BOR odradza udział w kolacji podczas wyjazdowego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego

Polska
BOR odradza  udział w kolacji podczas wyjazdowego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego
bor.gov.pl/fot. Jakub Gruca

Według pisma przesłanego przez BOR do marszałka Sejmu i Senatu, refektarz Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego, w którym ma się odbyć kolacja po uroczystościach związanych z 1050. Rocznicą Chrztu Polski, nie spełnia podstawowych wymogów przeciwpożarowych.

W kolacji Zgromadzenia Narodowego, która odbędzie się po uroczystościach związanych z obchodami 1050. Rocznicy  Chrztu Polski, ma wziąć udział ok. 700 osób. Biuro Ochrony Rządu zwróciło się do Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli obiektów, w których mają się odbywać obchody, w tym refektarza, gdzie ma mieć miejsce kolacja.


BOR otrzymało odpowiedź straży pożarnej, "z której jednoznacznie wynika, że obiekt ten nie spełnia podstawowych wymogów przeciwpożarowych, co skutkowało wszczęciem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej postępowania administracyjnego, mającego na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa".


W związku z opinią straży pożarnej, BOR rekomenduje "rezygnację z uczestnictwa w planowanej kolacji w refektarzu Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w szczególności osób chronionych lub przeniesienie jej do innego obiektu".


Do pisma BOR, które wpłynęło do marszałka Sejmu i Senatu 1 kwietnia, dotarł reporter Polsat News Klaudiusz Slezak.

 

 

Podczas kontroli refektarza strażacy stwierdzili m.in. brak oznakowania kierunków i wyjść ewakuacyjnych, nieprawidłowy kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz, a także brak zapewnienia minimalnej szerokości 90 cm dla wyjść ewakuacyjnych.


Dodatkowo drzwi na drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie powyżej 300 osób, nie są wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.


Straż pożarna podkreśla także brak zamknięcia drzwiami klatek schodowych służących do ewakuacji i brak wyposażenia ich w  urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.


Budynek nie jest również wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowy wyłącznik prądu.


PSP opisuje także brak dokumentacji potwierdzającej wymagane parametry wydajności i ciśnienia wewnętrznej instalacji hydrantowej, a także jednoczesny brak możliwości skorzystania z urządzeń przeciwpożarowych z powodu braku prądownic oraz nasad umożliwiających podłączenie węży do zaworów w szafkach hydrantowych.


Brakuje również dokumentacji potwierdzającej wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej.


"Mając powyższe na uwadze, a dodatkowo uwzględniając występowanie nieprawidłowości, które stanowią podstawę do uznania analizowanego obiektu za zagrażający życiu ludzi w opinii KM PSP w Poznaniu przedmiotowy obiekt nie spełnia wymagań aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" - podkreślono w piśmie przesłanym do BOR.

 

W Poznaniu 15 kwietnia 2016 r. odbędzie się uroczyste Zgromadzenie Narodowe zwołane w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP w związku z 1050. rocznicą chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego. W posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, po raz pierwszy organizowanym poza Warszawą, obok parlamentarzystów wezmą udział: prezydent, Rada Ministrów, członkowie Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego.

 

 

Polsat News

pr/prz/ptw/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie