześcijańskim i akcentuje przy tej okazji znaczenie chrześcijaństwa i wiary w ogóle, a nieliczni (4 proc.) podkreślają, że dzięki chrztowi Polska przestała być krajem pogańskim.

 

Zdecydowana większość badanych, patrząc z historycznego punktu widzenia, dostrzega korzystny wpływ faktu, że w 966 roku Polska przyjęła chrzest, na wszystkie cztery wymiary, przy czym najczęściej podkreślano pozytywne znaczenie tego wydarzenia dla polskiej religijności (88 proc. wskazań, w tym 47 proc. opinii zdecydowanie pozytywnych).

 

Chrzest a rozwój państwowości

 

Po 84 proc. respondentów dopatruje się pozytywnej zależności między wydarzeniami z 966 roku a rozwojem polskiej państwowości i kultury (w tym jedna trzecia ocenia tę zależność jako zdecydowanie pozytywną). Tylko minimalnie rzadziej podkreślano pozytywny wpływ Chrztu Polski na pozycję kraju na arenie międzynarodowej (81 proc. opinii pozytywnych, w tym 34 proc. zdecydowanie pozytywnych).

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 12-19 marca tego roku na liczącej 1007 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

jak/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie