Związki zawodowe też dla pracowników na umowach "śmieciowych". Jest projekt noweli ustawy

Biznes
Związki zawodowe też dla pracowników na umowach "śmieciowych". Jest projekt noweli ustawy
Polsat News

Prawo tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, mają mieć również osoby "świadczące pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia" - zakłada projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Dokument trafił do konsultacji społecznych. W 2015 r. TK orzekł, że nie można ograniczać praw pracowniczych ze względu na rodzaj zatrudnienia.

Jak uzasadnili autorzy projektu, chodzi o prawo dla osób, które "na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczone do kategorii pracowników. W tym kontekście pracownikiem jest każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową na rzecz innego podmiotu w ramach łączącego go z tym podmiotem stosunku prawnego".


Celem nowelizacji jest umożliwienie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych, w szczególności osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych: umów-zleceń i umów o dzieło oraz osobom prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnionym) "wykonującym osobiście pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie umowy".


Warunkiem jest, że umowa z zatrudniającym musi trwać co najmniej 6 miesięcy.


Według GUS, na umowach cywilnoprawnych pracuje ok. 2 mln Polaków (1,5 mln na umowach-zleceniach, 0,5 mln na umowach o dzieło).

 

Wykonanie wyroku TK


W czerwcu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne.


W uzasadnieniu TK stwierdził, że "skoro Konstytucja wyraźnie oznaczyła wolność tworzenia związków zawodowych, to ustawodawca nie ma prawa zawężać i określać, kto się może w nich zrzeszać".

 

- Ta wolność jest obecnie zawężana przez ustawę o związkach zawodowych i dlatego Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności artykułów tej ustawy z konstytucją - tłumaczyli sędziowie TK.

 

Pracodawcy mają wątpliwości ws. praw związków


Według Konfederacji Pracodawców Lewiatan, w projekcie "obok zmian, które są konsekwencją rozszerzenia prawa do tworzenia związków zawodowych  na osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych,  zaproponowano szereg regulacji, których cel i charakter nie były wcześniej szczegółowo dyskutowane w gronie partnerów społecznych".


Jak przekonują, wymagają one  "konsultacji i negocjacji na forum Rady Dialogu Społecznego".


Wątpliwości pracodawców budzą nowe zapisy dotyczące "uprawnień zakładowej organizacji związkowej, zakres szczególnej ochrony stosunku pracy, czy zwolnień na koszt pracodawcy z obowiązku świadczenia pracy oraz wykonywania tzw. doraźnych czynności związkowych".

 

polsatnews.pl

ptw/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie