49 proc. Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy. To najmniejszy odsetek od 7 lat

Biznes
49 proc. Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy. To najmniejszy odsetek od 7 lat
Polsat News

Polacy są krytyczni w opiniach na temat rynku pracy, ale liczba respondentów źle oceniających sytuację jest najniższa od 2009 roku - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Jako złą oceniało ją w marcu 49 proc. pytanych, rok wcześniej było to 68 proc., a dwa lata temu 76 proc.

Liczba Polaków uznających sytuację na rynku pracy za dobrą wzrosła z 4 proc. w marcu 2014 roku do 17 proc. w marcu 2016.

 

Według analityków CBOS społeczne postrzeganie w dużej mierze odzwierciedla rzeczywistą sytuację na rynku pracy. Według danych GUS, stopa bezrobocia w ciągu prawie 2 lat znacząco spadła: w marcu 2014 roku wynosiła 13,5 proc., w marcu 2015 - 11,5 proc., w styczniu 2016 - 10,3 proc.

 

Najgorsze oceny wśród kobiet i osób powyżej 45 lat, najlepsze u przedsiębiorców i kierowników

 

Z sondażu wynika, że w marcu tego roku jednak  we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważają negatywne opinie na temat rynku pracy w Polsce, ale między niektórymi grupami występują istotne różnice.

 

Źle oceniają rynek pracy przede wszystkim kobiety (55 proc.), osoby w średnim wieku lub starsze, tzn. 45+ (53 proc.), mieszkańcy wsi i z małych miast, osoby o niskim statusie zawodowym: robotnicy niewykwalifikowani, bezrobotni, emeryci i renciści.

 

Mniej krytyczni są mężczyźni, mieszkańcy dużych miast, osoby o wyższym lub wysokim statusie zawodowym: kadra kierownicza, średni personel. Co czwarta lub piąta osoba z tych grup ocenia rynek pracy dobrze. Natomiast wyjątkowo pozytywne noty sytuacji na rynku pracy wystawiają przedsiębiorcy i osoby pracujące na własny rachunek - 43 proc. spośród nich uważa sytuację za dobrą.


Pozytywnie o przyszłości

 

Według CBOS, większy optymizm widoczny jest również w odpowiedziach na pytanie o dalsze perspektywy - od dwóch lat dość wyraźnie poprawiają się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy w Polsce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Obecnie tylko co szósty ankietowany  - 16 proc. (spadek w ciągu dwóch lat o 11 punktów procentowych) przewiduje negatywne zmiany w tym zakresie.

 

Dwukrotnie wzrosła liczba Polaków przewidujących poprawę sytuacji na rynku pracy: z 11 - 13 proc. w latach 2014-2015 do 25 proc. w marcu 2016 roku. Mimo tych pozytywnych trendów nadal przeważa sceptycyzm: 50 proc. Polaków sądzi, że nic się na rynku pracy nie zmieni.

 

Wśród osób dobrze oceniających obecną sytuację, niewielu jest pesymistów - tylko 7 proc. z nich przewiduje, że sytuacja na rynku pracy pogorszy się. Wśród sceptyków, to znaczy osób oceniających obecną sytuację na rynku jako ani dobrą, ani złą, tylko 11 proc. spodziewa się jej pogorszenia. Pesymistycznie nastawieni są przede wszystkim ci, którzy obecną sytuację uznają za złą. W tej grupie 22 proc. przewiduje, że ona się jeszcze pogorszy, a 53 proc. - że nic się w tym względzie nie zmieni.

 

Mniejsze obawy o bezrobocie

 

Z badania wynika również, że wśród osób pracujących poczucie zagrożenia bezrobociem jest obecnie nieco słabsze niż w analogicznym okresie rok czy dwa lata temu. Obawy takie w marcu 2016 roku deklarowało 30 proc. ankietowanych, czyli o 5 punktów procentowych mniej niż w marcu 2015 r. i o 8 mniej niż w marcu 2014.

 

Dwa lata temu poczucie pewności zatrudnienia miała nieco ponad połowa pracujących (59 proc.), obecnie ten odsetek wzrósł do 67 proc. Obawy związane z możliwością utraty zatrudnienia najrzadziej mają pracownicy średniego szczebla, w tym technicy oraz rolnicy.

 

Do grupy o największym poczuciu zagrożenia utratą pracy należą: pracujący emeryci, pracownicy usług oraz robotnicy. Bardziej zagrożeni czują się pracownicy sektora prywatnego niż państwowego.


Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2-9 marca 2016 roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

 

 

ptw/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze